HAK: Na rode kool ook meerprijs voor teler van On the way to PlanetProof spinazie

20 mei 2020

Bericht

HAK On the way to PlanetProof spinazie

Ondanks alle commotie vanuit het LTO rondom het duurzaamheidskeurmerk On the way to PlanetProof de afgelopen week, volhardt groentefabrikant HAK om voor 2021 al haar vers verwerkte groenten en peulvruchten van Nederlandse bodem On the way to PlanetProof gecertificeerd te krijgen. Ook blijft het haar telers die zo investeren in duurzame teelt extra belonen. Na in oktober 2019 de eerste On the way to PlanetProof rode kool geoogst te hebben, was nu de spinazie aan de beurt die de komende weken in glazen potten zal worden geweckt.

Duurzamere spinazieoogst

Overigens was deze duurzamere geteelde spinazieoogst door de relatief droge aprilmaand geen vanzelfsprekendheid. Volgens Adri den Dekker, Directeur Inkoop, Landbouw & Duurzaamheid van HAK, is de kwaliteit van deze eerste On the way to PlanetProof spinazie echter uitstekend. Ook herhaalt hij zijn pleidooi dat telers beloond moeten worden als zij investeren in duurzame teelt en dat die extra compensatie door de hele keten gedragen moet worden: “We laten nu met deze tweede oogst van On the way to PlanetProof groenten zien dat het echt mogelijk is om telers te waarderen voor hun duurzaamheidsinspanningen. Evenals bij onze rode kool die we in oktober 2019 oogstten, bespreken we de extra compensatie vooraf met de telers.”

Compensatie aan de telers

Deze extra compensatie varieert echter per gewas. HAK betaalt in dit geval de teeltorganisatie van de On the way to PlanetProof spinazie een meerprijs van 30%, waaronder een afgesproken compensatie aan de telers voor de extra kosten die zij maken om volgens het keurmerk On the way to PlanetProof te telen. “Die compensatie dekt o.a. de extra kosten die ze maken voor de audits die worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie. Daarnaast moeten de telers voldoen aan een reeks van bovenwettelijke eisen die eveneens extra kosten met zich meebrengen. Zo moet de bodem in een goede conditie zijn en wordt er maximaal gebruik gemaakt van groene gewasbeschermingsmiddelen”, zo legt Den Dekker uit.

On the way to PlanetProof

Voor teler Harry Geling, lid van coöperatie De Schakel, is het inmiddels het tweede seizoen dat hij zijn groenten teelt volgens de uitgangspunten van On the way to PlanetProof. Hij teelt ook al wortelen en uien onder hetzelfde keurmerk. Geling: “Het is met de spinazieteelt dit jaar goed gegaan. Daarbij pluk ik dit jaar de vruchten dat ik vorig jaar al begonnen ben met On the way to PlanetProof, want als teler moet je er echt voor willen gaan. Zeker in zo’n een eerste jaar moet je bijzondere aandacht besteden aan de eisen die SMK (certificeringsinstantie achter On the way to PlanetProof - red.) stelt aan bijvoorbeeld het beregenen, de biodiversiteit en het gebruik vangewasbeschermingsmiddelen. Los van de bovenwettelijke eisen die worden gesteld. Het is dan natuurlijk ook fijn dat De Schakel mij ondersteunt met de extra administratie en de diverse audits die plaatsvinden. Maar goed als je eenmaal door die 1e fase heen bent, dan gaat het in zo’n tweede jaar een stuk makkelijker.”

Betere beloning telers loont

 In oktober 2019 pleitte HAK niet alleen dat telers beloond zouden moeten worden voor de extra kosten die zij maken op het gebied van deze duurzame On the way to PlanetProof teelt, maar voegde zelf ook de daad bij het woord. Daarmee wil het bedrijf zo veel mogelijk telers enthousiast maken voor deze duurzame teeltmethode. Den Dekker: “We menen dan ook dat alle schakels in de handelsketen moeten meebetalen aan de betrokken meerkosten. Alleen dan kunnen we in de toekomst kwalitatief hoogstaand voedsel uit Nederland blijven halen.”

Investeringen duurzame teelt

Ook Harry Geling erkent dat extra beloning belangrijk en nodig is: “We doen iets goeds voor ons milieu en onze leefkwaliteit waarvan iedereen in de maatschappij profiteert. Het moet dan vervolgens wel breed gedragen worden door diezelfde maatschappij. Want als je als teler niet weet waarvoor je het doet, wordt je afkerig. Althans dat gevaar dreigt. Want laat duidelijk zijn: we zijn geen sinterklaas. Maar gelukkig is dat alles in ons geval niet aan de orde omdat HAK ons extra beloont voor de investeringen in de duurzame On the way to PlanetProof teelt.”

PlanetProof rode kool

Op basis van de eerste ervaringen tot heden lijkt het erop dat de eerste On the way to PlanetProof rode kool die in oktober werd geoogst bij de consument goed ontvangen is. Den Dekker: “Dat toont dat de consument vertrouwen heeft in duurzaam geteelde groenten van eigen bodem en deze kan waarderen. De COVID-19 actualiteit en de aandacht die het belang van korte voedselketens de afgelopen maanden heeft gehad, steunen ons eens te meer in dat publieke vertrouwen.”

Spinazieoogst

HAK betrekt al sinds jaren alle spinazie van Nederlandse bodem, binnen een straal van 125 km van Giessen. De totale On the way to PlanetProof gecertificeerde spinazieoogst van HAK, de eerste van Nederlandse bodem, bedraagt dit jaar zo’n 100 hectare. Het oogstseizoen van de winterspinazie begint in april, daarna volgt vanaf medio mei tot september de oogst van de zomerspinazie.

PlanetProof in de winkel

De eerste On the way to PlanetProof spinazie van HAK ligt vanaf juni in de winkel. In de zomermaanden zal de groentefabrikant starten met het proefteelten van On the way to PlanetProof peulvruchten en zomergroenten. Deze moeten volgens plan volgend jaar volledig gecertificeerd zijn. De eerste oogst van On the way to PlanetProof rode bieten staat op de planning voor oktober 2020.

Bron: HAK

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Spinazie: verleden, heden en toekomst

Spinazie: verleden, heden en toekomst

12 mrt 2020 Bericht
Spinazie: verleden, heden en toekomst
80.000 hectare duurzamere agrarische productie voo

80.000 hectare duurzamere agrarische productie voor PlanetProof

5 feb 2020 Bericht
80.000 hectare duurzamere agrarische productie voor PlanetProof
Blik in de werkplaats van HAK

Blik in de werkplaats van HAK

16 jan 2020 Bericht
Blik in de werkplaats van HAK


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben bieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben bieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies