Natuurbeheerders zetten zich in voor insecten

23 jan 2019

Bericht

Natuurbeheerders zetten zich in voor de insect

Het gaat niet goed met de insecten. In dertig jaar tijd is het aantal insecten fors afgenomen, zowel in natuurgebieden als daarbuiten. Natuurbeheerders kunnen met insectenvriendelijk beheer de diversiteit aan insecten bevorderen.

Dat het niet goed gaat met insecten werd in oktober 2017 duidelijk toen een groep wetenschappers meldden dat de insectenstand in 27 jaar tijd met ongeveer driekwart was afgenomen. Ook in Nederland blijkt uit onderzoeken dat het niet geod gaat met insecten. Dat is niet alleen jammer. Die achteruitgang heeft ook gevolgen voor andere diergroepen die insecten als voedsel gebruiken.

Oorzaken

In de diverse studies worden verschillende oorzaken voor die achteruitgang genoemd: Intensivering van de landbouw, nivellering van het landschap, stikstofdepositie en verzuring bijvoorbeeld. Er worden diverse maatregelen genomen. Ook natuurbeheerders kunnen wat doen, zo is te lezen in de nieuwsbrief van O+BN met als thema 'Insecten in het natuurbeheer'. Maar zij kunnen niet alle problemen oplossen.

Nieuwe natuur

De nieuwsbrief gaat met name in op de nieuwe kennis die afgelopen jaren is ontwikkeld om de insectenstand te herstellen of te bevorderen. Zo kun je landbouwgronden die uit de productie zijn genomen weer omvormen voor natuur. Je creëert zo weer nieuwe leefgebieden voor insecten. Maar het herstel van zeldzame soorten insecten blijkt vaak traag te verlopen. Een erklaring is dat bronpopulaties van de zeldzame soorten in de omgeving vaak niet voorhanden zijn.

Verstuiving

In duinen kun je de leefgebieden voor insecten verbeteren door kleinschalige verstuiving toe te laten. Verstuiving blijkt een positief effect te hebben op de ongewervelde fauna, maar dat herstel is wel vaak tijdelijk. Door verstuiving op meer plekken toe te laten, worden de kansen voor insecten wat beter.

Herintroductie

Herintroductie van soorten kan soms ook werken, zoals is gebleken bij een herintroductieproject van kokerjuffers in de Heelsumse beek. De nieuwsbrief maakt ook melding van andere goed werkende maatregelen zoals sinusbeheer bij het maaien van grasland, of het gebruik van steenmeel of keverbanken.

Bron: Groen Kennisnet, 21-01-2019

Gerelateerde artikelen

 Positieve handelsbalans voor export van bevroren

Positieve handelsbalans voor export van bevroren aardappelproducten uit Nederland

22 jan 2019 Bericht
Positieve handelsbalans voor export van bevroren aardappelproducten uit Nederland
Groen onderwijs uitgebreid met Natuurinclusieve la

Groen onderwijs uitgebreid met Natuurinclusieve landbouw

22 jan 2019 Bericht
Groen onderwijs uitgebreid met Natuurinclusieve landbouw
Lelystad Airport houdt drones aan de grond

Lelystad Airport houdt drones aan de grond

22 jan 2019 Bericht
Lelystad Airport houdt drones aan de grond


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies