Rol van mest in kringlooplandbouw

3 okt 2019

Bericht

Rol van mest in kringlooplandbouw

De brochure ‘Mest, een waardevolle grondstof’ maakt duidelijk dat mest geen afval is, maar juist waardevolle voeding voor planten en de bodem. In de omslag naar kringlooplandbouw in 2030 ligt de uitdaging in het sluiten van nutriëntenkringlopen.

Mest is een essentiële bron voor onze voedselvoorziening in Nederland. De landbouw is al eeuwenlang op dit principe gebaseerd. Maar het gebruik van mest breng ook milieurisico's met zich mee. Om de nadelige gevolgen van mest voor het milieu tot een minimum te beperken, is er in Nederland een uitvoerig wetgevingskader voor meststoffen gerealiseerd. De brochure 'Mest, een waardevolle grondstof' geeft een beeld van het mestbeleid door de jaren heen.

Kringlooplandbouw

De brochure gaat in op de meststoffenwet, de wet bodembescherming, regels voor onder meer het mestvervoer en maatregelen ter verwerking van dierlijke mest. In de brochure, die vol staat met feiten en cijfers, kun je te weten komen waarom het een goed idee is producten uit dierlijke mest te gebruiken als kunstmestvervangers, en wat de rol van mest is in kringlooplandbouw.

De toekomstvisie voor de landbouw richt zich op de omslag naar kringlooplandbouw in 2030. In die landbouw gaat het er om dat er zo min mogelijk nutriënten verloren gaan zodat bodems gezond blijven en de kwaliteit van het water op peil blijft. Door kringlopen te sluiten kun je voorkomen dat schadelijke stoffen in het water of in de lucht terecht komen. De uitdaging ligt binnen kringlooplandbouw in het sluiten van nutriëntenkringlopen en het tegelijkertijd minimaliseren van de broeikasgasemissie.

Update

De brochure laat zien hoe het toekomstig mestbeleid de overgang naar een circulaire landbouw kan ondersteunen. Verlies van nutriënten moet daarbij tot een minimum beperkt worden. Je kunt dat bereiken door akkerbouwers en veehouders met elkaar te laten samenwerken, door mestverwerking waarbij gekeken wordt naar de eisen van de bodem en de marktvraag, en door mest te gebruiken als grondstoffen voor de bio-economie.

Nederlandse aanpak internationaal

De brochure, die is opgesteld in opdracht van het ministerie van LNV, is een update van een in 2014 uitgegeven brochure. Het idee is dat internationale beleidsmakers kennis kunnen maken met de Nederlandse aanpak om te komen tot een duurzaam en productief gebruik van dierlijke mest binnen kringlooplandbouw. Daarom is de brochure beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Chinees.

Bron: GroenKennisnet

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Handen uit de mouwen voor kringlooplandbouw

Handen uit de mouwen voor kringlooplandbouw

19 sep 2019 Bericht
Handen uit de mouwen voor kringlooplandbouw
Kringlooplandbouw – van visie naar monitoring en e

Kringlooplandbouw – van visie naar monitoring en evaluatie

10 sep 2019 Bericht
Kringlooplandbouw – van visie naar monitoring en evaluatie
Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringloo

Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw

18 jul 2019 Bericht
Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies