Verkoop gewasbeschermingsmiddelen met ruim 11% gedaald

27 mrt 2020

Bericht

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen met ruim 11% ged
In 2018 is in Nederland 9,4 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet, 11,2 procent minder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen die het CBS jaarlijks publiceert.

Verkoop van gewasbeschermingsmiddelen

Sinds het begin van de meting in 2011 schommelt de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen tussen de 9,4 en 11,4 miljoen kilogram werkzame stof. Het grootste deel (46 procent) van de verkochte gewasbeschermingsmiddelen werd in 2018 ingezet bij de bestrijding van schimmels en bacteriën.

Voor de bestrijding van onkruiden en loofdoding was dat 32 procent; voor het bestrijden van insecten en mijten worden veel minder middelen ingezet (2,6 procent).

Verkoop schimmelbestrijdingsmiddelen afgenomen

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen voor de schimmelbestrijding was in 2018 vergeleken met een jaar eerder met bijna 9,2 procent gedaald naar 4,3 miljoen kilogram werkzame stof. De afname bij de overige middelen was echter nog groter (-29,6 procent).

Tegelijkertijd was er bij de middelengroep onkruidbestrijding en loofdoding een toename van 2,6 procent naar 3,0 miljoen kilogram werkzame stof. Ook de verkoop van middelen voor de bestrijding van insecten en mijten (+ 14,9 procent) liet in die periode een stijging zien.

Minder mancozeb, glyfosaat en minerale olie verkocht

Vanwege de mogelijke risico’s voor het milieu en de gezondheid krijgen sommige werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen zoals mancozeb en glyfosaat de laatste tijd meer aandacht. De verkoop van het fungicide mancozeb is in 2018 vergeleken met het jaar daarvoor met bijna 10 procent gedaald naar 2,2 miljoen kilogram werkzame stof. Bij de andere fungiciden is de afname met bijna 9 procent naar 2,1 miljoen kilogram iets minder sterk.

De verkoop van het herbicide glyfosaat is in 2018 vergeleken met het jaar daarvoor met ruim 16 procent gedaald naar 0,8 miljoen kilogram werkzame stof. Bij de andere herbiciden is er juist een stijging te zien met bijna 12 procent naar 2,2 miljoen kilogram werkzame stof.

Bij de productgroep minerale oliën is de afzet de laatste jaren fors gedaald. De afzet was in 2018 vergeleken met een jaar eerder met 38,4 procent afgenomen naar 1,4 miljoen kilogram. Verkoop van minerale olie voor gewasbescherming is belangrijk voor plantenvirusbestrijding.

Afzet gewasbeschermingsmiddelen EU nauwelijks afgenomen

Binnen de Europese Unie (EU28) wordt er jaarlijks voor zo’n 380 miljoen kilogram aan gewasbeschermingsmiddelen verkocht. De laatste jaren is er sprake van een lichte daling.

Frankrijk en Spanje namen in 2017 met ieder 19 procent het grootste deel van de afzet van gewasbeschermingsmiddelen voor hun rekening. Italië en Duitsland volgden met respectievelijk 15 en 13 procent. Samen zijn deze landen verantwoordelijk voor twee derde van de totale Europese afgezet. Aangezien deze landen nog niet de helft (46,3 procent) van het Europese landbouwareaal in beslag namen, werden er in deze landen dus relatief veel gewasbeschermingsmiddelen afgezet.

Het aandeel in de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland was dat jaar 2,8 procent van de totale Europese afzet. Het Nederlandse landbouwareaal besloeg in 2017 ongeveer 1 procent van het totale Europese landbouwareaal.

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen

Beschikbaarheid gewasbeschermingsmiddel tijdens co

Beschikbaarheid gewasbeschermingsmiddel tijdens coronacrisis

26 mrt 2020 Bericht
Beschikbaarheid gewasbeschermingsmiddel tijdens coronacrisis
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op de juiste man

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier

24 mrt 2020 Bericht
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies