Extra virusbestrijder voor aardappel- en pootgoedteelt

9 apr 2019

Bericht

Extra virusbestrijder voor aardappel- en pootgoedt

Goed nieuws voor de aardappel- en pootgoedteler: er is nu eens een keer geen verbod, maar een nieuwe toelating voor gewasbescherming in deze teelten. Gewasbeschermingsmiddelenfabrikant Corteva heeft officiële toestemming vanuit het CTGB om het product Closer op de markt te brengen in aardappels.

“Na het verdwijnen van effectieve middelen is Closer met name in de virusbescherming een welkome aanvulling op het middelenpakket voor de aardappeltelers in Nederland”, zo stelt Corteva-productmanager Rien Bos.

Niet alleen het verbod op Actara, maar het totale plaatje is op zijn kop gegaan, waardoor goede virusbescherming alsmaar lastiger geworden is. Bos: “Het bestrijden van virussen en luizen in pootgoed kon wel een extra partner gebruiken. Gazelle en Calypso zijn prima middelen, maar zitten in dezelfde insecticidegroep (4A). Dit product heeft een nieuwe en andere werkingswijze, waardoor de keuze voor akkerbouwers een stuk minder eenzijdig wordt en kan er in de spuitschema’s een effectieve afwisseling van middelen plaatsvinden.”

“Beste aanvulling voor virusbestrijding”

De afgelopen tijd zijn er meerdere proeven gedaan en daaruit bleek dat telers door gebruik te maken van Closer een stukje verder komen dan met de bestaande middelen. Bos: “We hebben het product vorig jaar getest bij ARI (Agro Research International, red.) op een perceel in Achthuizen, twee jaar geleden is er een proef uitgezet in Flevoland en bij Proeftuin Zwaagdijk heeft men een proefperceel neergelegd. Als het gaat om de waarde van de doder, dan blijft olie-H in combinatie met pyrethroïde de basis en is Closer ‘slechts’ een aanvulling op die middelen. Maar alle proeven lieten zien dat het wel de beste aanvulling is waarover telers momenteel kunnen beschikken als het gaat om bestrijding van het YN-virus.”

Tweede teeltfase

De toelating van Closer geldt voor één toepassingsmoment: na de bloei. En dat is voor Corteva toch wel een kleine domper op de feestvreugde. “We kunnen met deze labelbeperking uit de voeten”, verklaart Bos. “Maar Closer is vooral sterk als systematisch middel met een opwaartse opname in de plant en dat past natuurlijk het best bij een gewas dat volop in de groei zit. Helaas mag Closer pas na de bloei worden toegepast op dit moment. In die tweede fase van de teelt heb je natuurlijk wel te maken met nieuw loof en een stukje hergroei, maar technisch gezien zou het product ook goed vroeg in de teelt passen. Dat neemt niet weg dat deze toelating effectief is op luisbestrijding en virusbescherming in pootgoed.”

Ook voor koolgewassen, geen driftbeperking

Overigens kreeg Corteva ook toelating voor het middel in de koolteelt en werd er geen enkele driftbeperking bovenop de 75 procent DRT-regeling opgelegd. “Daar zijn we dan weer wel blij mee. Zeker gezien huidige ontwikkeling waarbij nieuw toegelaten middelen (vooral insecticiden) vaak moeilijk werkbare aanvullende toepassingsvoorwaarden op het etiket krijgen.”

Lang toelatingsproces

Het totale proces van ontwikkeling tot het op de markt brengen heeft al bij al best veel voeten in de aarde gehad. Bos was ook veel liever eerder met het product de boer opgegaan, maar beseft dat het in deze tijd al heel bijzonder is om een toelating te krijgen. “Het heeft best lang in de pijpleiding gezeten, maar hij is er nu uiteindelijk wel. Afgelopen najaar mochten we hem al in de glastuinbouw gebruiken en nu gelukkig ook in de akkerbouw.”

“Toelating precies op tijd”

“De aardappeltelers in Nederland hadden deze uitbreiding ook echt nodig, al moeten we ook wel nuchter zijn: akkerbouwers hebben hun hele leven al zonder Closer kunnen telen. Maar als je ziet dat er veel middelen wegvallen en het aantal klasse-verlagingen als gevolg van virusbesmetting toeneemt (25 procent in 2018, red.) dan snapt iedereen dat deze toelating precies op tijd komt.”

Tabel 1: Dosering gebruik Closer in diverse akkerbouwgewassen

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

NIEUW - Sterke virusbeschermer in pootaardappels

COR0006_MM_AD_Closer_Akkerbouw_aardappelen_1000x666px_Web_contentblok02.jpg

Toepassing na bloei van het gewas

In maart dit jaar ontving insecticide Closer Isoclast active haar toelating in aardappels. Dankzij de nieuwe werkingswijze is het momenteel de sterkst beschikbare luisdoder en virusbeschermer in pootaardappels. Closer Isoclast active heeft een snelle knockdown werking en lange duurwerking.

Lees hier meer over!

Gerelateerde artikelen

"Datasharing en logging waardevolle toevoeging op

"Datasharing en logging waardevolle toevoeging op akkerbouwteelt"

1 apr 2019 Bericht
"Datasharing en logging waardevolle toevoeging op akkerbouwteelt"


Vakpartner nieuws

"Liever aardappelen sorteren dan het huis schoonma

"Liever aardappelen sorteren dan het huis schoonmaken"

4 jun 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
"Liever aardappelen sorteren dan het huis schoonmaken"
Positief resultaat precisielandbouw duidelijk zich

Positief resultaat precisielandbouw duidelijk zichtbaar!

31 mei 2019 Bericht van Iperen
Positief resultaat precisielandbouw duidelijk zichtbaar!
Boxer Wasser: Bedrijfshygiene wordt steeds belangr

Boxer Wasser: Bedrijfshygiene wordt steeds belangrijker

28 mei 2019 Bericht Mechatec
Boxer Wasser: Bedrijfshygiene wordt steeds belangrijker

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies