Labels

Waarnemingen biodiversiteit bij zeven ondernemers 12 jun 2020 Waarnemingen biodiversiteit bij zeven ondernemers gestart Bericht Er wordt veel gesproken over biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw, maar wat betekent dit nu in de praktijk en hoe kunnen akkerbouwers daar invulling aan geven of doen ze dat al heel goed? Delphy besluit dit te onderzoeken. Waarnemingen biodiversiteit bij zeven ondernemers gestart
Zelfvoorzienend agrarisch bedrijf biodiversiteit 4 jun 2020 Zelfvoorzienend agrarisch bedrijf zorgt ook voor biodiversiteit Bericht Zowel ecologisch als economisch verduurzamen? Twee akkerbouwbedrijven namen het initiatief om dit te onderzoeken. De uitkomst is dat een verdienmodel mogelijk is waar de ondernemers mee uitkomen en waar bodemkwaliteit en biodiversiteit bij floreert. Zelfvoorzienend agrarisch bedrijf zorgt ook voor biodiversiteit
Minor Biologische Landbouw start niet in aeres 3 jun 2020 Minor Biologische Landbouw start niet in 2020/2021 Bericht Aeres Hogeschool Dronten heeft besloten dat de minor Biologische landbouw komend studiejaar niet van start gaat.  Wel wordt in verschillende vakken expliciet aandacht besteed aan biologische landbouw. Minor Biologische Landbouw start niet in 2020/2021
Akkerbouwer enthousiast over veel akkervogels in z 30 mrt 2020 Akkerbouwer enthousiast over veel akkervogels in zijn percelen Bericht Willem Huijing uit Westdorp reageert enthousiast over de hoeveelheid akkervogels die hij dit voorjaar in zijn percelen tegenkomt.  Akkerbouwer enthousiast over veel akkervogels in zijn percelen
CETA aangenomen in Tweede Kamer 12 mrt 2020 CETA aangenomen in Tweede Kamer Bericht Het handelsverdrag tussen Canada en de EU (CETA) is al sinds 2017 voorlopig in werking maar moest nog worden geratificeerd door alle EU-lidstaten. Na urenlange debatten op 12 en 13 februari werd CETA met 72 tegen 69 stemmen aangenomen. ? CETA aangenomen in Tweede Kamer
€1,5 miljoen voor ombuigen biodiversiteitverlies n 27 feb 2020 €1,5 miljoen voor ombuigen biodiversiteitverlies naar herstel Bericht De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangt 1,5 miljoen euro van de Postcode Loterij. Deze bijdrage is bedoeld om boeren, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden die gezamenlijk werken aan biodiversiteitsherstel een belangrijke impuls te geven. €1,5 miljoen voor ombuigen biodiversiteitverlies naar herstel
Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling n 26 feb 2020 Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw Bericht Uit het onderzoek ‘Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?’ van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam, blijkt dat boeren best in natuurinclusieve landbouw willen investeren. Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw
Inspiratiebijeenkomst: Samenwerking Melkveehouderi 25 feb 2020 Inspiratiebijeenkomst: Samenwerking Melkveehouderij - Akkerbouw Bericht Op 5 maart wordt er een inspiratiebijeenkomst georganiseerd als afsluiting van de 5 delige cursusreeks: Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw bij SPNA in Munnikezijl.  Inspiratiebijeenkomst: Samenwerking Melkveehouderij - Akkerbouw
RVO, 71,2 miljoen naar agrarisch natuur en landsch 24 feb 2020 RVO, 71,2 miljoen naar agrarisch natuur en landschapsbeheer Bericht Verschillende landbouwers en andere eigenaren van landbouwgrond hebben samen € 71,2 miljoen gekregen. Zij horen bij een collectief en hebben de subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aangevraagd. RVO, 71,2 miljoen naar agrarisch natuur en landschapsbeheer
Laatste kans openstelling SDE+ subsidie 17 feb 2020 Laatste kans openstelling SDE+ subsidie Bericht Agrarische ondernemers hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van één of meerdere SDE+ subsidies voor het aanleggen van zonnepanelen op het dak of het plaatsen van een kleine windmolen. Laatste kans openstelling SDE+ subsidie
Haast geboden om potentie biostimulanten te benutt 13 jan 2020 Haast geboden om potentie biostimulanten te benutten Bericht

Bij duurzame teeltmethoden hebben biostimulanten in potentie een nuttige functie. Of dat ook echt zo is, zullen praktijkproeven uit moeten wijzen. Nieuwe wetgeving dreigt die potentie op voorhand al in te perken. 

Haast geboden om potentie biostimulanten te benutten
Prijsverschillen in landbouwgrond nemen komende ja 12 dec 2019 Prijsverschillen in landbouwgrond nemen komende jaren toe Bericht ABN AMRO verwacht de komende jaren grotere prijsverschillen in landbouwgrond. Zowel het prijsverschil tussen meer en minder courante percelen neemt toe, als het prijsverschil tussen grasland en akkerbouwland.  Prijsverschillen in landbouwgrond nemen komende jaren toe

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies