Uitvoeringsprogramma gewasbescherming

13 mei 2019

Bericht

 Uitvoeringsprogramma gewasbescherming

Er wordt serieus werk gemaakt van een toekomstgericht gewasbeschermingsbeleid in Nederland. Het Ministerie van LNV en I&W hebben recent een visie gewasbescherming uitgebracht waarin het terugdringen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen tot nagenoeg nul in water, grond en op producten in 2030 als stip op de horizon is geplaatst.

Alle relevante stakeholders gaan de komende 3 maanden met elkaar een Uitvoeringsprogramma opstellen dat een samenhangende en integrale aanpak moet opleveren om de stip op de horizon te realiseren. Onder leiding van de Ministeries van LNV en I&W gaan alle betrokken organisaties in een aantal werkgroepen de beste oplossingen en aanpak bespreken en vastleggen. In september wordt beoogd een samenhangend Uitvoeringsprogramma te presenteren.

Fedecom is één van de stakeholders

Fedecom is één van de stakeholders die een plek aan de beleidstafel heeft. Daarmee maakt de branche van machineleveranciers deel uit van het programma gewasbescherming en speelt zij een rol bij de uitvoering. Daarom zijn de fabrikanten en importeurs van (veld)spuiten nu ook vertegenwoordigd in een aantal werkgroepen. In de werkgroep innovatieve teeltconcepten, geïntegreerde systemen en beperkende emissiemaatregelen is Fedecom vertegenwoordigd via een fabrikant of importeur. Daarnaast is Fedecom vertegenwoordigd in de stuur- en kerngroep die geformeerd is met partijen als Nefyto (middelen), Agrodis (handel en distributie), LTO (landbouwers en tuinders), CUMELA (loonwerkers) Waterschappen, Natuur en Milieu, CTGB (toelating middelen) en de beide ministeries. Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 11 april jl. de Tweede Kamer het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van APK-richtlijn 2014/45/EU én dus een registratie- en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen aangeboden.

Bron: Fedecom

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Een zeer effectieve onkruidbestrijder

Titus

Titus® is een selectief systemisch herbicide voor na-opkomst onkruidbestrijding, toepasbaar in alle aardappelrassen. Door de snelle opname en het directe effect op de groei van het onkruid stopt vrijwel meteen na de bespuiting de gewasconcurrentie met het aardappelgewas.

Leer hier meer over!

Gerelateerde artikelen

"LNV-visie gewasbescherming kan actieplan akkerbou

"LNV-visie gewasbescherming kan actieplan akkerbouw versterken"

17 apr 2019 Bericht
"LNV-visie gewasbescherming kan actieplan akkerbouw versterken"
Geen risico voor omwonenden dankzij gebruik gewa

Geen risico voor omwonenden dankzij gebruik gewasbeschermingsmiddelen

16 apr 2019 Bericht
Geen risico voor omwonenden dankzij gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Weerbare planten en teeltsystemen essentieel voor

Weerbare planten en teeltsystemen essentieel voor toekomst gewasbescherming

16 apr 2019 Bericht
Weerbare planten en teeltsystemen essentieel voor toekomst gewasbescherming


Vakpartner nieuws

Vacature: Mechatec is opzoek naar een verkoopadvis

Vacature: Mechatec is opzoek naar een verkoopadviseur

17 mei 2019 Bericht Mechatec
Vacature: Mechatec is opzoek naar een verkoopadviseur
"Een koelhuis is geen ziekenhuis"

"Een koelhuis is geen ziekenhuis"

24 apr 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
"Een koelhuis is geen ziekenhuis"
Tolsma-Grisnich aardappelsorteermachine: Je kunt e

Tolsma-Grisnich aardappelsorteermachine: Je kunt er een koe aan vastbinden

7 mrt 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
Tolsma-Grisnich aardappelsorteermachine: Je kunt er een koe aan vastbinden

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies