Labels

Europa waarschijnlijk akkoord met erkenning v 20 feb 2020 Europa waarschijnlijk akkoord met erkenning van kunstmestvervangers Bericht In Nederland en Europa maakt LTO Nederland zich al sinds 2008 hard voor de erkenning van kunstmestvervangers buiten de stikstof gebruiksnorm voor dierlijke mest (170/230/250 kg N/ha). Europa waarschijnlijk akkoord met erkenning van kunstmestvervangers
Maak vaart met een betaalbaar asbeststelsel 20 feb 2020 Maak vaart met een betaalbaar asbeststelsel Bericht De regels voor asbestsanering moeten op korte termijn aangepast worden. Er is behoefte aan een asbeststelsel dat betaalbaar, realistisch en risicoreducerend is. Dit stellen LTO Nederland en Aedes (de vereniging van woningcorporaties) in een brief aan de Tweede Kamer. Maak vaart met een betaalbaar asbeststelsel
NVWA controleert extra op regels uitrijden van mes 17 feb 2020 NVWA controleert extra op regels uitrijden van mest Bericht Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren de komende weken extra inspecties uit om te controleren of boeren zich houden aan de regels voor het uitrijden van mest. NVWA controleert extra op regels uitrijden van mest
Nieuw GLB wordt onderdeel Europese Green Deal 17 feb 2020 Nieuw GLB wordt onderdeel Europese Green Deal Bericht Anderhalf jaar discussie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), maar nog weinig is zeker. De toenmalige Europese Landbouwcommissaris Phil Hogan deed op 1 juni 2018 voorstellen, maar boerenorganisaties in Brussel vragen zich af hoe de landbouw een plek krijgt in de Europese ‘Green Deal’. Nieuw GLB wordt onderdeel Europese Green Deal
Klaar voor 100% CIPC vrije bewaring? Kom naar de R 11 feb 2020 Klaar voor 100% CIPC vrije bewaring? Kom naar de Restrain Intro Dagen voor al uw vragen over ethyleen! Bericht Klaar voor 100% CIPC vrije bewaring? Kom naar de Restrain Intro Dagen voor al uw vragen over ethyleen! Klaar voor 100% CIPC vrije bewaring? Kom naar de Restrain Intro Dagen voor al uw vragen over ethyleen!
Regeling onwerkbaar weer opengesteld voor de open 11 feb 2020 Regeling onwerkbaar weer opengesteld voor de open teelten Bericht Met ingang van 5 februari 2020 kunnen werkgevers in de open teelten gebruik maken van de regeling ‘onwerkbaar weer’. LTO Nederland heeft hierover afspraken met de vakbonden gemaakt. Regeling onwerkbaar weer opengesteld voor de open teelten
CETA: niet perfect, maar goed genoeg 11 feb 2020 CETA: niet perfect, maar goed genoeg Bericht LTO Nederland steunt handelsverdrag CETA. Drie jaar na de start van CETA, is de export naar Canada groter dan de import. In die tijd heeft het boeren en tuinders meer opgeleverd dan gekost.  CETA: niet perfect, maar goed genoeg
EU boekt beperkte vooruitgang inzake gewasbescherm 6 feb 2020 EU boekt beperkte vooruitgang inzake gewasbescherming Bericht De Europese Unie is er de afgelopen tien jaar niet in geslaagd de risico's verbonden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk te beperken. Dat zegt de Europese Rekenkamer in een nieuw rapport. EU boekt beperkte vooruitgang inzake gewasbescherming
Werkgeverslijn land- en tuinbouw dé vraagbaak voor 6 feb 2020 Werkgeverslijn land- en tuinbouw dé vraagbaak voor agrarische werkgevers Bericht Agrarische werkgevers uit alle sectoren weten de Werkgeverslijn land- en tuinbouw goed te vinden voor uitleg over de agrarische cao’s, wet- en regelgeving en andere personeelsvraagstukken. Werkgeverslijn land- en tuinbouw dé vraagbaak voor agrarische werkgevers
Landbouw Collectief blijft in gesprek 6 feb 2020 Landbouw Collectief blijft in gesprek Bericht

Het statement was vooraf niet afgestemd met de voorzitter of de overige 12 leden van het collectief. Het Landbouw Collectief heeft afstand genomen van de uitspraken van Farmers Defence Force (FDF).

Landbouw Collectief blijft in gesprek
Aanvragers moeten hun renewal-dossier voortaan 3 m 4 feb 2020 Aanvragers moeten hun renewal-dossier voortaan 3 maanden eerder indienen Bericht De tijd voor aanvragers tussen het moment waarop ze een verlengingsaanvraag doen en het moment waarop ze de aanvullende dossiers daarvoor moeten indienen, wordt met drie maanden verkort. Aanvragers moeten hun renewal-dossier voortaan 3 maanden eerder indienen
Bespreekpunten tussen Kabinet en Landbouw Collecti 30 jan 2020 Bespreekpunten tussen Kabinet en Landbouw Collectief Bericht De 13 boerenorganisaties binnen het Landbouw Collectief zetten zich sinds begin november in om met het Kabinet tot afspraken te komen over de bijdrage aan de stikstofreductie. Woensdag 5 februari vindt er opnieuw een gesprek plaats met Minister-President Rutte en Minister Schouten. Bespreekpunten tussen Kabinet en Landbouw Collectief

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies