Pleun Wander enthousiast over GPS-kilveren door Van Werven

Dossier: grondbewerking

Akkerbouwer Pleun Wander uit Zeewolde liet vorig jaar een deel van zijn land egaliseren om zodoende dit jaar vlakker liggende ruggen te krijgen. Het idee om zijn land te laten kilveren kwam nadat hij zag dat zijn buurman de akkers er netjes bij had liggen na een ritje met de kilverbak. “Tijdens het poten van aardappelen zie je het direct. De rug is één strak vlak en het water blijft niet meer in lagere gedeelten staan.”

Het helpt Wander dus zowel bij het voorjaarswerk als het waterbeheer op zijn percelen. Doordat agrarisch grondwerkspecialist Van Werven werd ingeschakeld waren de egaliseerwerkzaamheden ook sneller klaar dan verwacht. “Ik wist niet dat Van Werven met GPS-kilveren bezig is. Daar kwam ik  achter toen ze vooraf alles in kaart brachten en het perceel gingen inmeten. Ik heb dat toen eens bekeken en dat ging hartstikke mooi. Van Werven is dan ook een zeer ervaren bedrijf als het om dit soort werkzaamheden gaat, dus daar vertrouw ik blind op.”

Inmeten

Het inmeten wordt gedaan om vooraf inzicht te hebben welke grond waarheen verplaatst moet worden. Inmeten gebeurt enkele dagen of weken voordat de werkzaamheden starten en wordt uitgevoerd vanaf de quad. Daarna wordt er samen met de akkerbouwer, op basis van de inmeting, een plan gemaakt. Hieruit komt een rapportage met daarin de hoeveelheid te verzetten grond en de afstand waarover dit moet gebeuren. Het plan wordt opgesteld aan de hand van de wensen - van in dit geval Pleun Wander en de ervaring van Van Werven - en wordt visueel zichtbaar gemaakt in een tekening. “Door het inzicht vooraf kan een goede schatting gemaakt worden van het werk wat gedaan moet worden. Dat systeem werkt bijzonder efficiënt heb ik gemerkt en met het grillige klimaat van tegenwoordig is een goede planning van groot belang”, vertelt de akkerbouwer in kwestie.

 

Unieke werkwijze

Jan Immeker is één van de vaste chauffeurs op de kilverbak van Van Werven, die agrariërs onder meer ondersteunt met diepploegen, diepspitten, spitfrezen, schudeggen, graszaad zaaien en nu dus ook GPS-kilveren. “Op het ogenblik zijn wij in onze werkwijze uniek”, aldus Immeker die al dertig jaar voor Van Werven werkt. Al die jaren heeft hij met een laser gewerkt. Het was dan ook best even omschakelen toen het GPS-kilveren geïntroduceerd werd: “Ik krijg een partij informatie, beeldschermen en gegevens in de cabine. Dan schiet je eerst wel even in de stress. In het begin is er nog iemand bij aan wie je vragen kunt stellen, maar op een gegeven moment moet je het wel alleen doen. De eerste paar keer is het even zoeken naar de juiste instellingen.”

 

“Van alle onzekere factoren is alleen nog het weer over”

Inmiddels gaat het bijna als vanzelf, vertelt Immeker: “Het is heel prettig dat we ruim van tevoren kunnen inschatten hoelang de werkzaamheden zullen duren. Eerder was dat altijd lastig, van alle onzekere factoren is nu alleen nog het weer over. Voorheen was het meer vakmanschap op het oog, maar was het lastiger om tot een goed eindresultaat te komen. Nu verschuift het vakmanschap naar het werken aan een perfect eindresultaat.”

Autonome landbouwvoertuigen

Wander snapt dat door de introductie van GPS het kilveren voor de machinist anders is geworden. Uiteraard blijft die nog wel bepalend voor het eindresultaat, alleen verandert zijn rol en dat is volgens Wander ook waar het in de akkerbouw in de toekomst naartoe moet. “De ontwikkelingen gaan door en dit is weer een stapje dichter naar autonoom werkende landbouwvoertuigen. Voordat het zover is, zijn we misschien twintig of dertig jaar verder, maar we gaan zonder meer die kant op.”

Op het akkerbouwbedrijf van Pleun Wander werd vorig jaar een perceel gekilverd door Van Werven. Dit voorjaar werden daar de eerste Lady Anna’s gepoot.

Rassenswitch

Wander besloot na afgelopen groeiseizoen niet alleen over te gaan op het kilveren van zijn land. Ook maakte hij een switch naar een ander ras. “We hebben bewust gekozen om met het ras Lady Anna te gaan werken. Het ras heeft resistentie tegen aaltjes en het is een vroeg ras. Wij kiezen daar bewust voor, omdat je met vroege rassen een stukje bedrijfszekerheid creëert. Ik houd er wel van om voor rassen te kiezen die eind september, begin oktober geoogst kunnen worden. En daar past deze rassenswitch prima in.”

“Door na het kilveren te ploegen houden we het land vlak”

Pleun Wander is zeer tevreden over de effecten van GPS-kilveren op zijn bouwland.

Volgens Wander - die naast aardappelen ook nog wintertarwe, suikerbieten en zaaiuien in zijn bouwplan heeft - houdt het niet op met één enkele kilverbeurt. Het is onderdeel van zijn visie op goed bodem- en waterbeheer: “Door na het kilveren te ploegen blijven we profiteren van de goede afwatering die het kilveren met zich meebrengt.”

Meer informatie over GPS-kilveren?

Steven Visser - Van Werven
Tel.: 06 – 4335 8400
E-mail:
s.visser@vanwerven.nl
Website: www.vanwerven.nl/kilveren

Contactformulier Van Werven
 

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies