Start project vasthouden grondwater zandgronden Zuidoost-Fryslân

2 jun 2020

Bericht

vasthouden grondwater zandgronden Fryslan

In samenwerking met gebiedscollectieven ELAN Zuidoost-Friesland, Noardlike Fryske Wâlden, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân is gestart met verschillende praktijkproeven om meer water in zandgronden vast te houden. Op hoge zandgronden in Fryslân wordt het water na een regenbui relatief snel afgevoerd. Dit betekent in het groeiseizoen meer droogteschade in de landbouw en verdroging van de natuur. Zeker tijdens droge weersomstandigheden zoals nu. Zo ook in Zuidoost-Fryslân waar relatief veel zandgrond is.

Grondwater

In 2019 is de Strategische Grondwaterstudie Fryslân afgerond. Uit deze studie kwam naar voren dat op de hogere zandgronden van Fryslân 90% van de gevallen neerslag direct wordt afgevoerd door de aanwezige greppels, drainages en sloten. Slechts 10% van de neerslag komt ten goede aan het grondwatersysteem. Dit maakt duidelijk dat de waterhuishouding in Fryslân in eerste instantie ingericht is op het zo snel mogelijk afvoeren van het (regen)water. De grondwaterstudie heeft duidelijk gemaakt dat er wel degelijk maatregelen zijn te bedenken om meer water vast te houden.

Neerslagtekort

Meer drogere zomers door klimaatverandering betekent meer droogteschade in de landbouw en meer verdroging van de natuur. Het belang van grondwater vasthouden wordt dus steeds groter. In samenwerking met gebiedscollectieven Noardlike Fryske Wâlden, Elan, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân worden verschillende praktijkproeven uitgevoerd. Doel van de maatregelen is om water in zandgronden langer vast te houden. Dit wordt mogelijk gemaakt door het aanleggen van peilgestuurde drainages, het aanbrengen van stuwen en dammen in de perceelsloten.

Drainage

Samen met boeren in Zuidoost-Fryslân zijn plannen opgesteld om water vast te houden. De eerste praktijkproef gaat van start in Haule en Oldetrijne. Hier worden onder andere stuwen geplaatst en slootbodems verhoogd. Ook wordt er peilgestuurde drainage aangelegd. Door deze maatregelen zal de grondwaterstand minder diep uitzakken dan voorheen. Via monitoring wordt onderzocht wat de effectiviteit is van verschillende maatregelen. De boer houdt zelf bij hoe het gaat met de opbrengst en met het bewerken van het land (wordt het niet té nat). Naar verwachting zijn eind september de eerste resultaten bekend.

Bron: Provincie Fryslân

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Neerslagtekort neemt toe en rivieraanvoer neemt af

Droogtemonitor: Neerslagtekort neem toe

26 mei 2020 Bericht
Droogtemonitor: Neerslagtekort neem toe
Boeren werken aan oplossingen droogte

Boeren werken aan oplossingen droogte

25 mei 2020 Bericht
Boeren werken aan oplossingen droogte
PODCAST: Droogte En Sporenelementen

PODCAST: Alles over droogte en de invloed op uw bemestingsstrategie

8 mei 2020 Bericht Yara
PODCAST: Alles over droogte en de invloed op uw bemestingsstrategie


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies