Eerste gecertificeerde bodemadviseurs van Aeres Hogeschool Dronten

13 feb 2020

Bericht

Eerste gecertificeerde bodemadviseurs van Aeres Ho

De vraag naar experts op het gebied van duurzaam bodembeheer groeit. Boeren, tuinders en erfbetreders hebben behoefte aan specifieke, betrouwbare informatie en advies. Overheden en organisaties willen de kennis over bodembeheer beter verspreiden.

Eerste certificaten uitgereikt

Daarom is Aeres Hogeschool Dronten gestart met een bijzondere leergang bodemadviseur, op basis van een geaccrediteerde opleiding. In Dronten zijn de eerste officiële certificaten uitgereikt.

Verdichting, beperkte stabiele organische stof en een gebrek aan bodemleven zetten de bodemvruchtbaarheid onder druk. Zo ook de rol van de bodem als basis voor biodiversiteit, waterzuivering, waterbuffering en klimaatmitigatie. Onder invloed van de vraag naar duurzame productie, beperkingen in het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en aandacht voor bodem als bepalende factor voor waterkwaliteit en waterbuffering, worden stappen gezet om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en de belasting voor het milieu terug te dringen.

Bodemadviseurs

Dit maakt dat de behoefte aan specifieke, betrouwbare informatie over duurzaam bodembeheer sterk toeneemt. Naast kennis via internet en in vakbladen is er vraag naar één op één advisering door een expert. Overheden, waterschappen en sectororganisaties willen de kennisverspreiding bevorderen met geaccrediteerde bodem- en wateradviseurs, onder andere via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het opleiden van nieuwe gekwalificeerde bodemadviseurs, om boeren en tuinders te ondersteunen bij het maken van keuzes bij duurzaam bodembeheer en koolstofvastlegging, is onderdeel van het Nationaal Programma Landbouwbodems. 

Geaccrediteerde opleiding

In dit kader loopt bij Aeres Hogeschool Dronten een pilot voor de leergang bodemadviseur. Deze leergang is direct gekoppeld aan een geaccrediteerde opleiding en omvat zowel een serie theorielessen als een uitgebreide praktijktraining (25 lesdagen). De kennis en vaardigheden van de kandidaten worden getoetst in een schriftelijk examen, het opleveren van een integraal bodembeheersplan en een mondelinge verdediging daarvan tegenover een commissie van experts. Als dit alles met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de deelnemer het certificaat van bodemadviseur.

Bron: Aeres Hogeschool Dronten

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Met groot volume banden inspelen op bodemvraagstuk

Met groot volume banden inspelen op bodemvraagstuk

12 feb 2020 Bericht
Met groot volume banden inspelen op bodemvraagstuk
Biggen Aeres Hogeschool halen geld op voor Zorg om

Biggen Aeres Hogeschool halen geld op voor Zorg om Boer en Tuinder

4 nov 2019 Bericht
Biggen Aeres Hogeschool halen geld op voor Zorg om Boer en Tuinder
Studenten Aeres Hogeschool pitchen klimaatvriendel

Studenten Aeres Hogeschool pitchen klimaatvriendelijke oplossingen aan Mark Rutte

11 sep 2019 Bericht
Studenten Aeres Hogeschool pitchen klimaatvriendelijke oplossingen aan Mark Rutte


Vakpartner nieuws

Vision on Tour Nederland & België

Vision on Tour Nederland & België

23 jan 2020 Bericht
Vision on Tour Nederland & België
Met heet water effectief CIPC resten uit bewaar ki

Met heet water effectief CIPC resten uit bewaar kisten verwijderen

9 jan 2020 Bericht
Met heet water effectief CIPC resten uit bewaar kisten verwijderen
Nieuwe regels voor koelinstallaties in 2020

Nieuwe regels voor koelinstallaties in 2020

9 jan 2020 Bericht
Nieuwe regels voor koelinstallaties in 2020

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies