"Steeds meer telers zien de voordelen van dripirrigatie"

13 mei 2019

Bericht

"Steeds meer telers zien de voordelen van dripirri

Hoofdfoto: Bij de drip-taperollen voor de Aqua-Traxx op de vestiging van Spranco Matic in het Belgische Minderhout v.l.n.r. Gunther Vermeiren, Liesbeth Wachters, Jarl Vaerten

Er is steeds minder water beschikbaar en dus is het zaak voor de land- en tuinbouw om zuinig om te gaan met het beschikbare water. Jean Heybroek levert al vele jaren de Toro Aqua-Traxx druppelirrigatie, dat zorgt voor een enorme waterbesparing. De Aqua-Traxx is een uniek gepatenteerd druppelirrigatie-systeem speciaal ontwikkeld voor irrigatie in de akkerbouw, volle grond groenteteelt en sierteelt.

Voor meerjarige teelt levert Jean Heybroek ook het Toro Neptune druppelirrigatie-systeem.

De drip-tape heeft een hoge uniformiteit en is eenvoudig aan te leggen. De polyethyleen slang garandeert een precieze en uniforme water- en meststofdistributie (fertigatie) naar alle planten. Hierdoor zorgt deze bevloeiingsmethode naast waterbesparing ook voor een hogere kwaliteit en opbrengst.

“Ontwikkelingen gaan snel”

Bij onze zuiderburen is druppelirrigatie aan een enorme opmars bezig. In België zijn de watervoorraden namelijk zo mogelijk nog schaarser dan in Nederland: het land behoort tot de vier landen met de minste watervoorraad ter wereld. Het bedrijf Spranco-Matic richt haar activiteiten meer dan ooit op water. Vanuit hun ervaringen met drip in de fruitteelt zijn ze onlangs begonnen met het actief aanbieden van de druppelirrigatie-systemen van Jean Heybroek. Gunther Vermeiren, samen met Stefaan Boudewijns en Jan Cox eigenaar van Spranco-Matic: “Telers in België kijken echt de kat uit de boom en kiezen voor zekerheid. Pas als er concrete resultaten zijn, wordt de stap gezet. Dankzij de recente wetenschappelijke publicaties gaan de ontwikkelingen op het gebied van dripirrigatie nu ineens een stuk sneller.”

Stijgende interesse vanuit aardappelsector

Ook het Belgische proefstation voor openluchtteelten ziet de kansen voor het systeem en startte gezamenlijk met Bodemkundige dienst van België een intensief proeftraject dat inmiddels al vier jaar loopt. Jarl Vaerten van de Bodemkundige dienst: “Vanuit die onderzoeksresultaten komt er nu meer en meer de vraag, ook vanuit de aardappelsector, om druppelirrigatie-slangen aan te leggen. En die stijgende interesse van pootgoed- en consumptietelers loopt eigenlijk synoniem aan de andere hoogwaardige waterbehoeftige teelten als asperges en prei. Milieukundig is het ook een goede methode: er wordt water bespaard en doordat de bodem vochtig blijft, neemt de plant de beschikbare stikstof beter op. De plant benut hierdoor zijn potentieel en er is minder stikstof uitspoeling naar het oppervlaktewater.”

“Dichter bij de plant”

Liesbeth Wachters van het Belgische proefstation ziet dezelfde trendlijnen: “We zagen ook kansen vanwege de bemestingsmogelijkheid met een dripslang. Dat vormt in hoog salderende intensieve teelten een mooie combinatie met het op peil houden van de waterhuishouding, omdat zowel de bemesting als het water veel dichter bij de plant gebracht kan worden en dat is effectiever. Die bewustwording wordt ook onder telers steeds groter.”

Waterbeschikbaarheid

Het onderzoek door beide instanties wees ook uit dat de waterkwaliteit en de manier van aanleggen heel belangrijk zijn voor het succes: met name de aanvoer- en capaciteitsberekeningen moeten kloppend zijn. In het verleden is dat nog weleens misgegaan, waardoor zowel akkerbouwers in Nederland als België nog altijd twijfelachtig zijn over de werking van druppelslangen. Vermeiren: “Initieel leverden wij enkel aan aardbeientelers, dus de fruitsector. Maar in de Kempen, net over de grens bij Breda, liggen goede zandgronden waar de hoogwaardige akkerbouwgewassen prima geteeld kunnen worden en aangezien het juist op die gronden enorm belangrijk is om de waterbeschikbaarheid op peil te hebben, leveren we ook aan die bedrijven.”

Gunther Vermeiren: “Dankzij de recente wetenschappelijke publicaties gaan de ontwikkelingen op het gebied van dripirrigatie nu ineens een stuk sneller”

“Dripirrigatie serieuze optie”

Door de droogte van vorig jaar is het aanboren van bronnen nog sterker aan banden gelegd en daardoor weten telers ook steeds vaker zelf Spranco-Matic te vinden. “Vroeger werd er een put geboord en kwamen wij niet snel in beeld. Inmiddels is druppelbevloeiing via de Toro Aqua-Traxx bij al die akkerbouwers een serieuze optie geworden. Het jaar 2019 is wat dat betreft echt een kantelpunt. Voorheen moesten we telers overtuigen en nu worden de resultaten van het proefstation en de Bodemkundige dienst in diverse studiegroepen gedeeld. Daarbij worden ook de eventuele aanloopproblemen besproken, waardoor iedereen zo langzaam maar zeker een goed beeld krijgt van de optimale werking op hun percelen en in hun gewas.”

Mini-knollen teler

Die kentering doet zich zowel in België als Nederland voor. Gerard Schoot Uiterkamp van Jean Heybroek was onlangs nog bij een mini-knollenteler in de Noordoostpolder en ook daar is besloten om met drip te gaan werken. “Tien jaar geleden hebben ze het ook geprobeerd, dat liep uit op een teleurstelling. Maar inmiddels is het systeem zo ver doorontwikkeld dat ze het nu weer willen proberen. Akkerbouwers zoals hij snappen dat we die kant op moeten. De veranderende klimatologische omstandigheden en de regelgeving rondom irrigatie vragen om dit soort oplossingen. De droogte heeft veel telers pijn gedaan, niet alleen tijdens het groeiseizoen, maar ook in de bewaring. Door druppelslangen in de bodem te plaatsen wordt de grond gekoeld en kan er een beter bewaarbaar product geoogst worden. Dat is vaak een onderbelicht punt, maar ook dat wordt met de langere bewaarcyclussen en hogere retail-eisen steeds belangrijker.”

Meer informatie over Toro Aqua-Traxx?

Jean Heybroek Groentechniek
Website: https://www.jeanheybroek.com/groentechniek/merken/toro-aqua-traxx/
E-mail: info@jeanheybroek.com
Tel.nr: 030 – 639 46 11

Bekijk meer artikelen van Jean Heybroek en vraag informatie aan >>

Gerelateerde artikelen

Europees Parlement steunt plannen om hergebruik wa

Europees Parlement steunt plannen om hergebruik water voor landbouwirrigatie te bevorderen

14 feb 2019 Bericht
Europees Parlement steunt plannen om hergebruik water voor landbouwirrigatie te bevorderen
Toro Aqua-Traxx: "Duidelijke meerwaarde in droge j

Toro Aqua-Traxx: "Duidelijke meerwaarde in droge jaren, ook qua opbrengst"

12 feb 2019 Bericht
Toro Aqua-Traxx: "Duidelijke meerwaarde in droge jaren, ook qua opbrengst"
Delphy en Luth te Wedde aan de slag met druppelirr

Delphy en Luth te Wedde aan de slag met druppelirrigatie in zoete bataat

14 jun 2018 Bericht
Delphy en Luth te Wedde aan de slag met druppelirrigatie in zoete bataat


Vakpartner nieuws

Met heet water effectief CIPC resten uit bewaar ki

Met heet water effectief CIPC resten uit bewaar kisten verwijderen

9 jan 2020 Bericht
Met heet water effectief CIPC resten uit bewaar kisten verwijderen
Nieuwe regels voor koelinstallaties in 2020

Nieuwe regels voor koelinstallaties in 2020

9 jan 2020 Bericht
Nieuwe regels voor koelinstallaties in 2020
“Voor goede hygiëne en hoge capaciteit de ideale o

“Voor goede hygiëne en hoge capaciteit de ideale oplossing”

20 dec 2019 Bericht Mechatec
“Voor goede hygiëne en hoge capaciteit de ideale oplossing”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies