Physiostart verhoogt fosfaatefficiëntie in aardappel

18 okt 2017

Bericht

Physiostart verhoogt fosfaatefficiëntie in aardapp

In de aardappelteelt geeft toediening van fosfaat in de rij meer tonnen en meer knollen. Officiële proeven van de afgelopen jaren van de Noordelijke en Zuidelijke Pootaardappelacademie en Wageningen Plant Research locatie Westmaas geven een vast beeld over de werking van microgranulaat Physiostart in zowel consumptieaardappelen als pootgoed.

De exacte aanwending van een microgranulaire startmeststof direct onder de knol in de pootkouter zorgt voor een aanzienlijke efficiëntieverhoging van het voedingselement fosfaat. Ultralokalisatie in combinatie met wortelactieve component Physio+ ontwikkelt een wortelgestel die in staat is tot meer knollen en hogere opname van nutriënten en vocht. Meer wortelharen in de rug geeft een betere droogteresistentie en stressbestendigheid.

Microgranulaat

Volgens onderzoekster Marian Vlaswinkel van Wageningen Plant Research locatie Westmaas geeft Physiostart een helder beeld van de mogelijkheden van ultralokalisatie in aardappel over een periode van drie jaar. “Op Wageningen Plant Research locatie Westmaas hebben de afgelopen drie jaar officiële proeven met Physiostart in aardappelen gelegen. Hiervoor is het ras Innovator gebruikt. Innovator is een middenvroeg ras. Het heeft 110 groeidagen en kan dus vroeg geoogst worden, maar is wel gevoelig voor droogte. In 2014 bijvoorbeeld bleek al bij gebruik van Physiostart de opkomst echt sneller te zijn en de grondbedekking met groen loof eerder. Ook bleek door gebruik van Physiostart de oogst vroeger te zijn. De beste resultaten werden behaald bij 30 kg Physiostart onder de knol en een kleine aanvulling met breedwerpige fosfaat. Dit laatste is afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel. Bij gebruik van Physiostart worden meer knollen aangelegd die tot ontwikkeling zijn gekomen”, aldus Marian.

Herwonnen fosfaat

De meest recente ontwikkeling op het gebied van microgranulaire startbemesting is een formule met herwonnen fosfaat: Physiostart P Plus. Deze circulaire fosfaat komt uit een reststroom van de aardappelverwerkende industrie in Nederland. ‘Van aardappel voor aardappel’. Na een voorbewerking en integratie in het eindproduct is er een innovatieve meststof ontwikkelt die aansluit bij de kringloopgedachte. Uit de veld- en kasproeven in mais en aardappel is gebleken dat Physiostart P Plus gelijkwaardig is aan de bestaande Physiostart 8-28. Het product met herwonnen fosfaat is ook toegelaten voor de derogatie veehouderij.

Physiostart is een productlijn van Timac Agro, voorloper op het gebied van precisiebemesting. Physiostart 8-28 met zwavel en zink is uitgerust met een bioactieve component geëxtraheerd uit speciaal geteelde bruinwier Fucus vesiculosus. Deze biostimulator vergroot de vorming van wortelharen en stimuleert de vorming van extra stolonen. Physiostart is veilig voor de kiem door de lage zoutconcentratie. Dosering in aardappel is 30 kilogram per hectare. Nieuwste ontwikkeling is microgranulaat met herwonnen fosfaat: Physiostart P Plus. De fosfaatvorm in alle Physiostart formules zijn gegarandeerd beschikbaar voor het gewas in de jeugdfase omdat het niet kan fixeren in de bodem. In tegenstelling tot wateroplosbare fosfaat.

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Physiostart voor de perfecte start!

Physiostart verhoogt fosfaatefficiëntie in aardappel

24 feb 2017 Video
Physiostart verhoogt fosfaatefficiëntie in aardappel

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies