Waterschappen maken zich zorgen over grondwatertekorten

12 mrt 2019

Bericht

Waterschappen maken zich zorgen over grondwatert

Het grondwaterpeil is door de droge zomer van 2018 op veel plaatsen nog niet hersteld. Als er niet snel veel regen gaat vallen, dan wil het waterschap De Dommel per 1 april een grasland-beregeningsverbod instellen, zo bericht Nieuwsuur. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen stelt dat agrariërs zelf moeten investeren in eigen ondergrondse wateropslag voor extreme tijden.

Buffers

Glastuinders vangen al decennia lang regenwater op in hun bassins, soms individueel, soms collectief. Zij recyclen dit water binnen hun bedrijf en hebben hierdoor relatief weinig externe toevoer nodig. Vollegrondstuinbouwers, akkerbouwers en melkveehouders met eigen grasland zouden daarentegen enorme buffers moeten aanleggen, al is het alleen maar om de tekorten tijdens extreme zomers op te vangen.

Gemeenschapswater

Veel boeren hebben geen ruimte voor het aanleggen van waterbergingen, laat staan de financiële middelen. Het is bovendien nog onduidelijk of we door het veranderende klimaat meer droge zomers krijgen. Het KNMI rekent momenteel aan vier klimaatscenario’s, waarvan er twee uitgaan van juist meer natte zomers. Voor nu lijken de kosten en de risico’s goed in balans. De boeren betalen mee aan de waterschappen en beregenen ’s zomers hun gewassen met ‘gemeenschapswater’. Echter, op het moment dat het spannend wordt, staan ze redelijk achteraan in de verdringingsreeks en lopen ze een behoorlijk bedrijfsrisico.

Nederlandse infrastructuur

Naast de eigen inspanningen van de agrarische sector zou de Nederlandse waterinfrastructuur, die vooral gericht is op het wegkrijgen van water, hier en daar heringericht kunnen worden om ook bij droogte effectief te zijn. Een van de grootste risico’s is de zoute kwel in de kuststreken. Vooral Zeeland heeft hier, zeker bij droogte, in het bijzonder last van omdat deze provincie geen directe zoetwateraanvoer heeft. Omdat dit niet alleen de agrarische sector bedreigt, maar ook de natuur, de bebouwde omgeving en het toerisme, is het vooral de taak van de overheid om dit aan te pakken en niet die van de agrariërs in dit gebied.

Bron: ABN AMRO/Insights

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Een zeer effectieve onkruidbestrijder

Titus

Titus® is een selectief systemisch herbicide voor na-opkomst onkruidbestrijding, toepasbaar in alle aardappelrassen. Door de snelle opname en het directe effect op de groei van het onkruid stopt vrijwel meteen na de bespuiting de gewasconcurrentie met het aardappelgewas.

Leer hier meer over!

Gerelateerde artikelen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet historische s

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet historische stap in aanpakken bodemdaling

8 mrt 2019 Bericht
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet historische stap in aanpakken bodemdaling
Opnieuw ernstige droogte

Opnieuw ernstige droogte

21 feb 2019 Bericht
Opnieuw ernstige droogte
Waterschappen voorspellen al ontrekkingsverboden g

Waterschappen voorspellen al ontrekkingsverboden grondwater in april

17 jan 2019 Bericht
Waterschappen voorspellen al ontrekkingsverboden grondwater in april


Vakpartner nieuws

Vacature: Mechatec is opzoek naar een verkoopadvis

Vacature: Mechatec is opzoek naar een verkoopadviseur

17 mei 2019 Bericht Mechatec
Vacature: Mechatec is opzoek naar een verkoopadviseur
"Een koelhuis is geen ziekenhuis"

"Een koelhuis is geen ziekenhuis"

24 apr 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
"Een koelhuis is geen ziekenhuis"
Tolsma-Grisnich aardappelsorteermachine: Je kunt e

Tolsma-Grisnich aardappelsorteermachine: Je kunt er een koe aan vastbinden

7 mrt 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
Tolsma-Grisnich aardappelsorteermachine: Je kunt er een koe aan vastbinden

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies