P1010532.1000.jpgP1010548.JPGP1010547.JPGP1010513.JPGP1010531.JPGP1010530.JPGP1010526.JPGP1010546.JPGP1010536.JPGP1010522.JPGP1010537.JPGP1010538.JPGP1010515.JPG
P1010532.1000.jpgP1010548.JPGP1010547.JPGP1010513.JPGP1010531.JPGP1010530.JPGP1010526.JPGP1010546.JPGP1010536.JPGP1010522.JPGP1010537.JPGP1010538.JPGP1010515.JPG
Voorop de VSS Amac FRU 3000 met schijvenrooier met John Deere 6125R (124 pk), daarachter de MacLouis MLK 3000 met een New Holland TVT 155 (156 pk) met een combinatie van schijven en rooi-as techniek. Als laatste de Holaras UM/ UR Frontrooier met een Fendt 933 Vario (329 pk) met volledige rooi-as techniek. De circa 75 uientelers zijn bezig met de visuele beoordeling van het rooiwerk van de MacLouis MLK 3000 combinatie. De kwaliteit van het rooiwerk is tijdens de demonstratie verder niet geanalyseerd op hoeveelheid loof, rooibeschadigingen en tarra, maar een ieder trekt zijn eigen conclusies. Bij alle fabrikanten ligt de nadruk op de verdere ontwikkeling van de 3-meter rooimachines. Het voordeel is dat er voor de gehele mechanisatie van zaaien tot rooien maar één trekker nodig is die op reguliere brede banden kan blijven staan. De compacte bouw van de VSS Amac FRU 3000 is hier te zien, met de niet aangedreven rooiassen in twee rooilichamen van vijf schijven. De gekartelde rand van de grote schijven en de hydraulisch aangedreven verticale spijlenmatten die fungeren als “binnen afleggers” zijn duidelijk te zien. De rooischijven van de VSS Amac FRU 3000 staan horizontaal in lijn opgesteld en lopen vrij evenredig met de rij mee. Met een geringe hellingshoek duwen de schijven de uien uit de rij. De rooischijven zijn hydraulisch in diepte instelbaar, zodat ze onder alle omstandigheden blijven rooien. De onderlinge afstand tussen de schijven is instelbaar. De VRU-2250 voorraadrooier met zij- en midden afleg kan licht afgesteld worden bij het rooien, omdat alle uien al gerooid zijn voor de tractor. Paul-Jan Dorst bij zijn toelichting op de MLK 3000 loofklapper/frontrooier en de MLR 1800 zwadrooier achter de tractor. De MLK 3000 rooit de buitenste drie rijen van ieder bedje met aangedreven rooischijven, die de uien naar de binnenste vier rijen transporteren. Duidelijk waar te nemen op de demonstratie was de vlak leggende werking van de drukrol onder de tweede rooimat, waardoor de uien op een mooi vlak bed terecht komen. De MLR1800 legt een mooi breed en vlak uienbed weg voor de uienlader. Met dit systeem kun je af met een zwadrooier op 1,80m en dat scheelt zo 250 kg gewicht. De drie buitenste hydraulisch aangedreven en vrij dwars op de rijen staande rooischijven van de MLK3000 hier in beeld. Deze “scheppen” de drie buitenste uienrijen naar binnen. De Holaras UM/UR Front met de UR 205 zwadrooier. Cerfontaine rooit nu alweer vier jaar met deze combinatie die een vertrouwd en kwalitatief rooibeeld geeft.De Holaras UM/UR Frontrooier legt de gerooide uien keurig midden onder de tractor.Voor Holaras is de opzet met een 80 cm as-rooier, spijlenband en afvoerband de best bewezen techniek in de praktijk voor het rooien van de buitenste drie rijen zonder beschadigingen aan de binnenste vierde rij. Er is ook een frontrooier verkrijgbaar met een 2,80 meter rooi-as over de gehele breedte.

Uien rooidemonstratie Nuth: schijven, rooi-assen of een combinatie daarvan

3 okt 2019

Fotoreportage

Onder fraaie weersomstandigheden werden op vrijdag 20 september tijdens de rooidemonstratie in Nuth drie rooicombinaties, met ieder drie meter rooicapaciteit en een verschillende rooitechniek, in een groen en grof perceel Dormo gedemonstreerd. 

De organisatie was in handen van Emiele Steins (Steins gewasverzorging) en John Schuurman (Hazera), met medewerking van Damoiseaux Landbouw en Loonbedrijf Schinnen  (VSS Amac FRU 3000), Loonbedrijf H. Schnackers (Mac Louis MLK 3000) en Cerfontaine BV (Holaras UM/ UR Front) uit Berg en Terblijt. De demonstratie werd door circa lokale 75 uientelers bezocht.

Demoperceel DORMO

Het perceel Dormo was nog relatief groen met een grove maatvoering. Het perceel heeft onder druppelirrigatie gelegen en de opbrengst is naar schatting zo’n 70 ton. Uitdagende omstandigheden om de rooitechniek in de praktijk te testen op het glooiende perceel. De verzamelde uientelers kregen uitleg over de rooi combinaties. En konden daarna zelf een beoordeling doen van het rooiwerk. De telers kijken kritisch naar het rooien met schijven. Het werken op hellingen vergt voor iedere combinatie geconcentreerde stuurmankunst en machinebeheersing.

De toekomst is voor rooien op 3 meter

Bij alle drie de fabrikanten ligt de nadruk op de doorontwikkeling van de drie meter rooicombinaties. Voor loonwerkers biedt deze rooimethode veel voordelen. De gehele mechanisatie van zowel zaaien als rooien is met één trekker rond te zetten. De trekker kan bovendien op reguliere brede banden  blijven staan voor het rooien van 1,50 of 2,25 meter bedden.

De uientelers hebben niet alleen minder bodembelasting, maar kunnen ook profiteren van één extra ingezaaide rij. Want er is immers ruimte voor 11 rijen op drie meter. De ruimte tussen de 1,50 meter bedden kan gewoon ingezaaid worden met 1 extra rij uien.  

De leveranciers adviseren om de uien met GPS te zaaien  voor een optimaal rooiresultaat. Bij aanschaf van een frontrooier kan de loonwerker voor de zwadrooier achter de trekker toe met een voorraadrooier met 1,80 meter à 2,25 meter. De buitenste drie rijen per bed worden door de frontrooier naar binnen gerooid en achter de trekker samen met de binnenste vier of vijf rijen gerooid door de zwadrooier. De achterste rooier kan toe met een werkbreedte van ca. 1,70 a 2,00 meter. Op de rooidemonstratie waren zwadrooiers voor 2,25 meter achter actief.

Impressie VSS Amac FRU 3000/VRU 2250

Bij het drie meter rooien wordt geklapt en (deels) gerooid voor de trekker. De VSS Amac FRU 3000 onderscheid zich van de andere twee rooimachines door het loof te klappen met een klepel-as. Met automatische diepteregeling vooraan de machine.

Het grootste verschil met de andere twee rooicombinaties zit het rooisysteem. Bij de FRU 3000 worden alle uien al voor de trekker gerooid door rooischijven die horizontaal op een lijn staan en een vrij steile hellingshoek hebben, waardoor ze de uien op zij duwen/uit de rij rooien en licht lopen.

De rooischijven zijn niet aangedreven maar voorzien van een kleine kartelrand, zodat ze uit zichzelf blijven lopen. Onder zware omstandigheden (droogte, harde bodem) kunnen de twee rooilichamen met ieder vijf rooischijven hydraulisch dieper gesteld worden, zodat ze door blijven lopen. Tot slot worden alle gerooide uien op zwad onder de trekker gelegd met twee hydraulische naar binnen gerichte verticaal opgehangen rooimatten. De rooischijven qua onderlinge afstand instelbaar.

Arjan Verpoorte van VSS Amac legt uit: “Het voordeel van deze machine is dat hij relatief licht loopt, weinig vermogen nodig heeft, omdat de rooischijven niet hydraulisch aangedreven worden. Minder hydrauliek maakt de machine ook minder storingsgevoelig. Voordeel van het rooien van alle uien voor de tractor is ook, dat de afstelling van de zwadrooier achter licht wordt ingesteld op “opraapstand”. Bovendien kun je met deze machine blijven doorrooien onder droge omstandigheden. Bijkomend voordeel van de 10 rooischijven is ook dat lang loof dat tussen de rijen ligt wordt afgesneden”

Bij de andere twee systemen moeten nog altijd de binnenste vier of vijf rijen achter de tractor gerooid worden. Omdat de rooischijven op één lijn staan is het rooigebied qua lengte ook compact wat de rooinauwkeurigheid ten goede komt. Een voordeel t.o.v. het as-rooien is er langer onder droge en harde omstandigheden gerooid kan blijven worden.

Als zwadrooier is de VRU-2250 met aangedreven getorste invoerrondsel en een gewokkelde rooi-as achter aangebouwd. Deze kan licht worden afgesteld want hij hoeft niet diep te rooien. Gunstig voor het brandstofverbruik. De machine beschikt over hydraulisch aangedreven aflegbanden voor midden- en zij afleg, om desgewenst op het naastgelegen zwad voorraad te rooien. De oppervlakte van de twee rooimaten verschilt nagenoeg niet met die van de UR 205 van Holaras. Wel is het gewicht van deze zwadrooier met 2.100 kg een kleine 500 kg zwaarder dan zwadrooiers van Holaras en MacLouis. 

Impressie MacLouis MLK 3000

De MLK 3000 heeft een loofklapper met vijf horizontale mestrotoren met twee horizontale messen. Daarachter is een bok geplaatst met twee rooi elementen met ieder drie aangedreven rooischijven, die de buitenste rijen rooien en de uienstroom naar de binnenste vier (of vijf) rijen afvoeren.

De rooischijven zijn aangedreven omdat ze, anders dan bij de VSS Amac, het product naar binnen rooien en afvoeren en schuiner op de rij, meer scheppend, staan afgesteld.  De MLR 1800 zwadrooier, die dus de binnenste vier en vijf rijtjes rooit achter de tractor, kenmerkt zich door een laag gewicht en stabiliteit met de kouterschuiven aan weerszijden van de rooi-as. De eerste mat heeft vaste klopper-rollen voor een goede reiniging.

Ook duidelijk te zien is de werking van de drukrol onder de tweede rooimat die de uien op een mooi vlak bed laat terecht komen. Paul-Jan Dorst laat weten dat er ook een frontrooier beschikbaar is die met twee rooischijven is uitgevoerd. Zo kan er gerooid worden op 2,25 meter bedden op brede banden en een 1,50 meter zwadrooier.

Impressie Holaras UM/UR Front met UR205 zwadrooier

Volgens Paul Kämink van Holaras is Hoopman Machines altijd al nauw betrokken geweest bij de mechanisatie van de uienteelt.  En hebben ze de vraag naar drie meter frontrooiers al vroeg uit de markt  opgepakt.

De ontwikkeling van de frontrooier is acht jaar geleden gestart in nauw contact met een akkerbouwer in Zeeuws-Vlaanderen. Bij de ontwikkelingen en praktijktesten kwam Holaras steeds weer uit op een ontwerp met rooi-as techniek. Dit is een uitdaging qua hydrauliekopbrengst vooraan de tractor, maar de UM/UR frontrooier bewijst zich alweer vier jaar in de praktijk. 

De huidige machine heeft 2 as-rooiers die beiden met een 80 cm rooi-as die de buitenste drie rijen voor de tractor rooien en afvoeren via een spijlenband en afvoerband naar het midden. Het product komt mooi midden onder tractor te liggen. De machine heeft een electro/hydraulische diepteregeling.

Er zijn continu doorontwikkelingen op de machine. Zo melde Paul Kämink dat er een frontrooier beschikbaar is met een doorlopende as van 2,85 meter. Ook wordt gewerkt aan de compactheid van de machine v.w.b. de constructie van de loofklapper.  

Cerfontaine rooit nu alweer vier jaar met deze combinatie. De machine geeft een vertrouwd en kwalitatief rooibeeld af. De UR 205 zwadrooier achter de tractor kan dwarsafvoeren. Nadeel van gehele combinatie is de relatief zware rooi methode. En bij droge omstandigheden kan er minder goed worden door gerooid. De UR 205 traditionele zwad rooier die achter de machine is gemonteerd kan overigens optioneel ook met rooischaren uitgevoerd worden.

Tekst & foto's: Jan Geert Vedelaar

Gerelateerde artikelen

Bundeling kennis uiensector in Symposium

Bundeling kennis uiensector in Symposium

17 okt 2019 Bericht
Bundeling kennis uiensector in Symposium
De opvolger van het favoriete uienras Dormo komt e

De opvolger van het favoriete uienras Dormo komt eraan!

24 sep 2019 Bericht
De opvolger van het favoriete uienras Dormo komt eraan!
Opbrengst uien ongeveer op langjarig gemiddelde

Opbrengst uien ongeveer op langjarig gemiddelde

17 sep 2019 Bericht
Opbrengst uien ongeveer op langjarig gemiddelde
Grimme toont nieuwe uienrooier voor 2,25 mtr uient

Grimme toont nieuwe uienrooier voor 2,25 mtr uienteelt op Hutspotdag

12 sep 2019 Fotoreportage
Grimme toont nieuwe uienrooier voor 2,25 mtr uienteelt op Hutspotdag


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies