Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiveren

3 jul 2019

Bericht

Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aarda

Het Europese INNO-VEG-project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen duurzaam te intensiveren. Het zal onderzoeken hoe de innovatie daaromtrent verbeterd kan worden. Onderzoek is immers dé sleutel tot een duurzame intensivering van de sector.

Het project heeft als doel om de kosten van onderzoek te reduceren in de kleinere teelten, het tempo van duurzame intensivering te vergroten en bedrijven de kans te bieden innovaties vlotter te introduceren. Binnen akkerbouwgewassen laten opbrengstbepalingen toe om gemakkelijk de impact van verschillende proefobjecten te meten in een vollegrond situatie. Voor intensieve groenteteelten is dit niet mogelijk omdat de opbrengstsensoren niet op punt staan en omdat veel meer nadruk ligt op de kwaliteit van het eindproduct.

De snelheid en opmars van innovatie verbeteren

Vanwege de kostprijs van de huidige onderzoekstechnieken en van de top down-aanpak loopt de vernieuwingsoperatie ernstige vertraging op. Daarom de noodzaak van dit project dat als doel heeft de snelheid en de opmars van de innovatie in de sector te verbeteren. Er wordt een nieuwe onderzoeksbenadering ontwikkeld die -in combinatie met de technologische opvolging van aardappelpercelen- vertaald wordt naar de vollegrondsgroenten.

Algemene doelstellingen van het project

De verwachte resultaten laten zich als volgt samenvatten: de kosten van onderzoek reduceren in de kleinere teelten; het tempo van duurzame intensifiëring vergroten en bedrijven de kans bieden innovaties gemakkelijker te introduceren door landbouwers midden in het onderzoeksproces te plaatsen. Vandaar dat het project naar de landbouwers een oproep doet om nieuwe benaderingen, rassen, materiaal of producten op hun bedrijven te (laten) testen. Dit netwerk zal op bedrijfsniveau innovatie faciliteren alsook een verbetering realiseren van de kennis en winstgevendheid op individuele bedrijven.

Concrete uitkomsten

Het project streeft naar de integratie van hoge resolutie ruimtelijke gewasgegevens in onderzoeken voor de inschatting van zowel opbrengst als kwaliteitseigenschappen van verschillende teelten. Verder staat er op de agenda een hogere implementatie van innovaties binnen de landbouwsector alsook een grensoverschrijdend innovatienetwerk rond precisielandbouw en precisielandbouwtechnieken.

Het belang van een grensoverschrijdende aanpak

Een aanpak over de grenzen heen is om velerlei redenen nodig. Er is de overkoepelende uitdaging van duurzame intensifiëring van de gewasproductie als een grensoverschrijdende uitdaging en als een topprioriteit in deze regio. De gewassen, groeiomstandigheden en teelttechnieken zijn vergelijkbaar, alsook de uitdagingen en onderzoeksprioriteiten voor individuele gewassen. Daarnaast zijn veel bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van nieuwe producten of oplossingen voor gebruik in gewasproductiesystemen, internationaal actief en een grensoverschrijdende aanpak vermindert het risico van fragmentatie van onderzoek binnen specifieke regio's.

Een grensoverschrijdende aanpak

De belangrijkste voordelen van een grensoverschrijdende aanpak is ten eerste een gecombineerde expertise van de projectpartners; elke regio en partner draagt specifieke expertises bij voor de productie van gewassen, teledetectie en / of analyse van ruimtelijke gegevens en ten tweede de schaalbaarheid - waardoor telers kunnen profiteren van onderzoek en expertise uit de ruimere regio.

Projectleider van het INNO-VEG project is RSK ADAS Ltd. ADAS is het grootste onafhankelijke adviesbureau voor landbouw en milieu in het Verenigd Koninkrijk.

Partners zijn INAGRO (onderzoek & advies in land- en tuinbouw), Delphy BV (onafhankelijk in advies, trainingen en onderzoek in de plantaardige landbouw in Nederland en wereldwijd) en ARVALIS-Institut du végétal (toegepaste onderzoeksorganisatie, produceert technico-economische en agronomische referenties die direct toepasbaar zijn in productiesystemen).

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Delphy Onderzoekt rasverschillen in suikerbieten

Delphy Onderzoekt rasverschillen in bladziekten suikerbieten

24 mei 2019 Bericht
Delphy Onderzoekt rasverschillen in bladziekten suikerbieten
Uitbreiding team van onderzoekers Delphy Improveme

Uitbreiding team van onderzoekers Delphy Improvement Centre

3 mei 2019 Bericht
Uitbreiding team van onderzoekers Delphy Improvement Centre
Tweede Delphy Pootaardappelvelddag

Tweede Delphy Pootaardappelvelddag

9 apr 2019 Bericht
Tweede Delphy Pootaardappelvelddag


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies