Labels

Arealen uien, tarwe en aardappelen toegenomen 28 jun 2019 Arealen uien, tarwe en aardappelen toegenomen Bericht De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 en 7 procent gegroeid. Het areaal aardappelen werd in een jaar tijd met ruim 2 procent uitgebreid. De teelt van gerst en suikerbieten neemt tegelijkertijd af. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2019 van het CBS.  Arealen uien, tarwe en aardappelen toegenomen
Boer&Bunder maakt de gewaspercelen van 2019 visuee 27 jun 2019 Boer&Bunder maakt de gewaspercelen van 2019 visueel! Bericht

Boer&Bunder is sinds 25 juni 2019 weer helemaal up-to-date. De oude gewasperceelslaag van 2018 is vervangen door de nieuwe gewasperceelslaag van 2019. De nieuwe gewasperceelslaag wordt ieder jaar door RVO.nl beschikbaar gesteld na het afronden van de meitelling. Behalve de nieuwe gewasperceelslaag zijn er in Boer&Bunder ook een zestal extra datalagen opgenomen om zo nog beter de mogelijkheden van agrarisch Nederland uit te nutten.  

Boer&Bunder maakt de gewaspercelen van 2019 visueel!
Groeipunt 18 juni 26 jun 2019 Groeipunt 18 juni Bericht

Het moment waarop de bieten de 4 gram suiker bereikt hebben en beginnen aan de diktegroei is met 18 juni 4 dagen later dan het gemiddelde van de laatste 5 jaar. De opbrengstverwachting gebaseerd op de huidige stand van het gewas is 14,3 ton suiker per hectare. Het verdere verloop van het groeiseizoen is bepalend. Droogte speelt regionaal echter nog steeds een rol.

</
Groeipunt 18 juni
Doek valt definitief voor chloorprofam 25 jun 2019 Doek valt definitief voor chloorprofam Bericht De Europese Commissie heeft afgelopen week besloten de registratie van chloorprofam niet te verlengen. Hiermee komen middelen op basis van chloorprofam voor kiemremming en onkruidbestrijding te vervallen. De lidstaten mogen na 8 oktober 2020 geen gebruik meer toestaan. In Nederland zal het Ctgb nog een besluit nemen over de uitverkoop- en opgebruiktermijn.

 
Doek valt definitief voor chloorprofam
Winterzaaiuien: wie niet waagt, die niet wint 20 jun 2019 Winterzaaiuien: wie niet waagt, die niet wint Bericht Akkerbouwers Peter en Tejon de Regt zetten voor het eerst in op winterzaaiuien. Het blijkt een schot in de roos. Na een goed groeiseizoen werden deze week vier hectare van het ras Keep Well F1 gerooid, stuk voor stuk mooi op maat en van goede kwaliteit. De oogst wordt af land geleverd aan Waterman Onions. Veredelaar Takii volgt deze specifieke teelt in Nederland op de voet. Winterzaaiuien: wie niet waagt, die niet wint
Biologische sector wil Bio Check bij Kringloopland 18 jun 2019 Biologische sector wil Bio Check bij Kringlooplandbouw Bericht Maandag 17 juni presenteerde de biologische sector haar ambitieagenda voor de kringlooplandbouw aan Minister Schouten. Belangrijk uitgangspunt hierin is de invoering van een “Bio-check” voor nieuwe wetgeving en beleid voor de landbouw.  Biologische sector wil Bio Check bij Kringlooplandbouw
Uitnodiging Velddemonstratie: Mogelijkheden schoff 17 jun 2019 Uitnodiging Velddemonstratie: Mogelijkheden schoffelen en wiedeggen in zaaiui en suikerbiet Bericht U bent woensdagavond 19 juni van harte welkom op velddomonstratie bij SPNA Proefboerderij Kollumerwaard. Deze avond heeft als thema: 'Mogelijkheden schoffelen en wiedeggen in zaaiui en suikerbiet.' Uitnodiging Velddemonstratie: Mogelijkheden schoffelen en wiedeggen in zaaiui en suikerbiet
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief 17 jun 2019 Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Bericht De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te nemen die innovaties in de weg staan, krijgen kringloopboeren experimenteergebieden toegewezen. De omslag naar een sterke en duurzame landbouw krijgt verder vorm door wet- en regelgeving aan te passen om het gebruik van kunstmest terug te dringen en dierlijke mest te bevorderen.  Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet
Precisielandbouw vraagt om cijfers 14 jun 2019 Precisielandbouw vraagt om cijfers Bericht

“Je moet weten wat je doet. Meten is weten. Wij verzamelen daarom al een aantal jaren veel data en proberen die ook zo goed mogelijk te interpreteren. Ik durf gerust te zeggen dat we in het verzamelen van gegevens voorop lopen.”

van Iperen Precisielandbouw vraagt om cijfers
"Extra flexibiliteit door diepere ligging dripslan 14 jun 2019 "Extra flexibiliteit door diepere ligging dripslangen" Bericht

Vlak voor de opkomst van de uienplant heeft Broere Beregening medio april bij akkerbouwer Pieter van Leeuwen Boomkamp dripirrigatie aangebracht onder het uienperceel. De slangen zijn bewust nog voor het zaaien ingebracht en liggen op twaalf centimeter diepte. De teler uit Nijkerk hoopt daarmee in tijden van tekorten efficiënt en snel de waterhuishouding op peil te houden.

"Extra flexibiliteit door diepere ligging dripslangen"
"Nog steeds veel vragen over spuittechniek" "Nog steeds veel vragen over spuittechniek" 14 jun 2019 Fotoreportage Het was tijdens de demodag van gewasbeschermingsspecialist Theunisse in Standdaarbuiten opnieuw het onderwerp van gesprek: spuittechniek en driftbeperking. Jelle Westerlaken (Syngenta) gaf de aanwezigen uitleg over bedekking in combinatie met verschillende druk en Ko Smalheer (Gebr. Weststrate) over de Delvano-spuittechniek. "Nog steeds veel vragen over spuittechniek"
AVR Ceres 400 bekerpootmachine voor wie nauwkeurig 7 jun 2019 AVR Ceres 400 bekerpootmachine voor wie nauwkeurig wil poten Bericht AVR is een van de bekende totaalleveranciers als het gaat om aardappeltechniek. Daartoe nam het onder meer de Underhaugpootmachines op in haar portfolio en de eigen Ceres is nu zo’n vijf jaar op de markt.  AVR Ceres 400 bekerpootmachine voor wie nauwkeurig wil poten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies