"Schoolvoorbeeld van een win-win situatie"

29 jun 2020

Akkerbouwkrant - juni 2020

"Schoolvoorbeeld van een win-win situatie"

In Nederland kennen de meeste telers het product Itcan SL270 uit de zaaiuien. Maar ook in sjalotten en knoflook kan Itcan SL270 toegepast worden. In deze teelten wordt het gebruikt om de spruitrust te bevorderen. Maar er zijn meer toepassingen. Itcan SL270 wordt ook ingezet in aardappelen waar het naast spruitrustcontrole een belangrijke bijdrage kan leveren in de beperking van doorwas en aardappel-opslagplanten. 

Spruitrustcontrole uien (sjalotten & knoflook)

In de uienteelt zorgt een juist uitgevoerde behandeling met de vloeibare spruitremmer Itcan SL270 ervoor dat de uien langer bewaard kunnen worden. De toepassing van Itcan SL270 in uien dient te gebeuren met driehonderd tot vijfhonderd liter water per hectare en altijd in combinatie met een hulpstof, bijvoorbeeld Prolong XP. Dit om bedekking en opname van de actieve stof maleïne-hydrazide te bevorderen. “Zonder Itcan SL270 loopt de teler het risico dat zijn of haar uien vroegtijdig afgeleverd moeten worden omdat de uien beginnen te spruiten”, zo licht Holland Fyto adviseur Gerbert Barneveld toe. 

Barneveld vervolgt: “Itcan SL270 is een perfect middel om je bewaarmogelijkheden te vergroten en zodoende de kwaliteit van het geoogste product gedurende het gehele bewaarseizoen te waarborgen. De teler heeft zo meer vrijheid om zelf zijn aflevermoment te bepalen en mogelijk van gunstigere prijzen te profiteren.” 

Toepassingsmoment 

Het juiste moment om Itcan SL270 in uien toe te passen is wanneer circa tien procent van het gewas is gestreken en/of de bol-nekverhouding groter is dan drie staat tot één. De toepassing moet uiteraard plaats vinden onder groeizame omstandigheden. De actieve stof maleïne-hydrazide moet in het gewas opgenomen en getransporteerd worden naar de bolbodem van de ui, dáár waar de spruit wordt gevormd. 

Aardappelteelt 

Het tijdstip van toepassing van Itcan SL270 in aardappelen is afhankelijk van het teeltdoel, knolgroei-stadium en weersomstandigheden en vraagt maatwerk per perceel.

Nu er een verbod op CIPC in de bewaring geldt, wordt een product als Itcan SL270 nog belangrijker. Holland Fyto productmanager Barneveld licht toe: “Nu CIPC – chloorprofam – van de markt af is moeten telers zoeken naar een alternatief en komt de toevoegde waarde van Itcan SL270 heel duidelijk naar voren. Als Itcan SL270 op tijd en onder de juiste omstandigheden wordt toegepast, is het mogelijk om de partijen in de bewaring tot januari/februari/ maart ‘rustig’ te houden. Voor de lange bewaarders is dat natuurlijk niet voldoende en zullen er aanvullende behandelingen met 1,4-Sight, Argos of Biox-M uitgevoerd moeten worden. Door gebruik van Itcan SL270 bespaar je op kosten voor ruimtebehandelingen en krijg je de perceelvoordelen zoals doorwas- en opslagbeperking erbij.”

Mits tijdig ingezet kan Itcan SL270 in jaren dat doorwas op de loer ligt een zeer rendabele toepassing zijn. Het risico op hergroei in extreem groeizame omstandigheden na een stressperiode, zoals langdurig droogte of hitte, wordt drastisch verlaagd. “Het toepassingsmoment moet uiteraard wel goed bepaald worden, maar dan kan Itcan SL270 duidelijk bijdragen aan een betere kwaliteit aardappel, lagere verwerkingskosten voor de verwerkende industrie en dus een hogere netto-opbrengst voor de teler.”

Aardappel - opslagplanten 

Een snelle blik over de akkers leert dat veel telers hiermee kampen en daardoor een vergroot risico op het Phytophthoravirus ontstaat. Een probleem dat steeds groter wordt in volgteelten zoals bijvoorbeeld uien, bieten, peen, mais maar ook aardappelen. Aardappelopslag in aardappelpercelen, zeker bij nauwe rotatie, komt nogal eens voor. “Opslagbestrijding in de fijnzadige teelten zoals uien, peen, maar ook bieten vragen vaak veel arbeid en dus (hoge) kosten. Daarnaast kan aardappelopslag als bron van Phytophthora en virus fungeren. Daarmee wordt de druk in het perceel en op aangrenzende aardappelpercelen verhoogd, maar het ondergrondse probleem is zeker niet minder groot en in mijn ogen nogal onderbelicht”, zo steltBarneveld vast. “Een opslagplant kan een aardappelcyste-aaltje of andere schadelijke aaltjes voldoende ‘voeding’ geven om zich te vermeerderen mits de plant niet tijdig wordt vernietigd. Opslagplanten in aardappelen, mais en ook bieten worden lang niet altijd volledig bestreden.”

Itcan SL270 in aardappelen 

Is het teeltdoel ‘fijne sortering’ zoals chips of tafelaardappelen, dan kan Itcan SL270 ingezet worden vanaf het moment dat méér dan tachtig procent van de knollen groter dan 25 tot 30 millimeter zijn. Betreft het een ‘grove sortering’, zoals friet of zetmeel, dan inzetten als tachtig procent van de knollen groter is dan 35 tot 40 millemeter. Barneveld: “Maleïne-hydrazide, de actieve stof, heeft vier tot vijf weken tijd nodig om goed tot in de ‘ogen’ van de knol opgenomen te zijn, daar waar de nieuwe spruit wordt gevormd.”

Het advies is om te spuiten met 400 – 600 liter water per hectare zonder toevoeging van een hulpstof. Een aardappelgewas is volledig anders qua bladstructuur en waslaag-opbouw dan een uiengewas en neemt de actieve stof makkelijker op. Barneveld: “De dosering, de hoeveelheid water, het groeistadium en de omstandigheden bepalen voor een belangrijk deel hoe groot het effect is, maar vooral de vitaliteit van het gewas is cruciaal voor de werking van Itcan SL270. De plant moet er (nog) mooi groen opstaan als de akkerbouwer het land opgaat.”

Droogte 

Een Itcan SL270-bespuiting uitvoeren bij heel droog en schraal weer is niet heel zinvol. “In tijden van droogte vindt er nauwelijks transport plaats in de plant en dus geen opname in de knol. Als er een beregening is uitgevoerd, en het gewas reageert daar goed op door te gaan groeien, dan kan Itcan SL270 een paar dagen later toegepast worden”, aldus Barneveld. 

“Strategische inzet van ITCAN SL270 is lonend!

” Samenvattend zijn er volgens hem drie redenen waarom akkerbouwers voor Itcan moeten kiezen: Ten eerste hoeft de teler na het inzetten van Itcan SL270 in aardappelen niet direct na het inschuren gebruik te maken van een ruimtebehandeling. Bij kortdurende bewaring is een ruimtebehandeling vaak al niet eens nodig. Ten tweede: In doorwas gevoelige seizoenen blijkt dat Itcan SL270 een zeer gunstige invloed heeft op het beperken van hergroei ofwel doorwas. Dit komt het uiteindelijke netto-rendement van een aardappelteelt zeker ten goede.Ten derde: Bij juiste inzet van Itcan SL270 kan, afhankelijk van het ras, het probleem van aardappelopslag in volggewassen met vijftig tot wel tachtig procent beperkt worden.

Is Itcan SL270 een betaalbaar alternatief voor CIPC? “Zeker wel! (Lange) bewaring van aardappelen wordt met het wegvallen van CIPC fors duurder, maar met inzet van Itcan SL270 worden de hogere kosten het meest beperkt én profiteert de teler van de neveneffecten.” 

Meer informatie

Meer informatie over ITCAN?
Website: www.hollandfyto.nl 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

CHD F3033 getrokken veldspuit

CHD F3033 getrokken veldspuit

29 jun 2020 Vakblad de Loonwerker - juni 2020
CHD F3033 getrokken veldspuit
3 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten door

3 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten door Ctgb

29 jun 2020 Bericht
3 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten door Ctgb
"Keuze voor vulkanisatie van axiaalrollen is slim

"Keuze voor vulkanisatie van axiaalrollen is slim en milieubewust"

24 jun 2020 Vakblad de Loonwerker - juni 2020
"Keuze voor vulkanisatie van axiaalrollen is slim en milieubewust"


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies