Phylgreen Kuma: de gevolgen van klimatologische stress verminderen

14 mei 2019

Bericht

Phylgreen Kuma: de gevolgen van klimatologische st

Plantenvoeding-specialist Tradecorp is vooral bekend geworden vanwege het effectieve micronutriënten en meststoffenprogramma voor akkerbouwdoeleinden, maar het bedrijf ontwikkelt en produceert ook al jaren biostimulanten. In de afgelopen seizoenen is er veel tijd, geld en energie gestopt in universitaire studies en veldproeven. 

En daarin werd telkens duidelijk dat Phylgreen Kuma, een plantversterkende biostimulant, een positieve werking heeft op het beperken van verliezen tijdens (abiotische) stressmomenten – droogte, warmte, kou en vocht. Dankzij meerjarig wetenschappelijk en praktijkonderzoek naar de effecten van biostimulanten is Tradecorp een voorloper als het gaat om de toepassing in akkerbouwteelten. Productspecialist Boris Berkhout: “Phylgreen Kuma verhoogt aantoonbaar de tolerantie en de weerbaarheid tegen abiotische stress, waardoor telers een kwalitatief beter oogstresultaat behalen.”

Productwerking

Phylgreen Kuma is een vloeibare mix van aminozuren en het zuiver koudgetrokken zeewierextract Phylgreen. “De teler brengt het middel aan op het blad. Dit zou ook via de wortels kunnen, maar via het blad zorgt het product ervoor dat het akkerbouwgewas preventief weerbaarder wordt. Tradecorp heeft de afgelopen tijd veel onderzoek gedaan naar het werkingsmechanisme en uit studies van de universiteit van Belfast is gebleken dat Phylgreen Kuma het negatieve effect van stressmomenten verlaagt. Normaal gesproken gaat een plant zelf zijn weerstandsmechanismen in werking zetten om zich tegen stress te beschermen. Maar omdat dit systeem doorgaans traag werkt, kost het de plant veel tijd om te reageren en te herstellen, waardoor veel energie, die anders benut kan worden voor groei en productie, verloren gaat. Door het toevoegen van Phylgreen Kuma komt dit proces sneller op gang en kan een plant direct reageren als er zich een stresssituatie voordoet waardoor de tolerantie tegen stress verbetert en energieverliezen ten gevolge van de stress beperkt blijven.”

Aardappelproeven

Berkhout doelt daarmee op het zogeheten ‘genetisch primen’: een proces waarbij door het inzetten van een “primer” zoals Phylgreen Kuma, de plant in een verhoogde staat van alertheid verkeerd waardoor deze een efficiëntere groeicurve vertoont en aan het einde van een groeiseizoen resulteert dit in een beter product. “We doen nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar proeven in de aardappelteelt en elk jaar zagen we een duidelijke meeropbrengst van zes tot zelfs tien procent.” De proeven worden uitgevoerd bij proefboerderij Rusthoeve onder wisselende omstandigheden. “In het begin draaide de proeven met name om het aantonen van die verhoogde weerbaarheid en energie. Een aardappelplant is tijdens de knolzetting heel gevoelig voor temperatuurverschillen. Als het kwik boven de twintig graden komt, dan ervaart de plant al stress. Er gaat dan meer energie naar ‘ademhaling’ dan naar het fysiologische proces (knolzetting, red.) en dan verliest de aardappel daar eigenlijk al opbrengst.”

“Structureel meer knollen”

Bij de Rusthoeve werd vastgesteld dat door Phylgreen Kuma rond de knolzetting toe te passen het zettingsproces efficiënt verloopt, ook als de omstandigheden verre van ideaal zijn. “We zien structureel meer knollen bij aardappelplanten waar Phylgreen Kuma is ingezet, ongeacht het ras of grondsoort. Dit is toe te schrijven aan een hogere tolerantie van het gewas tegen hitte of droogte”, zo stelt Berkhout vast. “De kosteninvestering voor telers is zeker gezien de verliesbeperkingen en de verhoogde productkwaliteit relatief klein. Telers zijn gewend om gedurende het seizoen bij te sturen als de omstandigheden daar om vragen. Door gebruik van Phylgreen Kuma hoeft er minder werk verricht te worden om het groeiseizoen soepel te laten verlopen als deze plantversterker preventief is ingezet.”

Ondergrondse effectmeting

De effecten zijn bij groententeelt visueel goed zichtbaar, bij aardappelen moet men het effect vooral ondergronds bekijken. “Op het gewas zie je eigenlijk niks. Dat komt omdat de plant van nature ook mechanismen heeft die ervoor zorgen dat stress door hoge of lage temperaturen, vocht of droogte worden bestreden. Bovengrondse groei is soms juist een teken dat er te weinig energie in de knol gestopt wordt. Bij het bemonsteren van knollen worden de verschillen – als er sprake is (geweest) van stress - wel direct zichtbaar: meer knollen en betere kwaliteit tijdens de jeugd- en uitgroeifase door een gezonde energiebalans in de aardappelplant. Afgelopen seizoen zagen we tijdens de oogst overal waar Phylgreen Kuma was ingezet duidelijk minder vergroeiingen en doorwas. ”

“Verliezen beperken”

Afgelopen jaren heeft Tradecorp het product bij diverse akkerbouwbedrijven afgeleverd en al die telers werken nog steeds met het product. Dat heeft deels te maken met de klimaatverandering waarin extremen (stressmomenten) vaker voorkomen en deels te maken hebben met de stijgende vraag naar biostimulanten. Phylgreen Kuma is dan één van de meest onderzochte producten en dat wekt vertrouwen bij de akkerbouwer die het product op zijn gewas aanbrengt. Berkhout: “De meeste telers kiezen voor Phylgreen Kuma omdat het zorgt voor minder energieverlies tijdens stressmomenten. Iedere akkerbouwer die serieus met zijn vak bezig is, weet wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld hitte- of droogtestress. Het grootste probleem is echter dat stress op het moment dat het zich voordoet onzichtbaar is en de effecten zich pas openbaren als het te laat is. Daarom besluiten steeds meer telers om een product als Phylgreen Kuma preventief in te zetten, zeker na de extreme droogte van vorig jaar. Want ook voor aardappeltelers is voorkomen nog altijd beter dan genezen.”

Meer informatie over Phylgreen Kuma?

Tradecorp Nederland
Website:
www.tradecorp.nl
E-mail: bberkhout@tradecorp.sapec.pt

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Steyr introduceert karakteristieke akkerbouwtracto

Steyr introduceert karakteristieke akkerbouwtractor met traploze transmissie

14 mei 2019 Bericht
Steyr introduceert karakteristieke akkerbouwtractor met traploze transmissie
"Effectiever luizen op afstand houden"

"Effectiever luizen op afstand houden"

14 mei 2019 Bericht
"Effectiever luizen op afstand houden"
Opbrengstverschillen lopen spectaculair op

Opbrengstverschillen lopen spectaculair op

13 feb 2019 Bericht
Opbrengstverschillen lopen spectaculair op


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben bieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben bieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies