Ctgb besluit tot openbaar maken 85 neonicotinoïdenstudies

1 apr 2019

Bericht

Ctgb besluit tot openbaar maken 85 neonicotinoïden

Het Ctgb heeft besloten tot bijna volledige openbaarmaking van 85 studies met middelen op basis van de werkzame stof imidacloprid. Het Ctgb stelt dat deze informatie openbaar gemaakt moet worden, met uitzondering van persoonsgegevens en onder andere GLP- en analysecertificaten van laboratoria.

Het besluit volgt op een lang lopende bezwaar- en beroepzaak uit 2012 van de Bijenstichting en de toelatinghouder Bayer CropScience. De Bijenstichting verzocht in deze zaak de studies volledig openbaar te maken, terwijl Bayer CropScience volledige geheimhouding bepleitte. Het Ctgb besloot al eerder tot gedeeltelijke openbaarmaking, maar mocht dit besluit door de gerechtelijke procedures niet uitvoeren.

Lang lopende procedure

De vraag om openbaarmaking van de studies met deze middelen was sinds 2013 in behandeling bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Centraal in de discussie stond de afweging tussen het algemene, publieke belang van toegang tot milieu-informatie versus het belang van de eigenaren van deze informatie, zoals die volgt uit het ‘Verdrag van Aarhus’. Het CBb vroeg in 2014 het Hof van Justitie van de Europese Unie om duiding van de regelgeving. Na de reactie van het Europees Hof bepaalde het CBb dat het Ctgb uiterlijk 31 maart 2019 een nieuw beslissing op bezwaar moest nemen.

Openbaarheid goede ontwikkeling

Het Ctgb onderschrijft het maatschappelijk belang dat zo veel mogelijk informatie openbaar is. Ter bescherming van de data-eigenaar maakt de wet op deze openbaarheid een beperkt aantal uitzonderingen. In de procedure van de afgelopen jaren zijn die uitzonderingen verder verduidelijkt en dat is een goede zaak. Daarmee draagt een dergelijke procedure bij aan een zorgvuldige openbaarmaking in het algemeen belang.

Tegen dit besluit is nog wel beroep mogelijk. Daarom worden de studies niet direct, maar over vier weken daadwerkelijk openbaar.

Bron: Ctgb

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Corteva

Corteva

Een zeer betrouwbare onkruidbestrijder

Capri Twin heeft een goede werking op veel soorten breedbladige en grasachtige onkruiden. Het product is breedwerkend en sterk op klomopereprijs, klein kruiskruid en kleefkruid en effectief tegen belangrijke onkruidgrassen als duist, windhalm en raaigras.

Lees hier meer over!

Gerelateerde artikelen

Ctgb: Nederland bereid om herbeoordeling glyfosaat

Ctgb: Nederland bereid om herbeoordeling glyfosaat uit te voeren

22 mrt 2019 Bericht
Ctgb: Nederland bereid om herbeoordeling glyfosaat uit te voeren
Verbod op gebruik met neonicotinoïden behandelde z

Verbod op gebruik met neonicotinoïden behandelde zaden

24 jan 2019 Bericht
Verbod op gebruik met neonicotinoïden behandelde zaden
Natuurbeheerders zetten zich in voor de insect

Natuurbeheerders zetten zich in voor insecten

23 jan 2019 Bericht
Natuurbeheerders zetten zich in voor insecten


Vakpartner nieuws

Tolsma-Grisnich aardappelsorteermachine: Je kunt e

Tolsma-Grisnich aardappelsorteermachine: Je kunt er een koe aan vastbinden

7 mrt 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
Tolsma-Grisnich aardappelsorteermachine: Je kunt er een koe aan vastbinden
"Propaan meest geschikt natuurlijk koudemiddel"

"Propaan meest geschikt natuurlijk koudemiddel"

12 feb 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
"Propaan meest geschikt natuurlijk koudemiddel"
Brio P: Vloeibare fosfaat startmeststof

Brio P: Vloeibare fosfaat startmeststof

18 jan 2019 Bericht Timac Agro
Brio P: Vloeibare fosfaat startmeststof

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies