Wetgevingsproces registratie en kentekenplicht landbouwvoertuigen

2 sep 2019

Bericht

Wetgevingsproces registratie en kentekenplicht lan

Nadat op 10 april jl. het wetsvoorstel is ingediend heeft de minister van IenW op 10 juli de zogenaamde nota naar aanleiding van het verslag aangeboden dat antwoorden geeft op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfracties. Tegelijkertijd is een nota van wijziging aangeboden.

Hierin wordt een wijziging aangebracht ten aanzien van de in het wetsvoorstel genoemde einddatum van de conversieperiode. Gezien de tijd die nog rest tot 20 mei 2020 en het belang dat wordt gehecht aan voldoende voorbereidings- en uitvoeringstijd voor de partijen waarvoor dit wetsvoorstel gevolgen heeft, wordt het niet wenselijk geacht vast te houden aan die datum als einde van de conversieperiode. In plaats daarvan zal, na bekrachtiging van het onderhavige wetsvoorstel, worden bezien tot welke datum de conversieperiode zal lopen.

Conversieperiode

Bij de vaststelling van die datum zal rekening worden gehouden met de wensen van de branche en zal worden gewaarborgd dat de lengte van die periode voldoende is voor de uitvoeringspraktijk. Ook zal rekening worden gehouden met het gegeven dat Nederland reeds door de Europese Commissie in gebreke is gesteld vanwege het niet tijdig implementeren van richtlijn 2014/45/EU. De nieuwe datums voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en voor het einde van de conversieperiode zullen tijdig worden bekendgemaakt.

Procedurevergadering

De eerstvolgende stap is de procedurevergadering van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 11 september a.s. Dan wordt besloten op welke wijze de voorliggende stukken, het wetsvoorstel, de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van toelichting, zullen worden behandeld. Mogelijkheden betreffen een Algemeen Overleg met de woordvoerders van de fracties, een algemeen Kamerdebat, of een stemming in de Tweede Kamer. Na instemming door de Tweede Kamer zal ook de Eerste Kamer nog moeten stemmen over dit wetsvoorstel.

Informatiebijeenkomsten

De minister van IenW heeft aangegeven dat na instemming door de Tweede Kamer ze het voorbereiden van de implementatie zal starten, waaronder informatiebijeenkomsten voor betrokken partijen.

Bron: Fedecom

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

APK-plicht voor trekkers: opletten geblazen!

APK-plicht voor trekkers: opletten geblazen!

23 apr 2019 Bericht
APK-plicht voor trekkers: opletten geblazen!
Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsve

Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsverhoging landbouwwerktuigen ingediend

18 apr 2019 Bericht
Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsverhoging landbouwwerktuigen ingediend
Nieuw wetsvoorstel voor kentekenplicht trekkers

Nieuw wetsvoorstel voor kentekenplicht trekkers

15 nov 2018 Bericht
Nieuw wetsvoorstel voor kentekenplicht trekkers


Vakpartner nieuws

Met heet water effectief CIPC resten uit bewaar ki

Met heet water effectief CIPC resten uit bewaar kisten verwijderen

9 jan 2020 Bericht
Met heet water effectief CIPC resten uit bewaar kisten verwijderen
Nieuwe regels voor koelinstallaties in 2020

Nieuwe regels voor koelinstallaties in 2020

9 jan 2020 Bericht
Nieuwe regels voor koelinstallaties in 2020
“Voor goede hygiëne en hoge capaciteit de ideale o

“Voor goede hygiëne en hoge capaciteit de ideale oplossing”

20 dec 2019 Bericht Mechatec
“Voor goede hygiëne en hoge capaciteit de ideale oplossing”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies