"Grootschalig werken met de nauwkeurigheid van kleinschalig"

9 jul 2020

Akkerbouwkrant - juni 2020

"Grootschalig werken met de nauwkeurigheid van kle

Straver: “De Condor zorgt een effectieve middelenbesparing op en zorgt voor een lagere milieubelasting.”

Bij Landbouwbedrijf Straver zijn ze continu bezig met het zoeken naar manieren om de teelt te optimaliseren, zowel in het veld als daarbuiten. Onlangs werden er boven enkele kavels van het bedrijf in Almkerk, in samenwerking met MDL Agro, dronevluchten uitgevoerd om de onkruiddruk per perceel in kaart te brengen. Dankzij de aanschaf van de Agrifac Condor V kan het onkruid nu plaatsspecifiek bespoten worden. Maar daar houdt het, als het aan Straver ligt, niet op. 

De bedrijfsvisie van Straver is dat het altijd beter kan en daarom is er gekozen voor deze hypermoderne spuit. “Goede resultaten zijn geen reden om stil te blijven zitten, maar een motivatie om juist nog meer resultaten te boeken“, aldus Johannes Straver. 

Agrifac Condor V

Dankzij een POP-3 subsidie, behorende tot het Europees Landbouwfonds van de provincie Brabant, werkt de firma Straver sinds vorige maand met de Agrifac Condor V, een spuitmachine met een 212 kW krachtbron en een tankinhoud van 5000 liter. De Condor V is uitgerust met een 39 meter Airflow boom die 97,5 procent driftreductie geeft met het gebruik van een vijftig procent driftarme dop. Straver: “Deze machine kan per dop de afgifte doseren. We hadden altijd al een spuit die op 45 meter werkbreedte variabel kon spuiten, maar door deze dopnauwkeurigheid kunnen we op grote schaal met een nauwkeurigheid werken die zelfs op kleine schaal niet gehaald wordt.” 

Stap voor stap

De focus ligt hierbij op de dronedata en gegevens uit de Verisscans die met behulp van het DynamicDosePlus systeem (waarmee tot maar liefst 160.000 verschillende afgiften per hectare mogelijk  zijn) worden uitgelezen. De bodemscans worden later nog uitgevoerd. Straver heeft de Condor V pas in mei in gebruik genomen: “Het is de bedoeling om straks met de bodemscans ook de variabele bodemherbicide toe te gaan passen, maar we beperken ons dit jaar tot de onkruidbestrijding en pas later gaan we met bodemscans en opbrengstgegevens uit de oogstmachine werken. Er zit overal een prijskaartje aan, dus we doen het stap voor stap.”

Trimble ready-pakket

Door middel van het Trimble ready-pakket worden de sectie aansturing en automatische besturing geregeld. “Door de pulserende doptechniek van de DynamicDosePlus kunnen we nu alleen strak spuiten waar dat echt nodig is en op de rest van het perceel het gewas ontzien. Bij onkruidbestrijding in de uien, maar bijvoorbeeld ook in de bieten, krijgen de plantjes een tik mee van de herbiciden. Omdat wij vrij bonte percelen hebben, willen wij het gewas op de zanderige stukken ontzien. Uiteraard wordt op plekken met een lage onkruiddruk ook minder middel gespoten.”

Strictsprayplus

Straver maakt ook gebruik van de StrictSprayPlus schakeling per dop nauwkeurig – verdeeld over 156 secties - die voorzien is van bochtcorrectie om onderdosering in de buitenbocht te voorkomen en overdosering in de binnenbocht te vermijden. 

Meerwaarde

StrictSprayPlus is de benaming voor de pulserende doptechniek van Agrifac die bij een gelijkblijvende spuitdruk van afgifte varieert door de open en dicht verhouding van de doppen aan te sturen. Het StrictSprayPlus systeem kan dit tot wel maximaal honderd keer per seconde (100hz). 

Bij Maatschap Straver zijn ze zeer enthousiast over deze methode, want op de meeste percelen gaat de teelt gepaard met veel geren en dan is deze techniek een echte meerwaarde. “Overal dezelfde dosering kunnen toepassen is een stukje techniek waar we erg enthousiast over zijn”, aldus Wim Straver, de vader van Johannes en de drijvende kracht achter de spuitwerkzaamheden.

“We willen echt serieuze stappen zetten met plaatsspecifieke landbouw. De combinatie van data uit taakkaarten met de techniek in de Agrifac Condor biedt grote kansen om die stappen ook daadwerkelijk te gaan zetten.” 

Structurele aanpak

De wens is om in de komende teeltjaren de Condor V in te zetten voor bijvoorbeeld phytophthora bespuitingen in de aardappelen en bij de aanpak van gele roest in graan. De uiteindelijk doelstelling is om bouwplantechnisch een structurele aanpak per teelt, per periode te maken. Maar de focus ligt nu op de aanpak van onkruid. Johannes Straver: “We proberen het wel goed af te bakenen. We gaan nu eerst met onkruid aan de slag, daarna is het de bedoeling om met meststoffen aan de slag te gaan en in het najaar bij de loofdoding een variabele bespuiting uitvoeren. Hierbij wordt op basis van biomassa de afgifte vastgesteld. Dat hebben we in het verleden al een keer gedaan in de aardappelen, maar met de techniek op de Condor kunnen we nu echt goed reguleren waardoor we middelen besparen.”

Bodemherbiciden

Volgend jaar hoopt Straver met de bodemherbiciden te kunnen beginnen. “En daarna gaan we kijken of we bijvoorbeeld in het graan met groeiregulatoren kunnen gaan werken of na de oogst over de stoppel het onkruid plaatsspecifiek bestrijden.”

Goede hoop

Straver heeft goede hoop dat ze met de Condor V een structureel beeld krijgen van de specifieke perceelbehoeften. Wel beseffen ze op het akkerbouwbedrijf in Almkerk heel goed dat ze met deze techniek aan het pionieren zijn. Ze spreken dan ook de hoop uit dat er ook in de toekomst 
gelden worden vrijgemaakt om deze techniek verder in de praktijk te brengen. “De effectiviteit van de Condor en de mogelijkheid om middel te besparen bij onkruidbestrijding is bewezen. We verwachten eenzelfde effect bij de overige toepassingen. Effectief middelenverbruik, minder ziekte- en onkruid en een lagere milieubelasting moeten ervoor gaan zorgen dat de investeringen die we nu doen ook weer terugverdiend worden.” 

Meer informatie 

Meer informatie over de Agrifac Condor?
E: info@agrifac.com
W: www.agrifac.nl 

Gerelateerde artikelen

"Oerdegelijk maatwerk"

"Oerdegelijk maatwerk"

6 jul 2020 Akkerbouwkrant - juni 2020
"Oerdegelijk maatwerk"
"Ethyleen is een bewezen alternatief voor CIPC"

"Ethyleen is een bewezen alternatief voor CIPC"

2 jul 2020 Akkerbouwkrant - juni 2020
"Ethyleen is een bewezen alternatief voor CIPC"
"Met dripirrigatie maken we winst, zonder drip kos

"Met dripirrigatie maken we winst, zonder drip kost het geld"

30 jun 2020 Akkerbouwkrant - juni 2020
"Met dripirrigatie maken we winst, zonder drip kost het geld"


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies