"Tijdens het bewaarseizoen valt er veel geld te verdienen"

10 okt 2018

Bericht

"Tijdens het bewaarseizoen valt er veel geld te ve

Vorige week maakten we kennis met Tolsma-bewaarspecialist Paul den Engelsen. Deze week neemt Den Engelsen ons mee naar Akkerbouwbedrijf Luimes. Daar is door Tolsma-Grisnich een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd met een kistenbewaring voor pootgoed. Den Engelsen: “Met een nieuw systeem en een nieuwe bewaarcomputer is het belangrijk om dit in goede banen te leiden.”

In zijn rondgang langs de bewaarplaatsen in de Noordoostpolder begon Den Engelsen vorige week zijn dag bij de uienbewaarplaats van Zuidveld. Het belangrijkste aandachtspunt was daar het goed en geleidelijk drogen van de uien. Ook de koeling en instellingen van de bewaarcomputer werden door Den Engelsen en Zuidveld nog even doorgenomen als een soort van ‘opfriscursus’. Deze week neemt Den Engelsen ons mee naar Akkerbouwbedrijf Luimes. 

Als Den Engelsen langsgaat heeft de firma Luimes het bewaarproduct net ingeschuurd. Het eerste waar de Tolsma-adviseur naar kijkt op de Vision Control-bewaarcomputer, is het vochtverschil. “De Vision Control toont alle actuele gegevens, dus ook het vochtverschil waarmee we aan het ventileren zijn. Als het vochtverschil positief is, betekent dat, dat de lucht buiten droger is dan de lucht binnen, dus dan kan er met buitenlucht geventileerd worden.”

De Vision Control toont alle actuele gegevens waaronder het vochtverschil

Overzicht

“In deze tijd van het jaar krijgen we heel veel telefoontjes van akkerbouwers die zich afvragen waarom de luiken van de bewaarplaats dicht zijn. Het eerste wat ik dan vraag is: wat is de temperatuur en luchtvochtigheid binnen en wat zijn die waardes buiten? Als het vochtverschil negatief is, dan mag er niet met het luik open geventileerd worden. Dan worden de uien of aardappelen alleen maar vochtiger. Dat overzicht is voor klanten heel belangrijk, dat gaf Jan Niklaas Zuidveld eigenlijk ook al aan: wij zijn er twaalf maanden per jaar mee bezig, terwijl de telers ook met heel veel andere dingen bezig zijn. Zo vormen mijn bezoekjes altijd een meerwaarde voor de klant en bied ik ondersteuning op het gebied van bewaring. Het ontzorgen is een belangrijk aspect binnen onze organisatie.

“Het doel is een zo goed mogelijk product uit de bewaring te krijgen”

Het gevaar van controles zonder aanwezigheid van de gebruiker is dat er aanpassingen worden doorgevoerd waarvan de klant niet op de hoogte is. Bij Tolsma is dat probleem ondervangen door de Vision Control aan te sluiten op het internet: “We hebben een webpagina en beschikken over een app waarop klanten op ieder moment kunnen inloggen, ook wij kunnen vanaf elke locatie meekijken. Waar nodig geef ik aan waar dingen aangepast moeten worden of ze passen het zelf aan. Maar we passen nooit iets aan zonder het door te geven. Telers moeten ook zelf blijven controleren of alles goed loopt. Het langsgaan is een stukje extra service in de after sales, maar we zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de aardappelen in de schuur. We zijn er puur voor de begeleiding met als doel een zo mooi mogelijk product uit de bewaring te krijgen. Die rolverdeling is wel heel duidelijk.”

Temperatuurverschillen

De Vison Control is zelflerend en geeft duidelijk tekst en uitleg bij elke instelling, dat voorkomt ook heel veel problemen. Toch zijn er ook dit seizoen weer de nodige aandachtspunten. Den Engelsen: “We zitten in het begin van het bewaarseizoen en daarin treden veel temperatuurverschillen op. Als de schuur vol is, valt er een last van je schouders af als akkerbouwer. Als een soort automatische reflex worden dan vaak direct de luiken opengezet om lekker te ventileren (en vocht afvoeren). Begrijpelijk, maar wij zien als bewaarspecialist liever eerst dat de temperatuurvoelers in de bewaarpartij geplaatst worden en de temperatuurverschillen zo snel mogelijk verdwijnen. En dat doe je met het luik dicht voor een interne egalisatie van lucht. Het is dan wel zaak erbovenop te zitten als Tolsma zijnde.”

“Het bewaarseizoen is langer dan het teeltseizoen”

Goede controle en begeleiding is in deze fase van het seizoen dus cruciaal. Den Engelsen merkt dat dat besef de laatste jaren flink is toegenomen: “Bewaring wordt steeds belangrijker en wordt steeds serieuzer genomen. Het is jarenlang zo geweest dat de teelt heel veel aandacht kreeg en als het eenmaal in de schuur lag, dan verslapte de aandacht. Inmiddels beseft iedereen wel dat het niet ophoudt na de oogst. De markt is ook veranderd. Frietfabrieken willen het jaar rond aardappelen geleverd krijgen en de bewaarperioden worden daardoor ook langer. Het bewaarseizoen is zelfs langer dan het teeltseizoen. In die periode valt dan ook heel veel geld te verdienen, waarbij regelmatige checks en begeleiding gedurende dat proces een echte toegevoegde waarde vormen voor het uiteindelijke bedrijfsrendement.”

Paul den Engelsen sluit zijn bezoek altijd af met een persoonlijke noot die door zijn klanten zeer gewaardeerd wordt

Klankbord

Den Engelsen sluit af met een persoonlijke noot die door zijn klanten zeer gewaardeerd wordt en een extra toegevoegde waarde vormt: “We hebben zelf thuis ook een akkerbouwbedrijf waar we uien en aardappelen telen. Ik merk dat ik daar zelf ook continu mee bezig ben: moet ik de uien nou verkopen of niet? Zeker in een bijzonder jaar als dit. De klanten van Tolsma die ik bezoek gebruiken mij vaak ook als een soort klankbord, even sparren met een collega over de beweegredenen om iets wel of niet te doen. Naast de bewaartechnische begeleiding vormt onze kennis van de branche ook een duidelijke meerwaarde.”

Informatieaanvraag

Constante bewaartemperaturen voorkomt kwaliteitsverlies

Tolsma

Telers die behoefte hebben aan tijdelijk, extra koelcapaciteit kunnen ervoor kiezen om een mobiele koelinstallatie te huren. Om zichzelf de garantie te geven dat het bewaarproduct aan het einde van het bewaarseizoen nog steeds van hoge kwaliteit is, heeft Philip Kroes de Quadro Compact Cooler (QCC) gehuurd.

Lees hier meer >
Constante bewaartemperaturen voorkomt kwaliteitsverlies

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies