"LNV-visie gewasbescherming kan actieplan akkerbouw versterken"

17 apr 2019

Bericht

"LNV-visie gewasbescherming kan actieplan akkerbou

De Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV sluit goed aan op het actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Ambitie en speerpunten van het actieplan zijn terug te vinden in de LNV-visie. “Om onze ambities te realiseren, moeten we innovaties versnellen. Goed faciliterend beleid van LNV kan daar voor zorgen en ons actieplan versterken”, stelt Dirk de Lugt, voorzitter van BO Akkerbouw.

BO Akkerbouw werkt met haar leden en (keten)partners met het actieplan ‘Gezonde planten, voor een gezonde toekomst’ aan lagere milieu-impact, een vitalere bodem en meer biodiversiteit. De sector wil in 2030 koploper zijn in duurzame teeltmethoden die afnemers erkennen en die maatschappelijke waardering krijgen. Deze elementen komen terug in de vandaag gepubliceerde LNV-visie, die tevens onderkent dat telers, partijen in de keten én rijksoverheid zich samen moeten inzetten voor de vereiste omslag.

De Lugt: “Het is daarbij goed dat LNV in haar visie onderschrijft dat een blijvend economisch perspectief een opgave van groot belang is. Ook voor ons is rentabiliteit leidend.”

Uitvoeringsprogramma

LNV maakt bekend voor het zomerreces zijn visie te vertalen in een uitvoeringsprogramma, dat het ministerie samen met relevante stakeholders opstelt. In haar actieplan somt BO Akkerbouw voorname beleidspunten op, die bijdragen aan versnelling van de innovatie. De opsomming omvat onder meer snellere toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen, adequate etikettering van middelen van natuurlijke oorsprong, regels voor zorgvuldige toepassing van biostimulanten en meer ruimte en maatwerk in mestwetgeving.

Daarnaast is volgens BO Akkerbouw afdoende overheidsbudget nodig voor onderzoek, is met adequate vergoedingen uit het EU-landbouwbeleid biodiversiteit te stimuleren en is passend wettelijk kader voor nieuwe veredelingstechnieken zoals CRISPR-Cas nodig. De Lugt: “Het is mooi dat de LNV-visie aangeeft dat passende wet- en regelgeving en/of experimenteerruimte nodig is om die technieken toe te kunnen passen. Daar haken we als akkerbouwsector graag bij aan.”

BO Akkerbouw

Brancheorganisatie Akkerbouw vertegenwoordigt ketens van uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking. BO Akkerbouw richt zich met onder meer onderzoek en innovatie op onderwerpen die meerdere gewassen en ketens raken en bepalend zijn voor de toekomst van de sector, zoals plantgezondheid, bodem en klimaat. Leden/partners zijn LTO Nederland, NAV, NAJK, Agrifirm Plant, AVEBE, Comité van Graanhandelaren, Cosun, CZAV, NAO, Plantum, Vavi en Van Iperen.

Bron: Brancheorganisatie akkerbouw

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Geen risico voor omwonenden dankzij gebruik gewa

Geen risico voor omwonenden dankzij gebruik gewasbeschermingsmiddelen

16 apr 2019 Bericht
Geen risico voor omwonenden dankzij gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Weerbare planten en teeltsystemen essentieel voor

Weerbare planten en teeltsystemen essentieel voor toekomst gewasbescherming

16 apr 2019 Bericht
Weerbare planten en teeltsystemen essentieel voor toekomst gewasbescherming
Gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen zal vo

Gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen zal voorlopig niet verminderen

11 apr 2019 Bericht
Gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen zal voorlopig niet verminderen


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben bieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben bieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies