APK-plicht voor trekkers: opletten geblazen!

23 apr 2019

Bericht

APK-plicht voor trekkers: opletten geblazen!

Officieel zijn Nederlandse landbouwtrekkers die sneller kunnen rijden dan 40 km/u sinds 20 mei 2018 APK-plichtig op grond van de Europese richtlijn 2014/45. Door het (herhaaldelijk) verwerpen van de kentekenplicht is die APK-plicht echter nog niet van kracht. Hoe zit dat nu precies en wat zit eraan te komen?

In vergelijking met het buitenland en in het bijzonder met buurlanden België en Duitsland, loopt Nederland nogal achter als het gaat om voertuigeisen, kentekening en APK-wetgeving voor landbouwvoertuigen en -machines. Wetgeving en eisen die opgenomen zijn in de Europese richtlijn 2014/45 en die de Nederlandse regering al lang had moeten implementeren, maar dat (nog) niet heeft gedaan. Zo werd de kentekenplicht meerdere keren door de Tweede Kamer verworpen. Menig akkerbouwer, loonwerker en veehouder is daar niet rouwig om vanwege de rompslomp en extra kosten. Tegelijkertijd leidt de nu noodzakelijke halsoverkop invoering tot praktische problemen en naar rato hoge kosten. Denk aan het recente ‘gedoe’ rondom voertuigeisen zoals de tweeleidingremsystemen en onderrijbeveiliging. Ook de engineering en RDW keuringskosten voor fabrikanten en importeurs liegen er niet om.

Uitstel, maar geen afstel

Omdat de registratie- en kentekenplicht telkens uitgesteld werd, is een APK-plicht voor bos- en landbouwtrekkers die technisch sneller kunnen rijden dan 40 km/u in de praktijk ook nog niet aan de orde. De regering heeft echter ‘haast’ omdat er bij in gebreke blijven een flinke boete van de Europese Commissie in het verschiet ligt. Wat betekent dit nu in de praktijk?

Hoewel de recente Provinciale Staten verkiezingen de procedures opnieuw vertraagd hebben, verwacht Theo Vulink, branchemanager van de brancheorganisatie van fabrikanten, importeurs en dealers Fedecom, dat alle bestaande bos- en landbouwtrekkers en overige voertuigen met beperkte snelheid (de zogenoemde MMBS voertuigen en machines) die op de openbare weg komen, uiterlijk 20 mei 2020 moeten zijn geregistreerd. Deze registratieplicht is noodzakelijk om aan de Europese APK-plicht te voldoen en kost per voertuig €18. Er is afgesproken dat er verder geen motorrijtuigenbelasting en provinciale opcenten gaan komen. Vulink verwacht dat voor nieuwe trekkers en MMBS voertuigen en machines na de zomer van 2019 een registratie- en kentekenplicht geldt. De kentekenplicht gaat ook gelden voor voertuigen en voertuigcombinatie waarmee sneller dan 25 km/u wordt gereden en waarvoor men ontheffingen dient aan te vragen, bijvoorbeeld voor voertuigen breder dan 3,00 m. Het bestaande GV-kenteken vervalt dan.

Sneller dan 40 km/u rijden?

“Iedereen die vanaf nu een nieuw voertuig aanschaft dat op de openbare weg gaat komen, adviseer ik om na te gaan of je daarmee sneller dan 40 km/u wilt (en kunt) rijden. Dit komt als voertuigcategorie op de voertuigregistratiekaart. Voor trekkers
betekent voertuigcategorie T1a ≤ 40 km/u en voertuigcategorie T1b > 40 km/u. De basis voor registratie is de COC (Certificate Of Conformity) verklaring die de importeur aan de overheid verstrekt. Mijn advies aan professionele gebruikers, met name
loonwerkers dus, is om bestaande voertuigen zo snel mogelijk te registreren en te kentekenen.”

Voor bos- en landbouwtrekkers in categorie T1b geldt naar verwachting per 20 mei 2020 een APK-plicht. De eerste APK-keuring is twee jaar na registratie vereist en het keuringsinterval bedraagt eveneens twee jaar. De APK-plicht gaat volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet gelden voor trekkers die meer dan 50% van de tijd worden ingezet op het terrein waar gewerkt wordt zoals akkers, bospercelen en landwegen. De APK-plicht gaat ook niet gelden voor zelfrijdende voertuigen zoals bietenrooiers, hakselaars, maaidorsers en zelfrijdende veldspuiten. Deze voertuigen kennen (nog) geen (EU Type)goedkeuringsplicht.

Opletten geblazen

Registratie en kentekening heeft een aantal (wettige) consequenties waar niet iedereen direct aan denkt. Zo wordt het registratieregister gekoppeld aan het verzekeringsregister zoals dat bij personen- en vrachtauto’s ook al het geval is. Dit betekent dat
onverzekerde voertuigen zichtbaar worden en dat je in de problemen komt als je geflitst of staande gehouden wordt met een snelheid > 40 km/u terwijl die trekker als voertuigcategorie T1a (≤ 40 km/u) geregistreerd staat. Dubbelop in de problemen,
want je onttrekt je ook nog eens aan de APK-plicht!

De registratie- en APK-plicht heeft ook gevolgen voor dealer- en eigen modificaties en daaronder wordt ook verstaan de montage van grotere banden dan vermeldt in de handleiding van de fabrikant! Dit kan zelfs een nieuwe typegoedkeuring vereisen, indien de zogenaamde maximum constructiesnelheid hoger wordt dan 40 km/u.

Dit is een artikel uit het het vakblad de Loonwerker. Wilt u meer van deze artikelen lezen? Klik dan hier!

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Trekker verkoop in februari redelijk goed

Trekker verkoop in februari redelijk goed

4 apr 2019 Bericht
Trekker verkoop in februari redelijk goed
Registreer maatregelen energiebesparing voor 1 jul

Registreer maatregelen energiebesparing voor 1 juli

21 mrt 2019 Bericht
Registreer maatregelen energiebesparing voor 1 juli
Goodyear Optitrac-trekkerband nu in veel maten lev

Goodyear Optitrac-trekkerband nu in veel maten leverbaar

20 mrt 2019 Bericht
Goodyear Optitrac-trekkerband nu in veel maten leverbaar


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben suikerbieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies