Brief LTO, NAV, NAJK en Cosun aan minister Schouten

2 mei 2019

Bericht

Vertegenwoordigers akkerbouwsectoren sturen brief

LTO Akkerbouw, NAV, NAJK en COSUN hebben een gezamenlijke brandbrief aan Minister Schouten gestuurd over insecticidengebruik in suikerbieten en verwachte knelpunten onkruidbestrijding. Het verbod op zaadcoating met neonicotinoïden levert nu al grote problemen op. Ook op het gebied van onkruidbestrijding zien de sector-organisaties grote problemen opdoemen. 

Lees hieronder de gezamenlijke brandbrief die aan minister Schouten is gestuurd door LTO Akkerbouw, NAV, NAJK en Cosun:

Geachte mevrouw Schouten,

Middels deze brief willen wij als vertegenwoordigers van de akkerbouwsector twee prangende kwesties bij u onder de aandacht brengen. Zowel het insecticidengebruik in de suikerbietenteelt als de verwachte knelpunten in de onkruidbestrijding baren ons ernstige zorgen.

Insecticidengebuik in de teelt van suikerbieten op zware kleigronden

In het eerste jaar na het verdwijnen van de toelating van het gebruik van neonicotinoïden voor de zaadbehandeling van suikerbieten zijn de wrange gevolgen al meteen voelbaar. Vooral suikerbietentelers op de zwaardere kleigronden melden op grote schaal problemen met insecten en onherstelbare schade aan jonge bietenplanten. Om de planten te laten overleven worden bietenpercelen soms meerdere keren volvelds en met breedwerkende insecticiden behandeld. Bij andere telers is de schade zodanig dat al is overgegaan tot overzaai van de bieten.

Het stuit ons als akkerbouwers tegen de borst dat dit Europese verbod leidt tot een toename van de inzet van insecticiden in de bietenteelt. Daar is het milieu niet bij gebaat, daar zijn de bijen niet bij gebaat en daar is de bietenteler niet bij gebaat.

Graag nodigen wij u daarom uit voor een bedrijfsbezoek aan een getroffen teler om met eigen ogen de problematiek in de bietenteelt te kunnen aanschouwen. Wij willen daarbij met u in gesprek gaan om voor zowel het groeiseizoen van 2020 als de toekomst tot oplossingen te komen die de principes van geïntegreerde gewasbescherming geen geweld aan doen.

Knelpunten verwacht in de onkruidbestrijding

Daarbij wijzen wij u ook op eenzelfde situatie die dreigt bij ongefundeerd en ondoordacht ingrijpen in de toelating van glyfosaat. Het kan niet zo zijn dat de sector een relatief milieuvriendelijk herbicide verliest, om vervolgens met een veelvoud aan andere middelen met een slechter milieuprofiel de probleemgrassen, wortelonkruiden en aardappelopslag te moeten bestrijden. Het is daarnaast een utopie om te veronderstellen dat mechanische onkruidbestrijding een sluitende oplossing biedt bij een glyfosaatverbod. Onderzoek dat de WUR in opdracht van uw ministerie heeft uitgevoerd (Neveneffecten van niet-chemische onkruidbestrijding in de landbouw) toont bovendien aan dat deze manier van onkruidbestrijding niet onder alle omstandigheden beter scoort ten opzichte van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Wij denken graag met u mee om het glyfosaatgebruik terug te dringen, maar dan wel op een wijze die past in de doelstellingen van uw Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en de plantgezondheidsambities van de akkerbouwsector zoals verwoord in ons Actieplan Plantgezondheid. Een eerste stap hebben wij daarin al gezet door in ons voedselveiligheidscertificaat (VVAK) de pre-harvest toepassing in peulvruchten niet langer toe te staan.

Bij de verdere discussie over glyfosaat in de onkruidbestrijding dient geïntegreerde bestrijding (IPM) het uitgangspunt te zijn, de teelt van akkerbouwgewassen economisch en fytosanitair verantwoord te kunnen plaatsvinden, milieubelasting niet toe te nemen én wetenschappelijke kennis het fundament te zijn. In een dergelijke aanpak blijft glyfosaat ons inziens een belangrijk onderdeel van de gereedschapskist.

Kortom, wij praten graag met u verder over duurzame oplossingen die recht doen aan zowel de maatschappelijke zorgen over gewasbescherming alsook aan een economisch en ecologisch verantwoorde akkerbouw. Wij vernemen graag snel of u bereid bent op onze uitnodiging voor een bedrijfsbezoek in te gaan.

Met dank en vriendelijke groet,

Jaap van Wenum, voorzitter LTO Akkerbouw

Teun de Jong, voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Leendert-Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw Nederlands Agrarisch Jongeren Contact

Dirk de Lugt, voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun

Bron: NAV

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

LTO ziet daadkracht in pachtplannen van Schouten

LTO ziet daadkracht in pachtplannen van Schouten

28 mrt 2019 Bericht
LTO ziet daadkracht in pachtplannen van Schouten
Minister Schouten komt met nieuwe pachtwetgeving

Minister Schouten komt met nieuwe pachtwetgeving

25 mrt 2019 Bericht
Minister Schouten komt met nieuwe pachtwetgeving
Schouten ondertekend Green deal voer natuurinclusi

Schouten ondertekend Green deal voor natuurinclusieve landbouw

24 jan 2019 Bericht
Schouten ondertekend Green deal voor natuurinclusieve landbouw


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies