Labels

Niet knolgrootte maar loofdodingsdatum moet ook in 4 aug 2020 Loofdodingsdatum moet ook in 2020 leidend zijn bij Royal MH-toepassing Bericht Niet de ontwikkeling van de knollen, maar een vast aantal weken voor loofdoding moet primair leidend zijn bij de toepassing van Royal MH. Onderzoek op de proefboerderij van WUR Open Teelten (PPO) in Vredepeel moet aantonen dat met de juiste veldtoepassing een stevige basis wordt gelegd voor een goede kiemremming in de bewaring van aardappelen. Loofdodingsdatum moet ook in 2020 leidend zijn bij Royal MH-toepassing
Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermings 3 aug 2020 Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt Bericht De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt
Minder EU-geld voor landbouwbeleid én groene ambit 28 jul 2020 Minder EU-geld voor landbouwbeleid én groene ambities Bericht De Europese regeringsleiders sloten op 21 juli een deal over het budget van de Europese Unie voor 2021-2027. LTO Nederland vindt het niet uitlegbaar dat de Europese Commissie meer vraagt van de landbouw, maar er structureel minder tegenover stelt. Minder EU-geld voor landbouwbeleid én groene ambities
Europese Commissie: 10% minder voor het Gemeenscha 22 jul 2020 Europese Commissie: 10% minder voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Bericht Afgelopen nacht hebben de regeringsleiders van de EU-lidstaten overeenstemming bereikt over de nieuwe Europese meerjarige begroting inclusief corona-herstelfonds. LTO Nederland vindt het niet uitlegbaar dat de Europese Commissie meer vraagt van de landbouw, maar er structureel minder tegenover stelt. Europese Commissie: 10% minder voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
STAF en Stikstofclaim willen dat LNV onderbouwing 17 jul 2020 STAF en Stikstofclaim willen dat LNV onderbouwing voermaatregel openbaar maakt Bericht De stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts (STAF) starten een kort geding, als het ministerie van LNV blijft weigeren de onderbouwing van de voermaatregel openbaar te maken. Beide organisaties hebben LNV tot vrijdag 12.00 uur de tijd gegeven om de informatie op te leveren. STAF en Stikstofclaim willen dat LNV onderbouwing voermaatregel openbaar maakt
Nacontrole pootaardappelen 2020 kan toch plaatsvin 13 jul 2020 Nacontrole pootaardappelen 2020 kan toch plaatsvinden Bericht Op 3 juli jl. heeft de NAK gecommuniceerd dat in 2020 geen reguliere nacontrole plaats kon vinden. Het besluit hiertoe was genomen omdat er op dat moment geen vooruitzicht was dat de benodigde laboratoriummaterialen op tijd beschikbaar zouden zijn. Nacontrole pootaardappelen 2020 kan toch plaatsvinden
Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederl 9 jul 2020 Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland Bericht Als vakblad krijgen wij zo nu en dan een column toegestuurd van onze lezers. Ook vandaag was dit het geval en ontvingen wij een column: ''Het einde van de boeren in Nederland''. Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland
Verbetering positie arbeidsmigranten begint met me 7 jul 2020 Verbetering positie arbeidsmigranten begint met meer en goede huisvesting Bericht Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, maar hebben ook een kwetsbare positie die moet worden verbeterd. Essentieel daarvoor is dat er meer kwalitatief goede huisvesting gerealiseerd wordt op de kortst mogelijke termijn. Verbetering positie arbeidsmigranten begint met meer en goede huisvesting
LTO waarschuwt voor schrappen geborgde zetels 6 jul 2020 LTO waarschuwt voor schrappen geborgde zetels Bericht Op 22 mei startten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een internetconsultatie voor wijziging van de Wet democratisering waterschappen. In het initiatiefwetsvoorstel van Groen Links wordt voorgesteld de geborgde zetels bij de waterschappen te schrappen. LTO waarschuwt voor schrappen geborgde zetels
Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
Nederlandse boeren kunnen opnieuw gebruik maken va 2 jul 2020 Nederlandse boeren kunnen opnieuw gebruik maken van derogatie Bericht De Europese lidstaten stemden tijdens het Nitraatcomité in met een verlenging van de Nederlandse derogatie. Boeren kunnen tot 2022 evenveel mest uitrijden als de afgelopen twee jaar. Wel stelt de Europese Commissie een aantal aanvullende maatregelen.  Nederlandse boeren kunnen opnieuw gebruik maken van derogatie
Groen licht voor kleine windmolens 2 jul 2020 Groen licht voor kleine windmolens Bericht Woensdag 1 juli is de veelbesproken Friese Verordening Romte vastgesteld. Dit betekent dat de Provincie Friesland groen licht geeft voor kleine windmolens. De kleine windmolens door kunnen nu door Windmolens op Maat echt gerealiseerd worden. Groen licht voor kleine windmolens

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies