Druppelirrigatie wordt steeds grootschaliger toegepast

27 feb 2020

Akkerbouwkrant - Februari 2020

Druppelirrigatie wordt steeds grootschaliger toege

De meerwaarde van goed waterbeheer is de afgelopen jaren aangetoond. De droge, warme jaren 2018 en 2019 hebben nog altijd veel impact op de akkerbouw. Niet alleen fysiologisch, maar vooral in de mindset van de telers. Maatregelen om problemen door droogte en bijbehorende hoge kosten voor het beregenen van percelen te voorkomen, zijn momenteel behoorlijk in trek. Eén van de meest hoopgevende innovaties is druppelirrigatie. 

Na enkele jaren (onafhankelijk) onderzoek met diverse dripirrigatie systemen wordt langzaam maar zeker duidelijk dat dit een steekhoudende methode betreft. Gerard Schoot Uiterkamp levert vanuit Jean Heybroek jaarlijks steeds meer systemen af aan telers door heel Nederland. “Het gebrek aan water is een probleem van alle grondsoorten. Van de zandgronden in Brabant en Drenthe tot aan de kleigronden in Flevoland. In alle teeltgebieden ontdekt men de kansen, die dripirrigatie biedt.”

Extreme weersomstandigheden

Het besef, dat de bodem een productiemiddel en de buitenlucht de productieomgeving is, dringt volgens Schoot Uiterkamp steeds verder door. “Het lijkt er sterk op dat extreme weersomstandigheden trendbepalend worden. Afgezien van droogte wordt ook temperatuur steeds belangrijker voor de kwaliteitsborging van het product. Met onze driptape met extreem lage afgifte zijn telers niet alleen in staat de droogte het hoofd te bieden, maar ook om de bodem te koelen.”

“Vergroot sponswerking van de bodem” 

“Daarnaast  is het mogelijk om te anticiperen op hoosbuien. Een verschijnsel dat, net als droogte en hitte, steeds vaker voorkomt in Nederland. Doordat het wortelstelsel zich beter en sneller ontwikkelt, ontstaat er een sponswerking in de bodem. Dit zorgt ervoor dat het teveel aan water beter opgenomen en afgevoerd kan worden.”

Zout watergebieden

Ook in gebieden waar verzilting zorgt voor beperkte irrigatie-mogelijkheden zijn er oplossingen. Schoot Uiterkamp: “Daar zijn telers van nature al zuinig op zoet water, omdat dit daar schaars is. Met dripirrigatie gebruik je maar een fractie van de hoeveelheid water die je nodig hebt als je met een haspel zou werken. Ook kunnen de pH-waarde en het zoutgehalte zeer nauwkeurig worden ingeregeld. Dit maakt de toepassing bijzonder interessant voor onder meer aardappelen- en uienteelt én in gebieden waar sprake is van verzilting.”

 

Jean Heybroek levert ook een mobiele SolarDrip installatie op zonne-energie

Mobiele SolarDrip installatie 

Sinds kort heeft Jean Heybroek ook de beschikking over een mobiele SolarDrip installatie op zonne-energie. In samenwerking met constructiebedrijf Tijms uit Geesburg is deze innovatieve installatie gerealiseerd. “Hiermee zorgen we ervoor dat telers door middel van duurzame energie, zonder gebruik van diesel, ook kunnen irrigeren op plekken waar wel water, maar geen stroom voorhanden is. Met de versnippering van de percelen als gevolg van schaalvergroting is dat echt een uitkomst.”

“Bovendien bespaart een SolarDrip installatie heel veel diesel. Eén liter diesel is 2500 gram CO2. Daarmee is SolarDrip niet alleen een praktische, maar ook een milieuvriendelijke oplossing. Tel daarbij de kosten op die veel telers in de afgelopen jaren hebben gemaakt door middel van beregening via de haspel en dan is het rekensommetje voor de terugverdientijd snel gemaakt.”
De SolarDrip won op de Bio-beurs in de IJsselhallen in Zwolle onlangs de tweede prijs als meest innovatieve en duurzame product. Ook uit de praktijk is er veel belangstelling. Schoot Uiterkamp: “We hebben de eerste offerte aanvragen al ontvangen.”

Schoot Uiterkamp: “SolarDrip is niet alleen een praktische, maar ook een milieuvriendelijke oplossing”

Opschalen

De resultaten in pootgoed, consumptieteelt, uien en de biologische teelt hebben ook de aandacht getrokken van gerenommeerde marktpartijen en telers die dit groeiseizoen al willen beginnen met driptape toepassingen op grote schaal. “Er staan diverse grote projecten op de stapel in binnen- en buitenland. Die omvatten honderden hectare met druppelirrigatie, waarvan de kans groot is dat het dit teeltjaar al wordt geïmplementeerd. We werken daarbij met meerdere bedrijven samen, die – in samenspraak met onder meer het waterschap - allemaal inzetten op een meerjarig traject voor het uitvoeren van de projecten. Er zitten veel teelttechnische voordelen aan het systeem, vooral op gronden die gemakkelijk verslempen, maar ook op kleigronden. De projecten zullen daarom niet alleen in Nederland plaatsvinden, maar bijvoorbeeld ook elders in Europa en in Afrika.”

Schoot Uiterkamp: “Druppelirrigatie is een dynamisch proces, zowel technisch als praktisch”

Dynamisch proces

Schoot Uiterkamp benadrukt dat het doel van dripirrigatie is om tijdig water bij het gewas te krijgen, zodat dat bestand is tegen elk weerstype. Hij voegt eraan toe dat het ook voor meer opbrengst en een betere productkwaliteit zorgt. “Druppelirrigatie is een dynamisch proces, zowel technisch als praktisch. Zo worden momenteel de mogelijkheden om te gaan werken met meststoffen verder uitgediept.”

“Voorbereid op extreme omstandigheden” 

“De komende tijd focussen we ons vooral op dripirrigatie, want daarmee kan de akkerbouwer rendement behalen. In recente proeven werden tientallen tonnen meer aardappelen in de maatsortering 45-55 geoogst en dat is direct geld voor de teler. Natuurlijk is de aanschaf en aanleg van driptape een investering. Maar een goede waterhuishouding betekent dat je als bedrijf beter voorbereid bent op extreme weersomstandigheden. Minder stress in het gewas en minder stress voor de teler tijdens beregeningsperioden. Gevolg: betere maatsortering bij bijvoorbeeld pootgoed, minder kans op korstvorming in de uien en een betere opkomst van het gewas. En dat alles levert onderaan de streep weer geld op.”

Meer informatie over dripirrigatie?

Website: www.jeanheybroek.com
Tel. 030 – 639 4611
E-mail: gschootuiterkamp@jeanheybroek.com

 

Gerelateerde artikelen

Mobiele druppelirrigatie op zonne-energie

Mobiele druppelirrigatie op zonne-energie

19 dec 2019 Bericht
Mobiele druppelirrigatie op zonne-energie
“Betere sturing op waterhuishouding met drip-irrig

“Betere sturing op waterhuishouding met drip-irrigatie”

19 nov 2019 Akkerbouwkrant - november 2019
“Betere sturing op waterhuishouding met drip-irrigatie”
Irrigatie in de praktijk

Irrigatie in de praktijk

17 sep 2019 Bericht
Irrigatie in de praktijk


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben bieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben bieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies