NAV ziet veel positieve elementen in regeerakkoord

NAV ziet veel positieve elementen in regeerakkoord

11 okt 2017

Bericht

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) ziet in de plannen van Rutte III op een aantal terreinen verbetering van de positie van de landbouw. Op sommige cruciale punten is het voorgenomen beleid nog niet helder.

De NAV was verheugd dat er waarschijnlijk weer een minister van landbouw kwam, maar die komt er niet (www.akkerbouwactueel.nl). 

Belastingverhoging

"Ronduit negatief is de voorgenomen verhoging met 50% van 6 naar 9% van de BTW voor basisvoedselproducten. Hier dreigt toch dat de prijsstijging voor consumenten in de prijzenslag tussen de supermarkten voor een deel op de boer zal worden afgewenteld.

Positief is zeker dat het nieuwe kabinet de mededingingswet wil aanpassen om meer ruimte te geven aan boeren om samen te werken. De NAV pleit hier al langer voor en is verheugd dat dit punt wordt opgepakt. Expliciet zal de nieuwe wet ruimte moeten bieden voor het maken van afspraken tussen de boeren over prijs en volume. Ook is de NAV verheugd dat Rutte III van mening is dat bovenwettelijke eisen van afnemers moeten worden betaald aan de boeren en dat er steun komt voor bedrijfsovername door jonge boeren. Dit alles kan de inkomenspositie van akkerbouwers verbeteren.

Handelsverdragen

De NAV vindt het vasthouden aan Europese normen in handelsverdragen niet ver genoeg gaan en ziet liever dat voedsel en landbouw buiten de verdragen worden gehouden om voedselzekerheid en voedselveiligheid te garanderen.

Positief is dat er ruimte gegeven wordt aan het instellen van Algemeen Verbindend Verklaring voor de financiering van collectief onderzoek door brancheorganisaties. Dit heeft echter pas waarde indien de overheid (anders dan tot nu toe) bereid is mee te werken aan de informatieverstrekking om daadwerkelijk bij iedere boer te kunnen heffen.

GLB

Wat betreft het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is de NAV verheugd dat Rutte III hecht aan uniformiteit in de Europese Unie zonder nationale ‘koppen’. Speerpunt in het GLB is om de crisisbestendigheid van de landbouw te vergroten. Hierbij is een mate van financiële zekerheid voor de primaire sector onontbeerlijk.

Positief is dat er inzet gepleegd gaat worden om nieuwe kweekmethoden, die niet de soortenbarrière overschrijden, in de plantenveredeling toe te passen. Dit is onontbeerlijk om bijvoorbeeld ziekteresistenties in te kruisen zodat boeren over weerbare rassen kunnen beschikken die minder gewasbeschermingsmiddelen  nodig hebben. Hierbij is ook van belang dat het bedrijfsleven haar investeringen gewaarborgd ziet middels het kwekersrecht.

Vervuiling oppervlaktewater

Positief is dat de regering meer inspanningen wil verrichten om vervuiling van het oppervlaktewater door medicijnresten en hormonen tegen te gaan. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn meer aandacht moet komen om fosfaatemissie naar het oppervlaktewater uit andere bronnen dan landbouw te erkennen."

De NAV wil er verder op wijzen dat de akkerbouw kan meehelpen om klimaatverandering tegen te gaan door het binden van CO2. Echter, de huidige mestwetgeving en het pachtbeleid werken dit tegen: "Wij zien graag verruiming van de mogelijkheden om met name het organische stofgehalte in de grond te verhogen."

Bron: NAV

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Geen minister van Landbouw

Geen minister van Landbouw

11 okt 2017 Bericht
Geen minister van Landbouw
Uitgelicht: De landbouwsector in het regeerakkoord

Uitgelicht: De landbouwsector in het regeerakkoord

10 okt 2017 Bericht
Uitgelicht: De landbouwsector in het regeerakkoord
NAV wil faire prijs voor duurzamer product

NAV wil faire prijs voor duurzamer product

31 mrt 2017 Bericht
NAV wil faire prijs voor duurzamer product
Aanmelden nieuwsbrief

GPS-gestuurd kilveren: kilveren met een gefundeerd plan.

werven

Van Werven geeft vooraf inzicht in de investering én effecten. "Zo komen we samen tot de optimale herprofilering voor uw land."

 

Pleun Wander enthousiast over GPS-kilveren door Van Werven. Professioneel inmeten, ontwerpen en uitvoeren?

Lees hier meer >

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies