Privacy statement

Inleiding
Prosu Media Producties  is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten, abonnees en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten.  Persoonlijke gegevens van klanten, abonnees en bezoekers van de websites worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.
Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Prosu Media Producties & Prosu Databased Producties gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave, aanmeldt voor een nieuwsbrief, gebruik maakt van interactieve diensten, formulieren invult op de website en deel neemt aan de (beurs)acties. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens (incl. emailadres), gegevens over betalingen, IP-adres, factuurgegevens, bestelde producten, bedrijfsspecifieke gegevens en/of opgegeven interesses.
Prosu  Media Producties houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Prosu Databased Marketing  B.V. Terminator, 8251 AD Dronten. Bekijk hier ook de privacy statement van Prosu Databased Marketing.  

Gebruik van persoonlijke gegevens
Prosu Media Producties gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van haar producten en diensten, in het kader van het aanbieden van een relevante dienst/product/aanbiedingen of informatie van derden, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. 

Op de websites van Prosu Media Producties treft u hyperlinks aan naar andere websites en social media. Prosu Media Producties kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens door derde partijen. 

Beveiliging persoonlijke gegevens
In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zullen opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar daarover onverwijld volledig, correct en accuraat informeren. 

Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen. 
De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
- Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
- Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
- Wat is de (voorgestelde) oplossing;
- Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Prosu Databased Marketing over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Prosu Databased Marketing t.a.v. adresregistratie, Postbus 283, 8250 AG Dronten. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Prosu Databased Marketing met uw gegevens omgaat.

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.), kunt u dit per e-mail melden bij info@prosu.nl of schriftelijk bij Prosu Databased Marketing t.a.v. adresregistratie, Postbus 283, 8250 AG Dronten

Cookiebeleid
Cookies zijn klein tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiel plaatst op het moment dat je de website bezoekt. Prosu Media Producties maakt gebruik van cookies om diverse redenen. Ten eerste werkt de website optimaal door cookies. Ten tweede analyseren wij anoniem uw bezoek. Hiermee kunnen wij waar mogelijk de website verbeteren zodat wij u beter van dienst te kunnen zijn. Ten derde, gebruikt de website de cookies voor integratie met social media zodat u de berichten makkelijk kunt delen op uw social media account. Ten vierde, houden wij bij hoe vaak er op een banner of link geklikt wordt. Dit is nodig om de effectiviteit van de banners te kunnen analyseren. Op de website van de Consumentenbond staan instructies hoe u cookies kunt verwijderen.

Herkennen van uw IP-adres
Om onze dienstverlening te verbeteren maakt Prosu Media Producties ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Wij gebruiken deze gegevens om te analyseren welke gebruiker, welke informatie leest op de website zodat wij gerichtere content kunnen gaan bieden. 

Wijzigingen in privacy statement
Prosu Media Producties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement. De privacy statement is voor het laatst gewijzigd in juli 2016 (versie 1.2).