Weerbaardere teelt door nieuwe innovatieve middelen

15 mrt 2019

Bericht

Weerbaardere teelt door nieuwe innovatieve middele

De pootgoedteelt in Zuidwest Nederland neemt een steeds belangrijkere plaats in het akkerbouwareaal in. Reden voor coöperatie CZAV om een pootgoedstudiebijeenkomst te organiseren over ‘de geïntegreerde aanpak van de pootgoedteelt’ in die regio. Een drietal CZAV-adviseurs lieten hun licht schijnen over virussen in pootgoed, bemestingsstrategieën en virusproeven bij Proeftuin Zwaagdijk.

In het eerste deel kregen de aanwezige telers een fraaie uiteenzetting over de biologie en beheersing van bacterieziekten in pootgoed te horen van Jan der Wolf, medewerker bio-interactie en plantgezondheid aan de WUR in Wageningen.

Eén van de opvallende conclusies uit de virusproeven bij Proeftuin Zwaagdijk is dat pepermuntolie zeer kansrijk lijkt als nieuwe virusbestrijder in de pootgoedteelt. Karel Steijaert (buitendienstmedewerker bij CZAV): “Er zijn steeds minder toepassingen die mogen, etiketten veranderen en intervallen die aangepast moeten worden. Het is hard nodig om met alternatieven te komen. Het aantal toegestane luizendoders wordt steeds beperkter. Ook bleek uit de virusproeven dat het op peil houden van minerale olie – ook in droge perioden - de basis blijft voor de virusbeheersing in pootgoedteelt. Pepermuntolie als aanvulling op de bestaande virusbeheersing is in de afgelopen drie jaar naar voren gekomen als toegevoegde waarde voor pootgoedtelers.”

“Onafhankelijke proeven tonen werking pepermuntolie aan”

Telers zijn op zoek naar een natuurvriendelijk middel met een goede werking. Volgens Steijaert lijkt daar nu een doorbraak in te zijn gekomen: “Ons idee is dat pepermuntolie het gat dat valt door een verbod op veel chemische middelen kan opvullen. We hebben hier in het CZAV-werkgebied  pootgoedtelers die pepermuntolie hebben gebruikt het afgelopen teeltjaar. Zij hebben stuk voor stuk goede ervaringen met dit vernieuwende middel. Het zal afhangen van de resultaten in de komende jaren hoe zich dit verder gaat ontwikkelen, maar uit onze onafhankelijke proeven in de afgelopen 3 jaar blijkt er een behoorlijke virusreductie te behalen zijn. Als die lijn zich doortrekt zullen telers snel overstappen, want het huidige middelenpakket wordt steeds beperkter, denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van Actara dit jaar. Wij denken dat het moment om dit middel breed in de markt te gaan zetten nabij is.”

Bladmeststoffen

Ook de bemestingsproeven laten een nieuwe trend zien: bladmeststoffen worden steeds populairder. CZAV-adviseur Lennart Testers: “Doel van bemesting is om een versnelde beginontwikkeling te krijgen, meer knollen te oogsten en een weerbaarder gewas te hebben.  Dat kan onder andere door middel van granulaten in rij, calcium toevoegen of vertraagde meststoffen zoals Exacote in te brengen voor een positieve knolontwikkeling. Cruciaal is hierbij om alleen te geven wat nodig is, want alleen dan zorgt bemesting ook echt voor een rendementsverhoging. Bladmeststoffen worden door de strengere wetgeving ook weer steeds interessanter, omdat telers steeds meer naar sporenelementen moeten gaan kijken om voor en tijdens de teelt bij te kunnen sturen.”

“Gereedschapskist steeds leger”

Lein de Visser nam de bezoekers van de studieavond voor de pauze mee in de visie van het CZAV op virussen in het algemeen en legde daarbij de nadruk op dat de virusdruk hoog is. De Visser: “Bij een goede virusbeheersing in pootgoed gaat het om een totaalplaatje van bodemgezondheid en plantgezondheid. Virussen zijn een groot probleem en zorgen voor een verlaging in de nacontrole door NAK. Telers zijn gewend om gewasbescherming en bemesting los van elkaar te zien, maar we moeten als pootgoedsector toe naar een geïntegreerde aanpak. Want het totaalplaatje moet kloppen om hoogwaardig pootgoed af te kunnen leveren. De gereedschapskist van gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds leger en daarom wordt een gezonde bodem nog belangrijker.”

Cichorei en witlof virusdragers Y-virus

De Visser vervolgt: “Een gezonde bodem begint bij het graven van een profielkuil, goede ontwatering, drainage en vlaklegging. Daarnaast moet het bouwplan en de rotatie (voorvrucht) goed op elkaar zijn afgestemd: hoeveel granen (rustgewassen) zitten er in dat bouwplan? En brengt de huidige teeltrotatie virusdragers met zich mee? Zo is bekend dat gewassen als cichorei of witlof virusdrager zijn van het Y-virus in pootgoed, als voorvrucht, buurgewas of opslag planten in het gewas.”

Gerelateerde artikelen

Kennisdag spuittechniek: Meer dan een verplicht nu

Kennisdag spuittechniek: Meer dan een verplicht nummertje

14 mrt 2019 Bericht
Kennisdag spuittechniek: Meer dan een verplicht nummertje
"Steeds meer twijfels over huidig teeltsysteem"

"Steeds meer twijfels over huidig teeltsysteem"

7 mrt 2019 Bericht
"Steeds meer twijfels over huidig teeltsysteem"
Onderzoek naar virusbestendige akkerranden

Onderzoek naar virusbestendige akkerranden

4 mrt 2019 Bericht
Onderzoek naar virusbestendige akkerranden


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies