Subisidie mogelijk op de Geohobel

3 jun 2020

Bericht

Subisidie mogelijk op de Geohobel

Deze Oostenrijkse machine is gemaakt voor de nietkerende grondbewerking. De Geohobel heeft speciale gepatenteerde messchoffels die zorgen voor een vlakke bodem met een open structuur.

De Geohobel

Voordelen van deze machine:

  • Deze volveldmachine kan worden omgezet in een strokenfrees.
  • Het gewas ( tot 1 mtr hoog) wordt aanzienlijk verkleint zonder dat het vermoest en wordt gemixt met de grond
  • Door de minimale grondbewerking van 2 a 3 cm kan het gewas optimaal verteren. Geen graspollen wat tot hergroei leidt wat met een normale frees wel gebeurd.
  • Doordat het gewas wordt gemixt met een beetje grond en door de rol wordt opgesloten, blijft de CO2 en stikstof in de grond. Hierdoor komt er een fermentatieproces op gang zodat het gras optimaal verteert wordt. Het optimale resultaat komt bij de NKG bedrijven het best tot uiting. omdat de filtratie in de bodem goed geregeld is. - Er is weinig vermogen nodig 120 a 130 pk voor een 3 meter machine.
  • Zowel op zeer zware klei als lichte grond in te zetten.
  • Kan hoge snelheid behalen ( 7 km ) dit hangt wel af van de omstandigheden.

JBM Mulchen is een zeer ondiep (2 centimeter) werkend apparaat voor de mechanische onkruidbestrijding. Het onkruid wordt van de wortel geslagen, zonder dat daarbij de bodemstructuur en de in de bodem aanwezige schimmels en andere nuttige organismen worden beschadigd.

Niet kerende grondbewerking

Niet-kerende grondbewerking (NKG) wordt gezien als een oplossing om de toenemende verdichting van Nederlandse akkers tegen te gaan. Met vaak al aanwezige machines kan iedere akkerbouwer vrij eenvoudig experimenteren met of overstappen op NKG. 

Door het gebruik van steeds zwaardere oogstmachines verdichten de Nederlandse akkers. Sommige akkerbouwers zoeken de oplossing in het afzien van ploegen en overschakelen op NKG. Dat is niet zo eenvoudig. Het in de schuur laten staan van de ploeg vraagt om een systeembenadering. 'Naast een andere grondbewerking moet je ook de bemesting en de vruchtwisseling aanpassen.

Subsidie in Friesland

Friese loonbedrijven kunnen vanaf 1 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 17.00 u subsidie aanvragen voor de aanschaf van machines voor niet- kerende grondbewerking. Het plafond betreft € 100.000,-. De regeling kunt u hier vinden. Subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf van zowel nieuwe als gebruikte machines voor niet-kerende grondbewerking  en die in hoofdzaak ingezet worden in het Friese veenweidegebied. Zie bijlage II om welke machines dat het gaat. 

Daarnaast kan subsidie worden verstrekt voor de aanschaf van precisiemeetapparatuur behorende bij deze machines, mits deze tegelijkertijd zijn aanschaft met de aanschaf van de machines en  eventuele installatiekosten. Verdere informatie kunt u vinden in de Subsidieregeling Investeringen in Niet-kerende Grondbewerking voor Loonwerkers in het Veenweidegebied in Fryslân 2020.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 16.000 per aanvrager. Als na beoordeling de berekende subsidie lager is dan € 5.000 dan wordt er geen subsidie verstrekt.

Bronnen: WN Kramer, Provincie Friesland, Agri Bio Eco

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

TT+ concept heet voortaan “Precisieteelt Plus”

TT+ concept heet voortaan “Precisieteelt Plus”

2 jun 2020 Bericht
TT+ concept heet voortaan “Precisieteelt Plus”
vasthouden grondwater zandgronden Fryslan

Start project vasthouden grondwater zandgronden Zuidoost-Fryslân

2 jun 2020 Bericht
Start project vasthouden grondwater zandgronden Zuidoost-Fryslân
Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat

Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat op provinciegrond

28 mei 2020 Bericht
Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat op provinciegrond


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies