LTO stelt LNV ultimatum

14 okt 2019

Bericht

LTO stelt LNV ultimatum

LTO Nederland roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op de inspanningen van de diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw en de voorstellen die de landbouwsector eerder bij het ministerie heeft neergelegd, zeer serieus te nemen.

Als dat niet gebeurt kan het ministerie niet meer als gesprekspartner worden beschouwd.

Het niet onderkennen van de opgestelde landbouwbrede plannen van LTO Nederland, de sectorplannen en de door de verschillende sectoren zelf reeds genomen stappen om de emissie van onder andere stikstof terug te dringen, leidt niet alleen in de varkenshouderij tot onbegrip en woede.

Er zijn grote zorgen en er heerst veel onzekerheid over wat de voorgestelde maatregelen nu en in de toekomst concreet voor boeren en tuinders gaan betekenen. Het draagvlak om in gezamenlijkheid te werken aan stikstofreductie en verduurzaming neemt door de halsstarrige en weinig coöperatieve houding van het ministerie snel af. De inspanningen die alle sectoren al hebben gedaan mogen niet voor niets zijn geweest. De agrarische sector moet kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die niet steeds nieuwe – soms tegenstrijdige – wetgeving opstapelt die een lange termijnkoers onmogelijk maakt.

Inname dier/fosfaatrechten en schrappen latente ruimte onacceptabel

Stikstof mag niet aan fosfaat- of dierrechten worden gekoppeld en er mag geen latente ruimte worden ingenomen. Deze twee cruciale punten heeft LTO Nederland hard weggelegd bij LNV. Maar inmiddels lijkt de provinciale politiek hiermee al aan de haal te gaan. LNV zal hierop meer sturing moeten geven. Het innemen van dier/fosfaatrechten in relatie tot extern salderen heeft verstrekkende gevolgen voor de reeds uitgevoerde investeringen, de actuele bedrijfsvoering en de doorontwikkeling naar toekomstbestendige bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming en reductie van emissie. De diverse sectoren zijn buitengewoon actief aan het werk om duurzame bedrijven te ontwikkelen die kunnen rekenen op steun uit de samenleving. LTO Nederland ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om tot het uiterste te trachten via politiek en ministeries het tij te keren. Vooralsnog stappen we dus niet op uit lopende gesprekken met het ministerie.

Meer meetpunten stikstofneerslag

Het besluit van minister Schouten om meer meetpunten te gaan installeren is een belangrijke stap voorwaarts. Alleen op basis van harde cijfers, onderzoek en volledige transparantie is het mogelijk een eerlijke gebiedsgerichte aanpak rond Natura2000-gebieden te creëren die zowel voor de korte als de lange termijn op draagvlak bij de boeren en tuinders kan rekenen.

Opschorten overleggen

LTO Nederland roept het ministerie op recht te doen aan de inspanningen die alle sectoren hebben ondernomen. Minister Schouten moet dan ook met reële voorstellen komen rond interne en externe saldering waarmee de sector verder kan. LTO Nederland sluit niet uit dat ook andere sectoren, of zelfs LTO Nederland als geheel, het voorbeeld van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zullen volgen en alle overleg met LNV tot nader order zullen opschorten. Om dit te voorkomen is het nodig dat het ministerie van LNV op korte termijn, dat wil zeggen uiterlijk 1 november 2019, serieus tegemoet komt aan de voorstellen van LTO Nederland en vanuit daar meer helderheid en zekerheid aan de sector biedt.

Bron: LTO

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Boeren blokkeren provinciehuis Leeuwarden

Boeren blokkeren provinciehuis Leeuwarden

11 okt 2019 Bericht
Boeren blokkeren provinciehuis Leeuwarden
Protestactie heeft succes: Friesland trekt stiksto

Protestactie heeft succes: Friesland trekt stikstofmaatregelen in

11 okt 2019 Bericht
Protestactie heeft succes: Friesland trekt stikstofmaatregelen in
Actieprogramma: 'Neem papieren rompslomp mee naar

Actieprogramma: 'Neem papieren rompslomp mee naar Den Haag'

11 okt 2019 Bericht
Actieprogramma: 'Neem papieren rompslomp mee naar Den Haag'


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies