Labels

Ruim de helft van pootgoedpercelen heeft eerste ke 18 jun 2020 Ruim de helft van pootgoedpercelen heeft eerste keuring gehad Bericht

De NAK meldt dat de veldkeuring van de pootaardappelen voorspoedig verloopt. Ruim de helft van de percelen heeft een eerste keuring gehad.

Ruim de helft van pootgoedpercelen heeft eerste keuring gehad
‘Per dag bescherming is Zorvec voor ons per saldo 17 jun 2020 ‘Per dag bescherming is Zorvec voor ons per saldo voordeliger’ Bericht "Alles wat we aan middelen gebruiken, willen we zo efficient mogelijk inzetten." Aan het woord is Michel Pen, meewerkend voorman bij het bedrijf Agro Giethoorn in het Overijsselse Giethoorn. Daarom past Zorvec goed bij de bedrijfsstrategie. Corteva ‘Per dag bescherming is Zorvec voor ons per saldo voordeliger’
Toename volwassen tripsen in uien 16 jun 2020 Toename volwassen tripsen in uien Bericht Agrifirm controleert wekelijks de blauwe vangplaten in de uienpercelen op volwassen tripsen. In het laboratorium van de Groene Vlieg worden de tripsen geteld. Op deze manier monitoort Agrifirm de druk van volwassen trips in de regio op perceel niveau. Toename volwassen tripsen in uien
Reactie bizarre bewering Ekoplaza over Corona 15 jun 2020 Reactie bizarre bewering Ekoplaza over Corona Bericht Ekoplaza-directeur Erik Does wijst het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan als oorzaak voor het coronavirus. LTO Nederland, wiens leden zowel gangbaar als biologisch telen, is zeer kritisch op de feitenvrije bewering. Reactie bizarre bewering Ekoplaza over Corona
Verplichte teeltvrije zones en driftreducerende 11 jun 2020 Verplichte teeltvrije zones en driftreducerende doppen Bericht Om te voorkomen dat chemische gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komen, gelden er eisen aan de uitvoering van een bespuiting. Zo moet je driftreducerende doppen gebruiken en moet je langs sloten of greppels een teeltvrije zone aanhouden. Verplichte teeltvrije zones en driftreducerende doppen
Fusarium in de uien bestrijden met restafval champ 9 jun 2020 Fusarium in de uien bestrijden met restafval champignons Akkerbouwkrant - april 2020 Harry Schreuder van Harry’s Farm is misschien wel één van de bekendste akkerbouwers van Nederland. En daar pro?teert hij anno 2020 nog steeds van op zijn huidige akkerbouwbedrijf. Bedrijven die iets nieuws willen uitproberen weten hem altijd te vinden.

 
Fusarium in de uien bestrijden met restafval champignons
Natuurmonumenten ziet uitlaatgassen aan voor pesti 8 jun 2020 Natuurmonumenten ziet uitlaatgassen aan voor pesticiden landbouw Bericht Natuurmonumenten liet onderzoek doen naar bestrijdingsmiddelen in Natura 2000 gebieden in Drenthe. Daarbij werden verontrustende hoeveelheden bestrijdingsmiddelen aangetroffen, de natuurorganisatie linkte de vondst aan de landbouw. Natuurmonumenten ziet uitlaatgassen aan voor pesticiden landbouw
Aantasting gele roest, infectie aarfusarium reëel 5 jun 2020 Graanziektebarometer: Aantasting gele roest, infectie aarfusarium reëel Bericht De graanziektebarometer is een weergave van het verloop van aantasting van de meest voorkomende ziekten in wintertarwe gedurende het groeiseizoen. Het laat zien dat met het voorspelde wisselvallige weer de kans op een infectie met aarfusarium reëel is. Graanziektebarometer: Aantasting gele roest, infectie aarfusarium reëel
Voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbesc 3 jun 2020 Voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen Bericht Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) werkt aan een voorgenomen maatregel om het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan.  Voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen
Sterke preventieve bescherming tegen valse meeldau 2 jun 2020 Sterke preventieve bescherming tegen valse meeldauw in uien, sjalotten en knoflook Bericht Zorvec Endavia heeft een toelating tegen phytophthora in aardappelen en tegen valse meeldauw in uien, sjalotten en knoflook.  Corteva Sterke preventieve bescherming tegen valse meeldauw in uien, sjalotten en knoflook
TT+ concept heet voortaan “Precisieteelt Plus” 2 jun 2020 TT+ concept heet voortaan “Precisieteelt Plus” Bericht

Sinds 2016 leveren Van Iperen en haar partners met het TT+ concept een praktische oplossing voor precisielandbouw. Vanuit teeltkundige kennis met visie op duurzaamheid ontzorgen zij hun klanten in het behalen van een hoger teeltrendement met plaatsspecifiek werken. 

TT+ concept heet voortaan “Precisieteelt Plus”
Ctgb laat 2 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe v 2 jun 2020 Ctgb laat 2 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe voor de landbouw Bericht Het Ctgb heeft in de vergadering van 27 mei twee nieuwe gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw toegelaten.  Ctgb laat 2 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe voor de landbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies