Labels

NAK: tweede veldkeuring voor 50 procent afgerond 9 jul 2019 NAK: tweede veldkeuring voor 50 procent afgerond Bericht De veldkeuring verloopt voorspoedig, de tweede keuring is voor ongeveer 50% afgerond. Het verlagingspercentage is in de afgelopen week met bijna 3% opgelopen. In de afgelopen week is erwinia de belangrijkste verlagingsreden geweest. NAK: tweede veldkeuring voor 50 procent afgerond
Droogte inventarisatie: minister Schouten bezoekt 9 jul 2019 Droogte inventarisatie: minister Schouten bezoekt akkerbouwbedrijf De Jong Bericht Maandag 8 juli 2019 was minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten te gast op het akkerbouwbedrijf van familie De Jong. Zij kwam om met eigen ogen te zien hoe droog het is. De huidige situatie is niet best. Er dreigt voor het tweede jaar op rij een forse financiële schade voor de akkerbouw als gevolg van het neerslagtekort. Droogte inventarisatie: minister Schouten bezoekt akkerbouwbedrijf De Jong
Opgebruik- en uitverkooptermijn Mocap 15G 8 jul 2019 Opgebruik- en uitverkooptermijn Mocap 15G Bericht

De registratie van de actieve stof ethoprofos in Mocap 15G, is niet hernieuwd.  Het Ctgb heeft  een uitverkooptermijn voor het product vastgesteld tot 1 februari 2020 en een opgebruiktermijn tot 21 maart 2020.

Opgebruik- en uitverkooptermijn Mocap 15G
Droogte speelt Veluwe en Achterhoek parten 4 jul 2019 Droogte speelt Veluwe en Achterhoek parten Bericht In het oosten van het land wordt de situatie omtrent de droogte steeds vervelender. Waar in juni op veel plaatsen flinke buien vielen, bleef het in het oosten vaak droog. Het gevolg: het neerslagtekort is daar enorm.  Droogte speelt Veluwe en Achterhoek parten
Eerste bladschimmels in suikerbieten aangetoond 4 jul 2019 Eerste bladschimmels in suikerbieten aangetoond Bericht Vorige week is op verschillende bietenpercelen op het Noordelijk zand, dal en veen en Oost-Brabant de eerste cercospora gevonden, op het Noordelijk dal/veen tevens de eerste stemphylium. In deze gebieden wordt aanbevolen wekelijkse gewascontrole uit te voeren en na het waarnemen van de eerste vlekjes een bestrijding uit te voeren. Eerste bladschimmels in suikerbieten aangetoond
Annie Schreijer-Pierik bemachtigd opnieuw gewilde 3 jul 2019 Annie Schreijer-Pierik bemachtigd opnieuw gewilde plek in Landbouwcommissie Bericht Naast het verdelen van de Europese "top jobs" speelde er de afgelopen dagen nog een discussie achter de schermen in Brussel: welke Europarlementariër krijgt welke portefeuille toebedeeld? Van de 751 leden van het Europees Parlement kan maar een klein deel in de meest gewilde parlementscommissies plaatsnemen. Annie Schreijer-Pierik bemachtigd opnieuw gewilde plek in Landbouwcommissie
Nieuwe bodemherbicide in suikerbietenteelt toegela 2 jul 2019 Nieuwe bodemherbicide in suikerbietenteelt toegelaten Bericht Tanaris is een nieuw bodemherbicide in suikerbieten dat op 27 juni door het Ctgb is toegelaten. Tanaris is een onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik dat wordt uitgebreid met een na-opkomst behandeling in bieten. Het middel bevat de werkzame stoffen dimethenamid-P en quinmerac. Tanaris kent hierdoor een breder werkingsspectrum dan Frontier Optima. Nieuwe bodemherbicide in suikerbietenteelt toegelaten
Duurzame teelten vereist juiste middelen en kennis 28 jun 2019 Duurzame teelten vereist juiste middelen en kennis Bericht Akkers zijn net als mensen: hoe vitaler ze zijn, hoe beter ze presteren. Bij Wageningen Universiteit & Research (WUR) proeflocatie WUR Open Teelten Lelystad wordt dagelijks door een team van 25 personen onderzoek gedaan naar duurzame teeltmethoden voor gewasbeschermingsproblemen.  Duurzame teelten vereist juiste middelen en kennis
Tussenevaluatie beleid duurzame gewasbescherming 26 jun 2019 Tussenevaluatie beleid duurzame gewasbescherming Bericht Met het beleid zoals verwoord in de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst uit 2013 streeft de overheid verduurzaming van gewasbescherming na. Een tussenevaluatie laat zien wat dat beleid heeft opgeleverd.  Tussenevaluatie beleid duurzame gewasbescherming
Ideeën voor verduurzaming voedselproductie 25 jun 2019 Ideeën voor verduurzaming voedselproductie Bericht Om de productie van voedsel te verduurzamen zet het Sustainability Consortium (TSC) zich in om de duurzaamheid van producenten in kaart te brengen. In een brochure worden ideeën van TSC over verduurzaming van bedrijven en ketens besproken. Ideeën voor verduurzaming voedselproductie
Doek valt definitief voor chloorprofam 25 jun 2019 Doek valt definitief voor chloorprofam Bericht De Europese Commissie heeft afgelopen week besloten de registratie van chloorprofam niet te verlengen. Hiermee komen middelen op basis van chloorprofam voor kiemremming en onkruidbestrijding te vervallen. De lidstaten mogen na 8 oktober 2020 geen gebruik meer toestaan. In Nederland zal het Ctgb nog een besluit nemen over de uitverkoop- en opgebruiktermijn.

 
Doek valt definitief voor chloorprofam
Waternormen voor gewasbeschermingsmiddelen nog te 25 jun 2019 Waternormen voor gewasbeschermingsmiddelen nog te vaak overschreden Bericht De normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater worden nog te vaak overschreden. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de nota “Gezonde groei, duurzame opbrengst“. Het is echter onduidelijk hoe vaak en voor hoeveel stoffen de normen precies worden overschreden. De schadelijkste gewasbeschermingsmiddelen kunnen namelijk niet nauwkeurig genoeg worden gemeten. Waternormen voor gewasbeschermingsmiddelen nog te vaak overschreden

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies