LTO Noord dringt aan op onderzoek bij aanleg windmolenpark Noordzee

30 jul 2020

Bericht

LTO Noord dringt aan op onderzoek bij aanleg windm

LTO Noord maakt zich sterk voor een onpartijdig en betrouwbaar onderzoek naar verzilting van landbouwgrond en het maken van een zorgvuldige risicoanalyse. 

Mijd hoogwaardige landbouwgrond

Er zijn nu twee varianten in beeld voor de aanlanding van het windmolenpark Noordzee: één tracé via de westkant en één aan de oostkant van de Eemshaven. LTO Noord pleit duidelijk voor de oostkant van de Eemshaven zodat het geen hoogwaardige landbouwgrond doorkruist. De keuze voor de westelijke route is te weinig onderbouwd en gemotiveerd. Voorzitter Lammert Westerhuis van LTO Noord afdeling Het Hogeland: “Bij een project met een waarde van 800 miljoen tot 1 miljard hoort een complete uitwerking van de agrarische waarden, zeker als je draagvlak wilt verkrijgen onder de grondeigenaren. Bovendien blijkt uit de Integrale Effecten Analyse dat Eemshaven-Oost het beste rekening met de lokale belangen, de kwetsbare natuur van de Wadden en de landbouw.”

Verziltingsrisico

Westerhuis: “Door een boring of open ontgraving in landbouwgrond wijzigt het evenwicht van zoet-zout. Er  is nu geen onderzoek gedaan door Tennet over het verziltingsrisico. Om voor landbouw het “minst bezwaarlijke tracé” te kunnen kiezen moet er een onpartijdig en betrouwbaar onderzoek gedaan worden en daar dringen wij nu op aan.”

Meer onderzoek noodzakelijk

LTO Noord heeft vanaf 2018 op verschillende manieren aangedrongen op meer onderzoek en het uitwerken van de agrarische belangen. Via zienswijzen, werksessies, overleggen en een uitgebreide reactie op het regioadvies is er aandacht gevraagd voor het verziltingsrisico bij de gemeenteraad Het Hogeland en bij Provinciale Staten in Groningen. Op maandagavond 27 juli zijn de betrokken agrariërs geïnformeerd en geraadpleegd via een ledenavond. Ook heeft LTO Noord een gesprek gehad bij het ministerie van EZK.

Meer informatie

Het ministerie van EZK heeft voor de aansluiting van het windpark 'Ten noorden van de Waddeneilanden' negen mogelijke kabelroutes onderzocht. Om een voorkeursroute vast te stellen, heeft het ministerie de betrokken gemeenten, waterschappen en provincies om advies gevraagd. In het regioadvies aan het ministerie van EZK zijn twee varianten in beeld: één aan de westkant en één aan de oostkant van de Eemshaven. In het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de route waar de kabels geplaatst worden. Het windmolenpark in Noord-Nederland is goed voor zo’n 700 megawatt, dat zijn ongeveer zeventig tot honderd windmolens. De aanleg moet tussen 2023 en 2026 plaatsvinden.

Bron: LTO Noord 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Groen licht voor kleine windmolens

Groen licht voor kleine windmolens

2 jul 2020 Bericht
Groen licht voor kleine windmolens
rekening met landbouwbelangen bij aanleg windmolen

Houdt rekening met landbouwbelangen bij aanleg windmolenpark Noordzee

18 jun 2020 Bericht
Houdt rekening met landbouwbelangen bij aanleg windmolenpark Noordzee
LTO Noord last alle bijeenkomsten af i.v.m.Corona

LTO Noord last alle bijeenkomsten af i.v.m. Corona virus

12 mrt 2020 Bericht
LTO Noord last alle bijeenkomsten af i.v.m. Corona virus


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies