Uiensector maakt vliegende start met Uireka 2.0

30 jun 2020

Bericht

Uiensector maakt vliegende start met Uireka 2.0

Niet letterlijk schouder aan schouder natuurlijk, maar volledig coronaproof heeft de uienketen 24 juni jl. flinke stappen gezet in het gezamenlijk verder verduurzamen van de Nederlandse uienteelt. Tijdens een grote online bijeenkomst zijn met ruim 60 experts vanuit de gehele keten de Uirekaonderzoekplannen voor de komende 3 jaar besproken.

Uireka 2.0 vliegende start

Met deze meeting heeft het vervolgproject Uireka 2.0 een vliegende start gekregen. Veel aandacht en inzet in het nieuwe project is er voor actuele problemen als fusarium, uienvlieg, stengelaaltje en irrigatie. Ook de weerbaarheid - het wapenen tegen bijvoorbeeld ziekten en plagen - van het gewas is een belangrijk onderzoekthema. Om alle plannen te realiseren investeert de keten, samen met de Topsector Agri & Food ruim 2,3 miljoen euro cash in Uireka 2.0. Worden ook de inkind bijdragen nog eens meegeteld, dan heeft het Uireka-onderzoek zelfs een omvang van 3 miljoen euro. De eerste voorlopige onderzoekresultaten worden aan het eind van dit groeiseizoen verwacht. 

Inzicht en kennis voor de praktijk 

De Publiek Private Samenwerking Uireka richt zich met het onderzoekprogramma Uireka 2.0 vooral op inzichten en kennis voor praktijk en wetenschap als ook op tools voor de praktijk. Tijdens de online bijeenkomst op 24 juni jl. hebben ruim 60 experts vanuit onderzoek en de uienketen de onderliggende uitvoeringsplannen van de diverse onderzoekthema’s besproken.

Doelen Uireka

Concreet richt Uireka 2.0 zich op:

  • Een integrale beheersing van belangrijke insectenplagen als trips, uienvlieg en bonenvlieg.  Hierbij ligt de nadruk op monitoring en waarschuwing, aanpassingen van de teeltwijze en het teeltsysteem en inzet van groene middelen en bio stimulatoren om de gewasweerbaarheid te verhogen.
  • Verdere inzichten in de achtergronden van Fusarium rot in uien, de rol van reststromen bij de verspreiding, overleving in de rotatie en het effect van groene middelen.
  • Inzichten in de invloed van teeltsysteem op de weerbaarheid tegen ziektes.
  • Aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van een alternatief voor de inzet van het   spruitremmingsmiddel maleïne-hydrazide (MH).
  • Epidemiologische inzichten en kennis over rotatiegewassen en groenbemesters alsmede het effect van inundatie (tijdelijk onder water zetten van een perceel) bij de bestrijding van stengelaaltjes.
  • Bruikbaarheid van bodemvochtsensoren in het minimaliseren van de inzet en maximalisatie van het effect van beregening in uien in combinatie met nieuwe toedieningstechnieken als druppelslangen en boomberegening.
  • Inzicht in de gebruikswaarde van uienrassen versus hun bijdrage aan duurzaamheid. Zo wordt gekeken naar verschil in raseigenschappen voor wat betreft de weerbaarheid van uienrassen voor biotische en abiotische factoren zoals klimaatverandering.  

 Aan het eind van het groeiseizoen (augustus/september) worden de eerste voorlopige onderzoekresultaten verwacht. 

Bron: GroentenFruit Huis

Gerelateerde artikelen

Tripsbestrijding in de uienteelt

Tripsbestrijding in de uienteelt

26 jun 2020 Bericht Corteva
Tripsbestrijding in de uienteelt
Toename volwassen tripsen in uien

Toename volwassen tripsen in uien

16 jun 2020 Bericht
Toename volwassen tripsen in uien
Fusarium in de uien bestrijden met restafval champ

Fusarium in de uien bestrijden met restafval champignons

9 jun 2020 Akkerbouwkrant - april 2020
Fusarium in de uien bestrijden met restafval champignons


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies