Het beschermend effect van compost tijdens droogte

2 aug 2019

Bericht

Het beschermend effect van compost tijdens droogte

Met de droogteperiodes in de afgelopen jaren dient zich de vraag aan hoe boeren en tuinders hun bodem weerbaarder hiertegen kunnen maken. Dat kan met het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem door compost te gebruiken.

Uit onderzoek blijkt dat een bodem met 1 procent extra organische stof gemiddeld 7 mm (zandgrond) tot 9 mm (kleigrond) meer water kan bergen. Concreet kan een boer daardoor bij droogte de beregening van het gewas tot twee weken uitstellen.

Versterking waterbergend- en infilterend vermogen

Compost versterkt het waterbergend en – infiltrerend vermogen van de bodem. Dankzij het actievere bodemleven met compost ontstaan meer en grotere poriën en grotere stabiliteit van de bodemdeeltjes. Daarnaast laat de organische stof de bodemdeeltjes beter aaneen klitten. Dit versterkt de sponswerking van de bodem. Organische stof zorgt ook voor een actiever bodemleven waardoor de worteldiepte toeneemt. Overigens is de organische stof ook goed voor het weren van ziekten.

Bodemkwaliteit

Om de effectieve organische stof (EOS) op peil te houden, geldt een eenvoudig principe: de afbraak van organische stof in de bodem moet minimaal worden gecompenseerd door de aanvoer ervan. Vergeleken met andere organische bodemverbeteraars heeft compost een hoog gehalte aan EOS. Een relatief groot deel van de met compost aangevoerde organische stof is na een jaar nog aanwezig in de bodem en draagt daarmee bij aan de bodemkwaliteit op langere termijn. Dit is het gevolg van het composteerproces waarbij eenvoudig afbreekbare organische stof is omgezet en zich stabiele humuscomplexen hebben gevormd.

Bron: BVOR

Gerelateerde artikelen

Hitte en droogte veroorzaken desastreuse effecten

Hitte en droogte veroorzaken desastreuse effecten op gewassen

31 jul 2019 Bericht
Hitte en droogte veroorzaken desastreuse effecten op gewassen
Ondanks droogte is de liquiditeitspositie akkerbou

Ondanks droogte is de liquiditeitspositie akkerbouw op goed niveau

26 jul 2019 Bericht
Ondanks droogte is de liquiditeitspositie akkerbouw op goed niveau
BVOR pleit in Tweede Kamer voor meer ruimte voor c

BVOR pleit in Tweede Kamer voor meer ruimte voor compost

19 apr 2019 Bericht
BVOR pleit in Tweede Kamer voor meer ruimte voor compost


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies