Driftreducerende maatregelen vergroten noodzaak hulpstoffen

7 mei 2020

Akkerbouwkrant - april 2020

Driftreducerende maatregelen vergroten noodzaak hu

Het druppelspectrum is de afgelopen jaren veranderd van een fijne druppel met weinig water en een mooie bedekking, naar een veel grovere druppel die het gewas beduidend minder goed bedekt.

Telers die conventioneel willen blijven spuiten en dus niet investeren in ondersteunende technieken als luchtondersteuning of Wingsprayer, zijn eigenlijk genoodzaakt om hulpstoffen te gebruiken om de aanhechting en uitvloeiing te bevorderen.

Vloeibare spuittechniek

Een gemiddeld grover druppelspectrum bevat zwaardere druppels die vanwege hun gewicht minder makkelijk hechten aan een blad of stengel en dus makkelijker van het gewas afrollen. Met vloeibare spuittechnieken, ofwel hulpstoffen, is het mogelijk om met zowel grove als fijne druppels toegevoegde waarde te bieden aan een bespuiting met chemische als wel niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen. Om meer rendement uit de middelen te kunnen halen ontwikkelde Holland Fyto onder andere het middel Kantor. Een hulpstof die speciaal is ontworpen om het hechten, uitvloeien én binnendringen van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren. Kantor wordt al jaren, door veel telers in Nederland gebruikt.

Weergave van bedekking met conventionele spuittechniek (links) en driftreducerende doppen waarbij de bedekking duidelijk minder is (rechts) en hulpstoffen noodzakelijk zijn.

Onkruidbestrijding

Gerbert Barneveld van Holland Fyto licht toe: “Kantor heeft een meerwaarde wanneer het aan onder andere herbiciden wordt toegevoegd die bestaan uit sulfonylurea-verbindingen in de gewassen als aardappelen, suikerbieten en graan. Daarnaast verbetert Kantor ook de werking van diverse andere typen herbiciden, groeiregulatoren, insecticiden en fungiciden in een scala van gewassen. Met het oog op het mogelijk wegvallen van glyfosaat wordt het nog belangrijker voor de Nederlandse akkerbouwers en tuinders om de effectiviteit van contact-herbiciden te maximaliseren. De onkruidbestrijding zal nog lastiger worden.”

“Belang hechtende hulpstoffen steeds groter” 

Daar komt nog bij dat gewasbeschermingsmiddelen steeds duurder worden en het aantal middelen waaruit gekozen kan worden, al jaren daalt. “Het belang van een hechtende en uitvloeiende hulpstof wordt alleen maar groter”, zo stelt Barneveld vast. “Het unieke aan Kantor is dat het middel niet alleen zorgt voor betere hechting en uitvloeiing. Kantor is ook in staat om het spuitwater te conditioneren, waardoor de pH-waarde geoptimaliseerd wordt. De werkzaamheid van middelen en dus het rendement van de bespuiting wordt hiermee verhoogd en zou mogelijk correctiebespuitingen minder vaak noodzakelijk maken.”

Biostimulant EVR

Een ander product dat Holland Fyto in zijn pakket heeft opgenomen is EVR. Dit is een veelzijdig honderd procent natuurlijk product dat wordt gewonnen uit de Yucca Schidigera plant. Deze plant groeit in de woestijn van Baja California in Mexico onder extreme omstandigheden (heel warm overdag en ijskoud in de nachtelijke uren). EVR bevat een zeer hoog gehalte aan steroïde saponinen (minimaal tien procent), het bestanddeel waarmee de Yucca Schidigera zich beschermt tegen abiotische stress.

De saponinen in EVR bezitten oppervlakte-actieve eigenschappen, ze kunnen de oppervlaktespanning van water verlagen. De verlaging van de oppervlaktespanning zorgt dat water sneller en dieper in de wortelzone kan doordringen. Bovendien wordt het contactoppervlak tussen water en wortels vergroot. Hierdoor is er een grotere beschikbaarheid van water en nutriënten. Dit resulteert in krachtigere wortels die voor een betere ontwikkeling van de plant zorgen. Barneveld: “Door de Nederlandse leverancier Jadis Agri zijn er afgelopen jaren diverse proeven in diverse gewassen gedaan met goed resultaat. Als het middel wordt toegevoegd aan de tankmix, dan zien telers een betere bedekking en opname. Bij bladmeststoffen is die toegevoegde waarde zo mogelijk nog duidelijker: De plant neemt de bladmeststof veel beter op dan zonder EVR-toevoeging.”

Plantversterkende effecten

Proeven lieten keer op keer zien dat het middel ook zorgt voor plantversterkende effecten: Barneveld: “De ervaringen met deze biostimulant op de akkers is dat bij onder andere fijnzadige teelten, zoals uien, wortels en cichorei de opkomst een stuk regelmatiger en egaler is als EVR direct na het zaaien wordt toegepast. EVR is een uitvloeier die zorgt dat het water zich beter verdeelt in de wortelzone. Dit voorkomt uitdroging. Het worstelstelstel van het gewas kan zich veel beter ontwikkelen en dus – ook in tijden van droogte – langer beschikken over (dieper gelegen) waterbronnen.”

Grote verschillen

Barneveld vervolgt: “Telers hebben de afgelopen droge jaren zelf ervaren dat er enorme verschillen zichtbaar waren tussen onbehandelde en behandelde percelen. Bijvoorbeeld: uienplanten die behandeld waren, zaten muurvast in de grond, terwijl onbehandelde uienplanten zo losgetrokken werden.”

De suikerverbindingen (saponinen) zorgen ook nog eens voor beter bodemleven, zo stelt Barneveld de dubbele werking van het middel vast: “Bodemleven en suikers gaan hand in hand. De EVR wordt beetje bij beetje geconsumeerd door het bodemleven, waardoor de uitwisselingscapaciteit van exudaten en nutriënten vergroot wordt.”

Gewasbehandeling

De laatste en misschien belangrijkste toepassing van EVR is de gewasbehandelingstoepassing. “EVR versterkt de uitvloeiing, contactwerking en opname. EVR is breed in te zetten in de gangbare én biologische akker- en tuinbouw, omdat het een honderd procent natuurlijk product is. Zeker biologische gewasbeschermingsmiddelen kunnen niet altijd optimaal geformuleerd worden omdat dan de vitaliteit of stabiliteit van inhoudsstoffen in de verpakking niet meer gegarandeerd kan worden. EVR als één van de weinige toegelaten hulpstoffen in biologische teelten, is dan een uitkomst.”

Crusade

Crusade is een nieuwe hulpstof voor de Nederlandse markt, maar wordt in combinatie met fungicide in Engeland al enige tijd toegepast in met name de aardappelen voor de bestrijding van onder andere phytophthora. Producenten van phytophthora-middelen hebben de afgelopen jaren diverse proeven met Crusade gedaan en daaruit kwam telkens naar voren dat Crusade een hele goede hulpstof voor de phytophthora-bestrijding is. Dit jaar liggen er ook enkele proeven met Crusade in Nederland en als alles goed gaat, wordt het middel in 2021 op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Voor pootgoed blijft Prolong XP het aangewezen middel in verband met zijn uitstekende resultaten ten aanzien van virusreductie, maar voor zetmeel- en frietaardappelen kan Crusade een welkome aanvulling zijn om de effectiviteit van bespuitingen te verhogen.

Meer informatie over de producten van Holland Fyto

Kijk op de website: www.hollandfyto.nl/producten
Of neem contact op met Gerbert Barneveld: g.barneveld@hollandfyo.nl

Gerelateerde artikelen

Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan CL

Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan CLM-milieumeetlat

21 apr 2020 Bericht
Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan CLM-milieumeetlat
Coulance bij verlopen gewasbeschermingslicentie

Coulance bij verlopen gewasbeschermings- of knaagdierbeheersingslicentie

7 apr 2020 Bericht
Coulance bij verlopen gewasbeschermings- of knaagdierbeheersingslicentie
Geen normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddele

Geen normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen in Alm en Biesbosch

2 apr 2020 Bericht
Geen normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen in Alm en Biesbosch


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies