Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier

24 mrt 2020

Bericht

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op de juiste man

Van aardappelen tot witte kool, de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het onjuist toepassen van deze middelen bestaat de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren.

Daarom adviseert en controleert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de komende maanden akkerbouwbedrijven en bloembollentelers op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Teeltvrije zone

Gewasbeschermingsmiddelen komen in het oppervlaktewater terecht door bijvoorbeeld het meespuiten van het sloottalud of het verwaaien van de stoffen. Hoe beter de driftreducerende spuittechniek, hoe groter de strook land waar op geteeld mag worden. Voor de telers is het dus van groot belang om voor het planten van het gewas rekening te houden met de teeltvrije zone langs het oppervlaktewater. Als de teeltvrije zone te smal is, dan kan het hoogheemraadschap een deel van het gewas laten verwijderen.

Voorbeeld juiste teeltvrije zone (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Advies hoogheemraadschap

Het hoogheemraadschap adviseert:

  • Hanteer voldoende teeltvrije zone, zodat middelen niet in de sloot belanden;
  • Gebruik alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen;
  • Pas de wettelijke gebruiksvoorschriften toe;
  • Gebruik een kant- en driftarme dop bij de spuittechniek;
  • Zorg voor drukregistratie op de veldspuit.

Drukregistratie op veldspuiten

Vanaf 2020 handhaaft het hoogheemraadschap op het gebruik van een drukregistratiesysteem op veldspuiten. Bij het gebruik van driftarme spuitdoppen bij een spuitdruk van 3 bar of hoger, en voor spuitapparatuur met een aanvullende driftreducerende techniek, is echter geen drukregistratie vereist. Ook als de teler een dubbele teeltvrije zone aanhoudt is een drukregistratie niet nodig.

Schoon oppervlaktewater

Gewasbeschermingsmiddelen die 'ziekte en zeer' tegengaan in de diverse gewassen, bestrijden ook het slootleven en verstoren de voedselketen. Het is daarom belangrijk dat telers duurzaam omgaan met de middelen, ook voor de eigen bedrijfsvoering. Het Rijk toetst voortdurend de effectiviteit van maatregelen, waaronder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarin zijn voorwaarden opgenomen om het oppervlaktewater tegen gewasbeschermingsmiddelen te beschermen. Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft, kan dit invloed hebben op de teeltvrije zone. Deze zone wordt groter of het gebruik van bepaalde middelen wordt verboden.

Meer informatie

Wie vragen heeft over maatregelen voor de open teelt kan contact opnemen met de toezichthouders via handhaver@hhnk.nl of via het algemene nummer 072-582 8282.

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 

Gerelateerde artikelen

500e AMAZONE UX getrokken veldspuit geleverd

500e AMAZONE UX getrokken veldspuit geleverd

12 mrt 2020 Bericht
500e AMAZONE UX getrokken veldspuit geleverd
Veldspuit wel of niet opnieuw keuren na aanpass

Veldspuit wel of niet opnieuw keuren na aanpassingen?

27 feb 2020 Bericht
Veldspuit wel of niet opnieuw keuren na aanpassingen?
“Degelijke Schmotzer-schoffeltechniek als alternat

“Degelijke Schmotzer-schoffeltechniek als alternatief voor spuiten”

29 nov 2019 Bericht
“Degelijke Schmotzer-schoffeltechniek als alternatief voor spuiten”


Vakpartner nieuws

Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben bieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben bieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten
Vision on Tour Nederland & België

Vision on Tour Nederland & België

23 jan 2020 Bericht
Vision on Tour Nederland & België

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies