"Een massa groenbemester telen is leuk, maar wat doet het onder de grond?"

26 okt 2018

Bericht

"Een massa groenbemester telen is leuk, maar wat d

Aanstaande woensdag, 31 oktober, is de jaarlijkse Bodemdag op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zeeland). De demodag staat deze keer in het teken van bodemvruchtbaarheid, klimaat en watervoorziening.

Het programma is dan ook opgedeeld in vier thema’s: Organische stof, Bodem, Mechanisatie en Water. In vier rondes van 45 minuten worden bezoekers op de proefvelden over de verschillende thema’s geïnformeerd. De Bodemdag wordt georganiseerd door een aantal partijen. Vanuit het Interreg-project Leven(de) Bodem werkt Rusthoeve Agrarisch Innovatie & Kenniscentrum samen met Delphy en ZLTO. Voor deze dag sluiten bij dit Nederlands-Vlaamse samenwerkingsprogramma ook de agrarische coöperatie CZAV en het project Schoon Water Zeeland aan. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd de Bodemdag in Colijnsplaat te bezoeken. Rondleidingen starten om 9.00 uur (einde 12.00 uur) en 13.30 uur (einde 17.00 uur). Organisator Cor van Oers: “Bezoekers krijgen een vaste rondleiding, halverwege inspringen is lastig.”

Meer methodes laten zien

Binnen Leven(de) Bodem is Delphy een van de belangrijke uitvoerders. Cor van Oers van Delphy, de organisator van de Bodemdag: “Het belangrijkste doel van de dag is om akkerbouwers meer methodes te laten zien om te kunnen werken aan betere bodemvruchtbaarheid, een betere bodemkwaliteit en een klimaatbestendige bodem. We gaan daarom ook laten zien hoe een akkerbouwer klimaatbestendiger kan werken.” De organisatie hoopt de bezoekers handvatten mee te kunnen geven, maar wil hen ook aan het denken zetten, over hoe ze in de toekomst nog beter met percelen, bodem en groenbemesters om kunnen gaan.

Voor- en tegenstanders ontmoeten

De focus van de demodag ligt op de thema’s Organische stof, Bodem, Mechanisatie en Water. Het thema Organische stof wordt verzorgd door CZAV. Hierin staat het gebruik van groenbemesters centraal. Van Oers: “Wanneer zaai je de groenbemesters en wat is het effect op de bodem, op de organische stofvoorziening en het bodemleven? Dat gaan we bekijken.”

“Zestien verschillende mengsels gaan we overdwars bewerken”

Proefboerderij Rusthoeve heeft zestien stroken met verschillende groenbemesters ingezaaid om de verschillende effecten te kunnen observeren. “Op de demodag gaan we overdwars verschillende bewerkingen uitvoeren.” Ze gaan woelen, ondiep ploegen en conventioneel/traditioneel ploegen. “En daar gaan we dan met de groep discussie over voeren, over wat het beste is en waarom. We zullen voor- en tegenstanders gaan ontmoeten.” Het vergelijken van de verschillende systemen staat bij dit onderdeel voorop. “We gaan hier niet de verschillende ploegen vergelijken”, aldus Van Oers.

“En hoe ga je nu het beste om met die groenbemesters? Daar gaan we over praten met elkaar.” Organisator Van Oers hoopt dat akkerbouwers die deze dag bezoeken te weten komen hoe ze de groenbemester het beste kunnen onderwerken en of ze deze nu het beste klein kunnen maken of niet en hoe en waarom. “Sommige akkerbouwers maken de groenbemester momenteel namelijk klein, maar sommige niet.” Op de Bodemdag wordt gekeken naar het effect onder de grond, zoals het effect op de bodemstructuur. “Het is leuk om een massa groenbemester(s) te telen, maar het gaat er uiteindelijk om wat deze precies doen onder de grond. Iedere bodem op ieder moment vraagt andere aanpassingen.”

Minder intensieve grondbewerking en voorjaarploegen

Het tweede thema, Bodem, omvat de drie subthema’s Infiltratie, BodemID en Klimaatmaatregelen. Dirk Keuper van kennis- en adviesbureau CLM houdt in dit laatste onderdeel een korte presentatie over welke maatregelen de akkerbouwer kan treffen om zijn bodem meer klimaatbestendig te maken. Het extreme weer benadrukt het belang van goed bodembeheer. We hebben geen invloed op de hoeveelheid neerslag, maar we kunnen wel maatregelen nemen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden.

“Minder last van verweer door de winter”

Van Oers: “Binnen het onderdeel Mechanisatie -Organische Stofbehoud kun je het ook wel noemen- gaan we kijken naar ondiep ploegen en voorjaarploegen en wat voor effect dat heeft op de bodem. Als je minder diep ploegt, wordt er minder organische stof afgebroken. Wanneer je kiest voor minder intensieve grondbewerking, dan kun je ook in het voorjaar ploegen en dat levert meer op qua organische stof. Je hebt dan minder met verweer te maken van de winter. Dat kan alleen op sommige gronden hoor, geen zware grond.” De bezoekers van de Bodemdag krijgen onder andere de Green Cutter, een schijfeg en een klepelmaaier te zien, maar ook een traditionele- en ecoploeg, en een woeler. “De machines rijden, dus men kan live het effect zien.”

Watervoorziening

Het vierde en laatste thema van de jaarlijkse Bodemdag is Water. In dit onderdeel staat regelbare drainage centraal, druppelirrigatie en alternatieve manieren om zoetwater bij de planten te krijgen. John Bal van ZLTO zal een korte presentatie houden over de beschikbaarheid van zoet water en hoe daarmee om te gaan.

Meer weten over de Bodemdag? Kijk op www.czav.nl of www.levendebodem.eu.

PS: In geval van slecht weer wordt de Bodemdag verzet naar woensdag 7 november 2018.

Gerelateerde artikelen

Velddag peen: "De peenoogst loopt op dit moment he

Velddag peen: "De peenoogst loopt op dit moment heel goed"

12 okt 2018 Bericht
Velddag peen: "De peenoogst loopt op dit moment heel goed"
Akkerbouwer Frank Kuijpers: “We gaan ons niet aanp

Akkerbouwer Frank Kuijpers: “We gaan ons niet aanpassen aan één extreem droogtejaar”

10 okt 2018 Bericht
Akkerbouwer Frank Kuijpers: “We gaan ons niet aanpassen aan één extreem droogtejaar”
"Tijdens het bewaarseizoen valt er veel geld te ve

"Tijdens het bewaarseizoen valt er veel geld te verdienen"

10 okt 2018 Bericht Tolsma-Grisnich
"Tijdens het bewaarseizoen valt er veel geld te verdienen"


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben bieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben bieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies