Spuiten in 2018: hoe doe je het goed?

28 feb 2018

Bericht

Spuiten in 2018: hoe doe je het goed?

De basis van de veldspuit wet- en regelgeving is gelegd op 1 januari 2013. Toen is de regelgeving Lozingsbesluit Open Teelt & Veehouderij (LOTV) opgenomen in het Activiteitenbesluit ter vermindering van drift naar oppervlaktewater. Dit door enerzijds teeltvrije zones- en anderzijds driftbeperkende spuittechnieken toe te passen.

Vanaf 2013 was de basis een veldspuit met driftarme spuitdoppen (50%), kantdoppen, max 50 cm boven gewas spuiten en het spuiten tot een maximale windsnelheid van 5m/s. Daarbij kon er uitzondering gemaakt worden voor innovaties. De driftarme spuit­techniek TwinForce luchtondersteuning van Homburg- Hardi is daarvan het bekendste voorbeeld. 

Technische Commissie Techniekbeoordeling

De TCT, welke uit vertegenwoordigers uit de overheid (RWS) en het bedrijfsleven bestaat, beoordeelt als enige instantie de nieuwe en innovatieve technieken en adviseert die aan de waterschappen. Die nemen, op basis van hun eigen specifieke omstandigheden, echter afzonderlijk, hun eindbeslissing. Per waterschap kunnen de voorgeschreven drift beperkende maatregelen dus afwijken. De TCT beoordeelt zowel complete spuitsystemen als de doppen zelf, door onderzoek in de praktijk te vergelijken met het Activiteitenbesluit. Bij alle systemen is altijd de maximale spuitdruk weergegeven.

De TCT lijst met de DRT-­klassen is de enige geldige lijst betreffende goedgekeurde, driftarme, technieken. De teler zal uit economische redenen de kleinst toe­gestane teeltvrije zones willen kiezen. Door de toe­passing van innovatieve spuitdoppen en -technieken zijn versmallingen tot 50 cm mogelijk of biedt het de mogelijkheid om specifieke gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken (die bijvoorbeeld alleen met een 90% reducerende techniek gebruikt mogen worden).

Drift Reducerende Technieken (DRT)

Per 1 januari 2018 is het Activiteitenbesluit fors aan­gescherpt met de DRT klassen 97,5% en 99% en er is geen minimum afstand meer tot de sloot: er moet per 1 januari jl., waar dan ook, minimaal 75% drift­arm gespoten worden. Dit is in Staatsblad 2017, nr. 305 opgenomen: “De driftbeperkende maatregeling van 50% wordt voor het gehele perceel vervangen door maatregelen die ten minste leiden tot 75% driftreductie. Dit mag door gecombineerde technieken worden gehaald, bijvoorbeeld door luchtondersteuning."

Een greep uit de gewijzigde regels zijn:

 • Drift wordt met tenminste van 50% naar 75% gereduceerd over het gehele perceel t.o.v. klasse Fijn & Midden bij 3 bar, indien geen sloot rondom perceel.
   
 • De teeltvrije zone bedraagt daarbij bij de teelt van aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, schorseneren, sla, wortelen, prei, vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen, ten minste:
  • 150 cm: hierbij dient 75% driftreductie gehand­­haafd worden.
  • 100 cm: indien een techniek wordt gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereikt van ten minste 90%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek,
  • 50 cm: indien gebruik gemaakt wordt van een handmatig aangedreven handgedragen spuit.
  • minder dan 100 cm: Hardi veldspuittechnieken waarmee 97,5%-99% driftreductie wordt be­­reikt, zijn in aan­vraag.
    
 • Veldspuiten zijn verboden tenzij:
  • voorzien van kantdoppen
  • maximaal 50 cm hoogte boven gewas; voorzien van drukregistratievoorziening volgens gestelde eisen (uitgesteld tot 1 januari 2019)
  • wind < 5 m/s

In de huidige TCT lijst zijn de Hardi TwinForce en de Hardi Delta Force veldspuiten reeds officieel t/m de DRT-klasse 97,5%, opgenomen. De TwinForce is de luchtondersteunde Hardi veldspuit en de Delta Force is een veldspuit met conventionele boom met een maximale spuitdophoogte van 30 cm (spuit­doppen op 25 cm) gecombineerd met het Hardi AutoHeight automatisch hoogteregelsysteem.

Enige veldspuit in hoogste klasse

In de hoogste 99% klasse is het de verwachting dat het TwinForce-­systeem van Hardi binnenkort als enige veldspuit ingedeeld wordt met een maximale spuitdoppenhoogte van 50 cm en een rijsnelheid 12 km/h.

Informatie over de complete TCT lijst is gemakkelijk op te vragen via de button hieronder!

 

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen


Vakpartner nieuws

Zomeractiviteit: beregenen, spuiten of selecteren?

Zomeractiviteit: beregenen, spuiten of selecteren? Nee, bewaartechniektraining!

11 jul 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
Zomeractiviteit: beregenen, spuiten of selecteren? Nee, bewaartechniektraining!
"Al na honderd kilo pootgoed wist ik het zeker"

"Al na honderd kilo pootgoed wist ik het zeker"

3 jul 2019 Bericht Mechatec
"Al na honderd kilo pootgoed wist ik het zeker"
"Liever aardappelen sorteren dan het huis schoonma

"Liever aardappelen sorteren dan het huis schoonmaken"

4 jun 2019 Bericht Tolsma-Grisnich
"Liever aardappelen sorteren dan het huis schoonmaken"

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies