"Graanprijzen stabiel, maar wel laag"

2 aug 2019

Bericht

"Graanprijzen stabiel, maar wel laag"

V.l.n.r.: George Pars, Jelte Pars en Jarco Pars

Jarco, Jelte en George vormen de kern van het familiebedrijf George Pars Graanhandel B.V. We spreken George Pars tijdens de jaarlijkse open dag waar dan ook niet alleen aandacht is voor graan, maar ook een uiendemo en loofdoding in het pootgoed werden getoond.

Van oorsprong is George Pars B.V. een graanhandel in het noorden van Friesland en tegenwoordig onder de naam Poldergaan ook in Flevoland. Echter is het bedrijf tijdens haar 150-jarige bestaan uitgegroeid tot een organisatie die zich niet alleen richt op graan. Het bedrijf heeft haar expertise uitgebreid naar zaaizaden, gewasbescherming, meststoffen en advisering bij diverse gewassen en teelten. George Pars tijdens de open dag over de uiendemo en loofdoding in pootgoed: “Drie belangrijke dingen die spelen, met nog steeds graan als basis”, zo licht hij toe.

Uienproef

De proeven en demo’s die George Pars dit jaar heeft aangelegd op de hoofdlocatie in Sint Jacobiparochie behelzen dus enkele actuele thema’s en dat is bewust gedaan, zo vertelt Pars: “De uienproef is aangelegd omdat er in die teelt ook veel te veranderen staat op het gebied van onkruidbestrijding met het (op termijn) verdwijnen van Chloor en Pyramin. In deze proef hebben we schema’s naast elkaar gelegd zoals we het dit jaar nog kunnen doen en nieuwe schema’s waarin de eerder genoemde middelen niet zijn toegepast.

“Hoge insectendruk door hoge temperaturen”

Pars vervolgt: “Dit voorjaar was het te droog. Dat zorgde voor opkomstproblemen en daar blijf je het hele seizoen last van houden. Ook hebben wij gezien dat er best hoge insectendruk is in de uien: uienvlieg en trips. In heel veel gewassen is dat door de recente hoge temperaturen sowieso een probleem.”

Conclusies

De voorlopige conclusies voor wat betreft de uienproef zijn hoopgevend: “In de uien zijn we tot de conclusie gekomen dat er zonder Chloor en Pyramin geteeld kan worden. Op ons proefperceel hebben we wel plantwegval geconstateerd door de uien-vlieg en doordat er meer producten ingezet moeten worden om de plant gezond te houden zal het kostenplaatje ook veranderen. En misschien nog wel nijpender: telers gaan nog harder leunen op producten zoals Stomp. We moeten er dan ook niet aan denken dat ook die gaat verdwijnen, want dan wordt de uitdaging – zeker op plekken waar de onkruiddruk hoog is – wel heel groot.”

Loofdodingsmethoden  

Pars: “Wij hebben op onze hoofdlocatie getest met een looftrekker om te kijken hoe dat werkt”

Loofdoding is voor de vele pootgoedtelers in ons land – en zeker ook in Friesland waar George Pars Graanhandel B.V. gevestigd is - ook een uitdaging nu Reglone en Finale van de gewasbeschermingskaart verdwijnt. “Voor pootgoedtelers is het wel een lastig jaar, met hoge virusdruk. Wij hebben op onze hoofdlocatie getest met een looftrekker om te kijken hoe dat werkt en hebben dit groeiseizoen zestien verschillende objecten met diverse loofdodingscombinaties variërend van landbouwzout tot Spotlight uitgezet.”

Conclusies

Voor korte termijn is het vooral afwachten hoe de proeven met loofdoding zich gaan evolueren: “Het blijft de komende weken goed monitoren hoe zich dat ontwikkeld. In het begin zijn de verschillen altijd klein, maar na verloop van tijd wordt duidelijk welk tijdstip of welke combinatie het meest effectief is gebleken.”

Graanproeven

En dan tot slot het graan. George Pars hield dit jaar een rassenvergelijking met elf verschillende wintergranen en één demo wintergerst (Kosmos). “Het is best een lastig graanjaar, zeker als je vergelijkt met vorig jaar. Toen waren er eigenlijk geen problemen met roest en weinig septoria. Het was natuurlijk wel heel erg droog, maar dit jaar hadden we al vroeg in het jaar te maken met ziekten (gele roest). Dat is het hele jaar – in bepaalde rassen – zo gebleven, zelfs wanneer er strakke spuitschema’s gehanteerd werden. De prijzen zijn natuurlijk ook niet zo geweldig, maar we merken dat telers graan nog steeds heel belangrijk vinden als rustgewas in het bouwplan. Qua opbrengst is netto honderdvijfenzestig euro op dit moment geen vetpot.”

Conclusies

De goede kwaliteit maakt het nog enigszins goed: “De korrelvulling is goed, zowel hier in het noorden als in Flevoland. De eerste berichten van de wintergerst zijn ook goed. Er is weinig fusarium in het graan, dus de kwaliteit is over het algemeen prima voor zowel menselijke consumptie als richting diervoeders. Vorig jaar begonnen we begin juli ook met deze prijzen en steeg de markt naar de tweehonderd euro, maar dat verwacht ik dit jaar niet. Het zal stabiel blijven rond die honderdvijfenzestig euro, al is dat echt koffiedik kijken. Er zal wat dat betreft veel afhangen van het augustusrapport van de USDA wat meer duidelijkheid zal geven over de stand van de maïs in de Verenigde Staten.”

“Kosten laag houden om lage prijzen op te vangen”

Om toch zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen hebben ze bij George Pars een strak afzetplan: met snelle afhandeling en eigen opslag. “We proberen onze granen vooral lokaal af te zetten richting veehouders door ze te pletten en te reinigen voor pluimveehouders. Dat biedt voor ons ook kansen om het dichtbij met weinig kosten af te zetten. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en kansen in de markt te benutten, waardoor de opbrengsten voor onze klanten zo hoog mogelijk uitvallen. Daarmee kan een deel van de lagere prijsvoering worden opgevangen.”

Gerelateerde artikelen

"Resistente rassen worden steeds belangrijker"

"Resistente rassen worden steeds belangrijker"

23 jul 2019 Bericht
"Resistente rassen worden steeds belangrijker"
"Verkeerde groenbemesters maken het probleem allee

"Verkeerde groenbemesters maken het probleem alleen maar erger"

19 jul 2019 Bericht
"Verkeerde groenbemesters maken het probleem alleen maar erger"
Zomeractiviteit: beregenen, spuiten of selecteren?

Zomeractiviteit: beregenen, spuiten of selecteren? Nee, bewaartechniektraining!

11 jul 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
Zomeractiviteit: beregenen, spuiten of selecteren? Nee, bewaartechniektraining!


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies