LTO: Snelheidsverhoging en openstelling rondwegen goede zaak voor veilige doorstroming landbouwverkeer

20 mei 2020

Bericht

Snelheidsverhoging en openstelling rondwegen

De Eerste Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en implementatie van de richtlijn 2014/45/EU goedgekeurd. Met dit wetsvoorstel voldoet Nederland aan de Europese APK-plicht voor landbouwvoertuigen die harder dan 40 km/u kunnen rijden. Op verzoek van LTO Nederland is in het wetsvoorstel vastgelegd dat de APK-plicht niet van toepassing is op trekkers die in de agrarische sector worden gebruikt. LTO Nederland heeft zich er samen met Cumela Nederland en Fedecom voor ingezet dat aan het wetsvoorstel de snelheidsverhoging, een betere toegang tot provinciale wegen en de komst van één loket voor ontheffingsverlening zijn gekoppeld. Hierdoor kan het landbouwverkeer over veiligere en betere routes rijden.

Snelheidsverhoging landbouwvoertuigen

Voor agrarische ondernemers is de verhoging van de maximum snelheid voor landbouwvoertuigen naar 40 km/u belangrijk. De snelheidsverhoging is een belangrijke voorwaarde om met landbouwverkeer deel te nemen op de provinciale wegen. Daarmee heeft het landbouwverkeer een alternatief om buiten de bebouwde kom van dorpen en stadscentra te rijden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Een ander belangrijk voordeel is dat er een centraal loket voor ontheffingen bij de RDW komt. De RDW gaat straks namens de wegbeheerders de landbouwontheffingen afgeven, wat de aanvraag een stuk gemakkelijker maakt.

Veiliger met de trekker

Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid & Pacht van LTO Nederland: “Dit wetsvoorstel is een goede zaak voor de verkeersveiligheid. Hierdoor kan het landbouwverkeer veilig en beter worden afgewikkeld. Het wordt voor boeren makkelijker maar bovenal veiliger om met de trekker op de juiste plek te komen. Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen met deze wet rondwegen voor landbouwvoertuigen openstellen. Dat is een significante verbetering voor de verkeersveiligheid in dorpen en de directe omgeving.”

Registratie- en kentekenplicht landbouwvoertuigen

De aangenomen wet regelt tevens verplichte registratie voor (land)bouwvoertuigen. Ook moeten alle landbouwvoertuigen vanaf 2025 een kentekenplaat voeren. Nieuwe trekkers worden direct al voorzien van een kentekenplaat. De registratie- en kentekenplicht geldt ook voor bosbouwtrekkers, motorrijtuigen, mobiele machines en aanhangwagens met beperkte snelheid. Verder moeten landbouwvoertuigen die eerder dan 2025 gebruik maken van de snelheidsverhoging een ontheffing aanvragen en bij gebruik van provinciale wegen al voor 2025 een kentekenplaat dragen. LTO Nederland heeft zich er sterk voor gemaakt dat de kosten voor de ondernemer zo beperkt mogelijk te houden. Dit heeft erin geresulteerd dat registratie en kentekening binnen de conversieperiode voor het niet kostendekkende bedrag van ca. €30,00 per voertuig mogelijk is.

Keuring landbouwvoertuigen

De registratie en kentekening bij de RDW van alle bestaande landbouwvoertuigen zal binnen een bepaalde periode (conversieperiode) plaatsvinden. Over de looptijd van deze periode wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. Voor registratie/kentekening van bestaande landbouwvoertuigen binnen de conversieperiode is een keuring niet verplicht. Dit is wel het geval nadat de conversieperiode is afgelopen. Voor landbouwvoertuigen die het erf niet verlaten en fruitpluktreinen geldt de registratie- en kentekenplicht niet.

Bron: LTO

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Invoering van kentekenplicht en apk-keuring voor t

Invoering van kentekenplicht en apk-keuring voor tractoren

23 jan 2020 Bericht
Invoering van kentekenplicht en apk-keuring voor tractoren
’s Werelds eerste methaan aangedreven trekker gaat

’s Werelds eerste methaan aangedreven trekker gaat in 2020 in productie

6 jan 2020 Vakblad De Loonwerker - december 2019
’s Werelds eerste methaan aangedreven trekker gaat in 2020 in productie
Snelste trekker ter wereld bereikt topsnelheid van

Snelste trekker ter wereld bereikt topsnelheid van 247.47 km/h

3 jan 2020 Video
Snelste trekker ter wereld bereikt topsnelheid van 247.47 km/h


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben bieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben bieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies