In een extreme zomer toch hogere aardappelopbrengsten

14 feb 2019

Bericht

In een extreme zomer toch hogere aardappelopbrengs

Afgelopen teeltjaar zijn er diverse onafhankelijke veldproeven in de aardappelen gehouden om het effect van Ekote gecontroleerd vrijkomende meststoffen op groei, gewicht en kwaliteit te onderzoeken. Deze demoproeven – van onder andere Farm Frites - volgden op jarenlang onderzoek naar het toepassen van deze gecoate meststof in de aardappelteelt. Opvallend: bij alle verschillende velddemo’s van onafhankelijke partijen kwam Ekote van het Limburgse bedrijf Ekompany als beste uit de bus.

Wat is Ekote? Een belangrijk kenmerk van Ekote is dat de meststof de nutriënten gecontroleerd afgeeft aan de plant, waardoor ze beter opneembaar zijn. Deze gecontroleerde afgifte wordt bewerkstelligd door een dun laagje – ook wel coating genoemd – dat is aangebracht op de korrel. Hierdoor worden uitspoeling en vervluchtiging drastisch verminderd. Ook senior agronoom Hens Gunneman van Farm Frites onderzocht de effecten van Gecontroleerd Vrijkomende Meststoffen tijdens een veldproef voor het frietverwerkende bedrijf. “Ik ben erg tevreden over de uitkomsten van deze proef. Op basis van deze bevindingen gaan we zeker kijken om dit onderzoek in de toekomst voort te zetten.”

Aanvullende bemesting

Ekote Gecontroleerd Vrijkomende Meststoffen kunnen perfect worden aangewend als aanvulling op organische drijfmest. “Dat is ook onze filosofie bij Ekompany”, licht Lennard Bos, agronoom bij Ekompany, toe. “Organische bemesting dient als een prima basis. Daarnaast is het belangrijk om zo optimaal mogelijk bij te bemesten met een efficiënte meststof die niet gevoelig is voor uitspoeling of vervluchtiging. Zo combineren we eigenlijk het beste van twee werelden: een organische basis met een efficiënte minerale meststof om opbrengsten te maximaliseren.” 

"Zo combineren we eigenlijk het beste van twee werelden: een organische basis met een efficiënte minerale meststof om opbrengsten te maximaliseren"

Voor de aardappelteler heeft het gebruik van een gecoate meststof nog een bijkomend voordeel: er hoeft maar één keer het land opgereden te worden om de meststof te verspreiden. In plaats van meerdere malen KAS te strooien, worden de aardappelplanten in het begin van de groei één keer voorzien van een N-dosering. De stikstof komt geleidelijk vrij waardoor de meststof ook bijdraagt aan het verminderen van groeistress: de aardappelplant kan namelijk op elk moment beschikken over de juiste nutriënten. Jo Slijpen, specialist Akkerbouw bij Ekompany: “Dat zorgt voor een constante voeding tijdens de groei. Die finetuning van de afgifte vindt plaats op basis van de bodemtemperatuur. Dat afgiftepatroon laat tijdens alle veldproeven zien dat het zorgt voor een sterkere, weerbare plant die minder gevoelig is voor ziekten.”

Vier demoproeven

Afgelopen teeltjaar zijn er diverse proeven met Ekote uitgezet waarbij de onderzoekers diverse meststoffen tegen elkaar hebben afgewogen. De eerste van vier proeven die we onder de loep nemen lag in het Duitse Schwüblingsen. De proefopzet betrof een drietal objecten waarbij de Ekote-varianten lagere N-doseringen kregen dan de standaard KAS objecten. Ook in Duitsland was er sprake van enorme droogte in de zomer. Toch behaalde het Ekote-object (gecoate ureum 2-3M) een significant hogere opbrengst (+4,6 ton per hectare) dan het standaard KAS-object. De totaalopbrengst van alle objecten lag lager door de extreme droogte en er was achteraf gezien te weinig beregend.

Figuren: Object van studie: Ekote, Ras: Queen-Anne, Schwüblingsen (DU)

Farm Frites demoproef

Ook Farm Frites heeft afgelopen seizoen een proef gedaan met Ekote. Het doel van deze proefopstelling was het gespreid beschikbaar stellen van stikstof door middel van gecoate meststof dat gedurende de eerste zestig dagen van de groei vrijkomt. Hierdoor wordt de groeistress verlaagd en kan de aardappelplant bemest worden naar behoefte. De demoproeven met het ras Ivory Russet – dat bekend staat als stikstofbehoeftig vanwege onder andere het zwakke wortelstelsel – werd aangevraagd door Farm Frites. Gunneman: “Deze demo liet een positief resultaat zien voor de gecoate ureumkorrel van Ekompany.”

Grotere diameter en langere aardappelen

De proef had naast de droogte ook te maken met een overbemesting. Maar omdat dit op alle plots was gedaan, kunnen de resultaten nog altijd goed vergeleken worden. In het groeiseizoen waren er geen grote verschillen te constateren met de andere demovelden. Bij de proef rooiingen kwamen er wel verschillen naar voren. De opbrengstmeter op de rooier gaf ruim 68 ton per hectare aan bij de demo waar Ekote was toegepast. Demo drie en het gangbare veld kwamen respectievelijk uit op 59 en 57 ton per hectare.

Bovendien was de kwaliteit van de knol bij de Ekote-demo bijzonder hoog. Lennard Bos: “Een grotere diameter (meer dan vijftig millimeter) en langere aardappelen. Als er geen sprake was geweest van overbemesting, dan waren de resultaten zeer waarschijnlijk nog beter. Maar nu al durf ik te stellen dat Ekote zorgt voor een betere sortering dan standaard meststoffen. Daarnaast hadden de aardappelen het beste OWG. Doordat de korrel niet migreert in de bodem draagt de meststof ook bij aan een betere opbouw van het wortelstelsel en dat zorgt voor een weerbaardere plant die minder gevoelig is voor ziekten.”

Pootgoedproef

Een derde veldproef betrof pootgoed bij een Duitse akkerbouwer die op zandgrond teelt. Op de rooidatum 15 september 2018 behaalde het Ekote-object tien procent meeropbrengst ten opzichte van de standaard. Ook de Duitse teler zag duidelijke verschillen: “Het gebruik van Ekote leverde mij een beter financieel resultaat op en een sterke vermindering van potentiële N-verliezen door uitspoeling of vervluchtiging”, zo liet hij optekenen na de veldproef met het pootgoed-ras Pelikan.

Akkerbouwer Meeuwissen: “Minder meststof, hogere opbrengsten en geen kwaliteitsverlies”

De laatste en vierde proef die we onder de loep nemen, is die bij Akkerbouwbedrijf Rob Meeuwissen in het Brabantse Gastel. In de periode van begin mei tot eind september werd een veldproef gehouden. De drie proefrooiingen per object werden op 27 september verricht. De akkerbouwer behaalde met het ras Ivory Russet een opbrengst van ruim 35 ton per hectare bij het KAS 27-object en ruim 48 ton per hectare met Ekote, waarvan ruim tachtig procent van de aardappelen 45 millimeter of groter waren. Meeuwissen: “Met Ekote behaalde we 36 procent meeropbrengst. Ook zagen we geen kwaliteitsverlies en is er een verlaging van 26 procent van de hoeveelheid gegeven N gerealiseerd. Door efficiënter om te gaan met mijn stikstof breng ik meer stikstofruimte op mijn bedrijf. Wat ik links bespaar kan ik rechts weer inzetten.”

"Door efficiënter om te gaan met mijn stikstof breng ik meer stikstofruimte op mijn bedrijf. Wat ik links bespaar kan ik rechts weer inzetten"

Proeven in andere gewassen

Niet alleen bij de aardappelen, maar ook in de bieten en bij de wintertarwe zijn proeven gehouden met Ekote. Ook daar kwam de meststof van het Limburgse bedrijf als zeer goed naar voren. De algehele conclusie is dan ook dat Ekote als gecoate meststof een brede werking heeft, ook bij droge omstandigheden. Jo Slijpen is dan ook zeer tevreden: “De proeven van vorig jaar en voorgaande jaren tonen telkens hetzelfde beeld: Ekote is de beste bemestingsoptie. Bij alle vier de proeven zagen de onafhankelijke onderzoekers een plus in de opbrengst, minder N-gebruik door de efficiëntere bemestingsmethode en een significant dikkere frietaardappel door het gecontroleerd vrijkomen van de nutriënten.”

Meer informatie

Meer informatie over Ekote of een bemestingsadvies?

Bel onze adviseur Jo Slijpen: 0031 (0)6 2145 3113

Ekompany International
Website:
https://www.ekompany.eu/nl/

Bron: Ekompany / Akkerbouwkrant, editie februari 2019

Gerelateerde artikelen

Zeeland realiseerde relatief lage oogstopbrengsten

Zeeland realiseerde relatief lage oogstopbrengsten

31 jan 2019 Bericht
Zeeland realiseerde relatief lage oogstopbrengsten
Inzicht in bodemleven: nieuwe parameters op Bemest

Inzicht in bodemleven: nieuwe parameters op BemestingsWijzer

19 dec 2018 Bericht
Inzicht in bodemleven: nieuwe parameters op BemestingsWijzer
Kunstmest is de belangrijkste reden dat we bestrij

“Kunstmest is de belangrijkste reden dat we bestrijdingsmiddelen moeten gebruiken”

7 mrt 2018 Bericht
“Kunstmest is de belangrijkste reden dat we bestrijdingsmiddelen moeten gebruiken”


Vakpartner nieuws

Mechatec presenteert een nieuwe onderlosser tijden

Mechatec presenteert nieuwe Boxer Next Generation tijdens de Hutspotdag

16 aug 2019 Bericht Mechatec
Mechatec presenteert nieuwe Boxer Next Generation tijdens de Hutspotdag
Zomeractiviteit: beregenen, spuiten of selecteren?

Zomeractiviteit: beregenen, spuiten of selecteren? Nee, bewaartechniektraining!

11 jul 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
Zomeractiviteit: beregenen, spuiten of selecteren? Nee, bewaartechniektraining!
"Al na honderd kilo pootgoed wist ik het zeker"

"Al na honderd kilo pootgoed wist ik het zeker"

3 jul 2019 Bericht Mechatec
"Al na honderd kilo pootgoed wist ik het zeker"

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies