Rassenbulletin groenbemesters: kies het juiste ras bladrammenas of gele mosterd

11 jul 2019

Bericht

Rassenbulletin groenbemesters: kies het juiste ras

De tijd van het zaaien van groenbemesters breekt weer aan. Aan de hand van het rassenbulletin bladrammenas en gele mosterd kan bewust een ras gekozen worden.

Resistenties worden steeds belangrijker

De besmetting met het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi is een toenemend probleem op de lichtere gronden. Steeds meer rassen bladrammenas hebben resistentie tegen dit aaltje. Vooral bij vroege zaai (juli) is dit op besmette gronden van groot belang. In het rassenbulletin worden andere aspecten benoemd die van belang zijn bij de keuze.

Bladrammenas en gele mosterd

Bladrammenas en gele mosterd worden veel gebruikt als groenbemester op akkerbouwbedrijven waar suikerbieten een belangrijke plaats in het bouwplan innemen. De gewassen leveren een bijdrage aan het organische stofgehalte en leggen stikstof vast voor het volggewas. Bij de keuze tussen bladrammenas en gele mosterd is vooral de mogelijke zaaitijd van belang; gele mosterd kan later in het seizoen gezaaid worden dan bladrammenas.

Rassenbulletins

Vanaf de rassenbulletins 2011 worden voor het eerst resultaten gepubliceerd betreffende de resistentie van bladrammenasrassen tegen het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). Dit quarantaineorganisme met een groot aantal waardplanten komt steeds vaker voor. Het telen van een resistent ras komt minimaal overeen met zwarte braak. Rassen met deze resistentie hoeven voor opname op de rassenlijst geen resistentie te hebben tegen het witte bietencysteaaltje. Rassen worden apart voor dit onderzoek aangemeld en moeten gemiddeld over 2 laboratoriumproeven een voldoende resistentieniveau hebben. Bladrammenas en gele mosterd zijn waardplant voor bietencysteaaltjes. Rassen kunnen daarom alleen op de rassenlijst geplaatst worden als ze een bepaald resistentieniveau hebben tegen het witte bietencysteaaltje. Aan de hand van de resultaten van pottenproeven wordt deze resistentie ingedeeld in de klassen 70 tot 90% reductie (Pf/Pi-waarde 0,1 – 0,3) en meer dan 90% reductie (Pf/Pi < 0,1).

Zaaien

Naarmate vanaf augustus later wordt gezaaid, kan vanwege de afnemende bodemtemperatuur weinig bestrijding door lokking verwacht worden. Bij vroege zaai en hoge bodemtemperatuur kan een beperkte bestrijding verkregen worden. Vanaf 2014 wordt er geen onderzoek meer uitgevoerd met bladrammenas zaai in mei als lokgewas. De rassen die alleen in de tabel voorjaarszaai (lokgewas) stonden, zijn meegenomen in de beproeving stoppelzaai. In deze beproeving op zandgrond wordt de eigenschap hergroei na maaien sinds 2014 ook uitgevoerd. Bij de keuze van een ras is de snelheid van grondbedekking een belangrijk criterium omdat een ras met een hoge score een betere onkruidonderdrukking geeft. De score voor laatheid bloei is van belang in verband met het onderploegen. Een ras dat later bloeit (hoge score), geeft zodoende minder kans op opslag.

Rassenbulletin bladrammenas en gele mosterd (stoppelgewassen) 2019

Overzicht raseigenschappen bladrammenas gemiddeld over de jaren 2013 t/m 2018, onderzoek uitgevoerd op kleigrond in Flevoland, in Zeeland (t/m 2013) en op zandgrond in het zuidoosten (vanaf 2014). Hergroei op zandgrond t/m 2013 uitgevoerd bij zaai in mei, sinds 2014 bij zaai in juli

Overzicht raseigenschappen gele mosterd gemiddeld over de jaren 2013 t/m 2018, onderzoek uitgevoerd op kleigrond in Zeeland (t/m 2013) en in Flevoland en op zandgrond in het zuidoosten

Dit bulletin wordt gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst).

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Videoterugblik bijeenkomst Delphy: Groenbemesters

Videoterugblik bijeenkomst Delphy: Groenbemesters onderwerken voor goed bodembeheer

1 apr 2019 Video
Videoterugblik bijeenkomst Delphy: Groenbemesters onderwerken voor goed bodembeheer
"Een massa groenbemester telen is leuk, maar wat d

"Een massa groenbemester telen is leuk, maar wat doet het onder de grond?"

26 okt 2018 Bericht
"Een massa groenbemester telen is leuk, maar wat doet het onder de grond?"
De Groenbemesterdag: 'Zonder fantasie gebeurt er n

De Groenbemesterdag: 'Zonder fantasie gebeurt er niets'

7 sep 2018 Bericht
De Groenbemesterdag: 'Zonder fantasie gebeurt er niets'


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben bieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben bieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies