Europese Commissie bereikt akkoord over voorgestelde steunmaatregelen vanwege droogte

28 aug 2019

Bericht

Europese Commissie bereikt akkoord over voorgestel

De lidstaten hebben vandaag ingestemd met een reeks door de Commissie voorgestelde steunmaatregelen om landbouwers te helpen die wegens de ongunstige weersomstandigheden met financiële moeilijkheden kampen en om de beschikbaarheid van diervoeder te verbeteren.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: “Sinds het begin van de extreme weersomstandigheden volgen wij de situatie op de voet en staan we paraat om onze landbouwers te ondersteunen. De Commissie staat in nauw contact met alle lidstaten en we hebben waar nodig snel gereageerd. Deze maatregelen hebben als doel Europese landbouwers financiële ademruimte te bieden en hen te behoeden voor een tekort aan voeder voor hun vee.”

Commissievergadering

De maatregelen waarover de lidstaten vandaag overeenstemming hebben bereikt in een commissievergadering, voorzien onder meer in de mogelijkheid om hogere voorschotten te betalen en in verscheidene uitzonderlijke afwijkingen van de vergroeningsregels, om landbouwers te helpen hun dieren van voldoende voeder te voorzien. Getroffen landbouwers kunnen een hoger percentage ontvangen van de betalingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om hun cashflow te verbeteren. Zij kunnen:

  • tot 70 % van hun rechtstreekse betalingen ontvangen vanaf midden oktober;
  • en tot 85 % van de betalingen voor plattelandsontwikkeling ontvangen zodra het maatregelenpakket begin september formeel wordt aangenomen.

Het zal ook mogelijk zijn van bepaalde vergroeningsregels af te wijken om de beschikbaarheid van diervoeder te vergroten. Zo wordt het mogelijk om:

  • braakliggend land als een afzonderlijk gewas te beschouwen, of als ecologisch aandachtsgebied, ook al is er op dat land gegraasd of geoogst;
  • “vanggewassen” in te zaaien als “zuivere teelt” (en niet als mengsel van gewassen zoals momenteel wordt voorgeschreven) indien ze bestemd zijn voor begrazing of voederproductie;
  • de minimale periode van acht weken voor vanggewassen in te korten, zodat akkerbouwers hun wintergewassen tijdig na hun vanggewassen kunnen inzaaien.

Volgende stappen

Na het besluit van vandaag wordt dit maatregelenpakket naar verwachting begin september formeel aangenomen.

De Commissie zal in verband met de impact van de droogten in nauw contact blijven staan met alle lidstaten.

Bron: European Commission 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Verzilting door droogte: quinoa als nieuw onderdee

Verzilting door droogte: quinoa als nieuw onderdeel teeltplan?

13 aug 2019 Bericht
Verzilting door droogte: quinoa als nieuw onderdeel teeltplan?
Opnieuw ernstige droogte

Opnieuw ernstige droogte

21 feb 2019 Bericht
Opnieuw ernstige droogte
Sojaoogst beïnvloed door droogte

Sojaoogst beïnvloed door droogte

7 jan 2019 Bericht
Sojaoogst beïnvloed door droogte


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies