Hoog bezoek in de Noordoostpolder

8 jun 2018

Bericht

Hoog bezoek in de Noordoostpolder

Een kleine honderd akkerbouwers en geïnteresseerden, uit zeven verschillende landen, woonden deze week het werkbezoek van de Amerikaanse landbouwspecialist Neal Kinsey – bekend van de Kinsey-Albrecht methode - bij. De 70-jarige Kinsey gaf twee dagen lang een seminar ‘vruchtbare bodem’ in Nunspeet en sloot zijn bezoek aan Nederland af met een veldexcursie in de Noordoostpolder. “Mijn boodschap aan de Nederlandse akkerbouwer is hetzelfde als aan akkerbouwers in andere landen: wees zuinig op de bodem.”

De bodem centraal. Dat is het uitgangspunt van de filosofie die Kinsey uitdraagt. Een werkwijze die in ons land vooral wordt uitgedragen door Marco van Gurp, initiatiefnemer van N-xt Soil Services en een onderdeel is van N-xt Fertilizers. Het was dan ook dankzij zijn initiatief dat dit hoge bezoek donderdagmiddag de Noordoostpolder bezocht. “Kinsey is een wereldwijd bekende bodem- en bemestingsspecialist. Ik ben dan ook bijzonder trots dat Neal maar ook Bob Perry en zijn dochter Meagan (eigenaren van het Perry Agricultural Laboratory in Missouri) naar Nederland zijn gekomen om hun kennis over te dragen en ook weer nieuwe ervaringen op te doen met onze teelttechnieken en mechanisatie.”

Van Woerkom: “Belangrijke taak voor akkerbouwsector”

Kinsey zelf liet tijdens de veldexcursie op het bedrijf van akkerbouwer Arnold van Woerkom in Bant zich vooral informeren over de Nederlandse speerpunten. Van Woerkom vertelde in de veldschuur over zijn besluit dat hij een kleine twintig jaar geleden nam om enkel gewassen te telen die bijdragen aan een gezond lichaam. “Uit recent onderzoek van de Universiteit van Minnesota – in het land waar Neal Kinsey vandaan komt – bleek dat 85 procent van de ziekten die mensen krijgen, voedsel gerelateerd is. Wij hebben als akkerbouwsector dan ook een zeer belangrijke taak om gezonde – nutriëntrijk – voedsel te telen en af te leveren. Mede dankzij de Kinsey-Albrecht methode weet ik nu aan welke knoppen ik moet draaien om dat doel te bereiken.”

Praktische uitvoering

Van Woerkom vervolgt: “Dat doen we door de bodem op de juiste momenten te voeden met de juiste ingrediënten. Dat doen we onder andere met de producten en adviezen o.b.v. deze bodemanalyses van N-xt Soil Services, maar daarnaast ploegen wij al jaren niet meer en hebben we als stelregel dat we geen onverteerd organisch materiaal onderwerken. De groenbemester die we na de aardappelen telen, klepelen we alleen en laten die dan vervolgens gewoon op het land liggen. Onze ervaring is dat het bodemleven daarmee een enorme stimulans krijgt.”

Neal Kinsey: “Nederland heeft enorme variëteit aan gewassen”

Kinsey was duidelijk onder de indruk van het verhaal dat Van Woerkom vertelde en herkende veel van zijn visie in de teelttechniek van de akkerbouwer uit Bant. “De meeste mensen gaan naar het buitenland om de stad of het strand te zien, maar ik ga juist naar het platteland. Het maakt mij bijzonder trots om te zien dat akkerbouwers in Nederland beseffen dat de bodem het startpunt van alles is, want zonder een gezonde bodem kun je geen gezonde producten telen. Verder valt mij de enorme variatie aan gewassen op. In Amerika hebben wij hele grote percelen met slechts één gewassoort. Hier zie je op (voor Amerikaanse begrippen, red.) kleine akkers meerdere soorten groeien. Dat draagt enorm bij aan de biodiversiteit en ook dat heeft een kwaliteitsverhogend effect op de producten die geoogst worden.”

“Betere plantgezondheid zorgt voor gezonder lichaam”

De bodem- en bemestingsspecialist uit Missouri is de langstlevende adviseur die nog heeft samengewerkt met Dr. William Albrecht, die als grondlegger van het bodemvruchtbaarheidsmanagement wordt gezien. Kinsey: “Ik ben vereerd dat ik mijn kennis mag overdragen aan akkerbouwers over de hele wereld. Wij proberen  boeren te helpen de omstandigheden waarin ze werken te verbeteren. Hierdoor stijgt de waarde van de gewassen niet alleen in financieel opzicht, maar vooral in voedingswaarde. Door een betere plantgezondheid, bereik je uiteindelijk ook een betere gezondheid van het menselijk lichaam. Het doet mij bijzonder goed om te constateren dat Nederland – en eigenlijk heel West-Europa – zich nu al enorm focust op (bodem)kwaliteit. Samen met Nieuw-Zeeland loopt het daarmee voorop in de wereld.”

Boerenwijsheid

Kinsey ziet die focus overigens los van de Kinsey-Albrecht bodemanalyse. Er zijn volgens de Amerikaan namelijk meerdere wegen die naar Rome lijden: “We kunnen altijd van elkaar leren, als we om ons heen durven te kijken om van anderen te willen leren. Iedere teler heeft zijn eigen manier om de teelt te optimaliseren. Akkerbouwers kunnen enorm veel van elkaar leren door te kijken naar de oplossingen en innovaties die hun collega’s hebben bedacht. Dat is niet gebonden aan een bepaalde methode of studie, maar komt voort uit boerenwijsheid opgedaan in de praktijk. Het gaat er niet om dat je anders wilt zijn dan een ander, maar het is belangrijk altijd open te staan voor de visie en mening van een collega. Alleen zo krijg je meer kennis van de processen die zich in en boven de grond afspelen. En dan is het ook mogelijk om betere, gezondere producten te produceren. De Kinsey-Albrecht methode geeft handvaten om dat doel te bereiken, maar sluit op voorhand geen andere manieren uit. Hoe beter we onze bodem behandelen, hoe beter dat is voor het gewas en voor ons. Dat betekent dat de grond gevoed moet worden, want anders kan het de plant niet voeden. Ook hier in Nederland merk ik dat deze visie steeds meer omarmd wordt en dat men beseft dat hoge opbrengsten en kwaliteit wel hand in hand kunnen gaan, maar de echte grootschalige verandering moet ook hier nog beginnen.”

Hectische dagen

Na uitleg over de grondsamenstelling in de Noordoostpolder en een presentatie over de bodem aan de hand van een grote profielkuil, vertrok Kinsey weer richting zijn hotel waar hij de volgende morgen weer zou terugvliegen naar zijn woonplaats in Missouri U.S.. De officiële plichtplegingen zijn echter achter de rug en dat is voor organisator Marco van Gurp een hele opluchting: “Wat mij betreft was de Masterclass en dit veldbezoek een gigantisch succes. Het waren drie hectische dagen, maar dat was het zeker waard.”

Gerelateerde artikelen

Akkerbouwer Van Dueren den Hollander: "Grootste pr

Akkerbouwer Van Dueren den Hollander: "Grootste problemen achter de rug"

8 jun 2018 Bericht
Akkerbouwer Van Dueren den Hollander: "Grootste problemen achter de rug"
Een geslaagd maaidorser evenement van John Deere

Een geslaagd maaidorser evenement van John Deere

5 jun 2018 Bericht
Een geslaagd maaidorser evenement van John Deere
De open dag is nieuwe aspecten van de akkerbouw aa

De open dag is nieuwe aspecten van de akkerbouw aan het licht brengen

5 jun 2018 Bericht
De open dag is nieuwe aspecten van de akkerbouw aan het licht brengen


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben bieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben bieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies