Labels

vasthouden grondwater zandgronden Fryslan 2 jun 2020 Start project vasthouden grondwater zandgronden Zuidoost-Fryslân Bericht In samenwerking met gebiedscollectieven is de provincie Fryslân is gestart met verschillende praktijkproeven om meer water in zandgronden vast te houden. Hier is in het groeiseizoen veel droogteschade in de landbouw en verdroging van de natuur. Start project vasthouden grondwater zandgronden Zuidoost-Fryslân
COR0017_MM_gesponsordbericht_BoerenBusiness_980x466_023.1000.jpg 28 mei 2020 Phytophthora-stammen steeds agressiever Bericht De aardappelziekte Phytophthora verandert. Er zijn nieuwe stammen gekomen die agressiever zijn dan we voorheen gewend waren. De nieuwe stammen waar we momenteel vooral mee te maken hebben zijn EU-36 en EU-37. Corteva Phytophthora-stammen steeds agressiever
Start AGROS: bedrijven en WUR optimaliseren agro-e 25 mei 2020 Start AGROS: bedrijven en WUR optimaliseren agro-ecologie met techniek Bericht De maatschappij stelt allerlei vragen en eisen aan de glastuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij. De huidige systemen kunnen daar maar beperkt oplossingen voor bieden. Start AGROS: bedrijven en WUR optimaliseren agro-ecologie met techniek
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad 22 mei 2020 Video Corteva heeft dit jaar bij PPO Lelystad een proevenplatform aangelegd. Er zijn proefvelden met aardappelen, tarwe, uien, bieten, gras en mais. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de werking van bestaande en toekomstige gewasbeschermingsproducten. Bekijk de eerste beelden! Corteva Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Nieuwe analysemethode voor bodemleven ontwikkeld 18 mei 2020 Nieuwe analysemethode voor bodemleven ontwikkeld Bericht Wat leeft er in mijn bodem? Die vraag houdt steeds meer telers bezig. Eurofins Agro introduceert een nieuwe methode die inzicht geeft in de activiteit van microorganismen in de bodem: BodemlevenMonitor.  Nieuwe analysemethode voor bodemleven ontwikkeld
Onderzoek naar resistenties bij wilde aardappelen 18 mei 2020 Onderzoek naar resistenties bij wilde aardappelen t.b.v. nieuwe ziektevrije aardappelrassen Bericht Wageningen Universiteit & Research (WUR) gaat wilde aardappelsoorten onderzoeken op resistenties tegen een breed scala aan aardappelziektes en -plagen. Onderzoek naar resistenties bij wilde aardappelen t.b.v. nieuwe ziektevrije aardappelrassen
Phylgreen Kuma: “Preventieve oplossing voor verbor 14 mei 2020 Phylgreen Kuma: “Preventieve oplossing voor verborgen plantstress” Akkerbouwkrant - april 2020 Abiotische stress bij akkerbouwgewassen. Een veelgehoorde term, maar wat houdt het eigenlijk in? De definitie van abiotische stress is de negatieve impact van niet-levende factoren op de levende organismen in een specifieke omgeving.  Phylgreen Kuma: “Preventieve oplossing voor verborgen plantstress”
Bladmeststof is meer dan alleen voedingsstoffen 14 mei 2020 Bladmeststof is meer dan alleen voedingsstoffen Bericht De juiste elementen in een bladmeststof is lang niet genoeg om goed resultaat te krijgen. Een bladmeststof is veel meer dan alleen een optelling van de losse onderdelen. Ook hoe het product is geformuleerd, is bepalend voor de werking. Lees hier hoe dat zit. Yara Bladmeststof is meer dan alleen voedingsstoffen
Vertrouwen akkerbouw maakt sterke val 12 mei 2020 Vertrouwen akkerbouw maakt sterke val Bericht Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het eerste kwartaal van 2020 met 15 punten gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, daalde met 5 punten naar 11 punten. Ook de toekomstverwachting van de akkerbouwers daalde met ruim 23 punten. Vertrouwen akkerbouw maakt sterke val
Agro Vertrouwensindex 12 mei 2020 Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds start in 2013 negatief Bericht Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming in de land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. De Agrovertrouwensindex is met 13,6 punten gezakt naar -4. Voor het eerst sinds de metingen in 2013 begonnen, is de index onder het nulpunt gedaald. Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds start in 2013 negatief
“Meer preventieve bescherming nodig tegen agressie 7 mei 2020 “Meer preventieve bescherming nodig tegen agressieve phytophthora-stam” Akkerbouwkrant - april 2020 Uit onderzoek van monsters uit aardappelpercelen in 2019 door EuroBlight in West-Europa blijkt dat de nieuwe EU-stam, EU-36, ondertussen voorkomt in ruim een kwart van alle aardappelpercelen. Kenmerk van de nieuwe stam EU-36 is dat ze zich sneller ontwikkeld dan andere stammen. “Meer preventieve bescherming nodig tegen agressieve phytophthora-stam”
Driftreducerende maatregelen vergroten noodzaak hu 7 mei 2020 Driftreducerende maatregelen vergroten noodzaak hulpstoffen Akkerbouwkrant - april 2020 Het druppelspectrum is de afgelopen jaren veranderd van een fijne druppel met weinig water en een mooie bedekking, naar een veel grovere druppel die het gewas beduidend minder goed bedekt. Driftreducerende maatregelen vergroten noodzaak hulpstoffen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies