Labels

“Elektrisch beregenen is duurzamer én goedkoper” 11 aug 2020 “Elektrisch beregenen is duurzamer én goedkoper” Akkerbouwkrant - juni 2020 Het is niet nieuw: een eigen pijpleidingstelsel aanleggen onder de akkers en vervolgens aansluitpunten maken om de haspels aan te koppelen. Luth zag het dertig jaar geleden al bij een collega in Rolde: “Wij vinden het belangrijk om onze technieken aan te passen om zodoende het milieu en de kostprijs in de gaten te kunnen houden.'' “Elektrisch beregenen is duurzamer én goedkoper”
Spruitremming in zaaiuien 10 aug 2020 Spruitremming in zaaiuien Bericht De zaaiuien ontwikkelen snel, maar er zijn grote verschillen in ontwikkeling, zowel tussen als binnen de percelen. Op de vroegste percelen zien we de eerste zaaiuien al neigen tot strijken. Percelen met slecht loof of meerwassigheid kennen geen optimaal moment voor inzet van MH en zijn daardoor niet geschikt voor de lange bewaring. Spruitremming in zaaiuien
Leden geraadpleegd over toekomst gewasbescherming 10 aug 2020 LTO-leden geraadpleegd over toekomst gewasbescherming Bericht Binnenkort start de achterbanraadpleging van het Uitvoeringprogramma Gewasbescherming. LTO Nederland was nauw betrokken bij de onderhandelingen over het programma, om ervoor te zorgen dat het zo veel mogelijk oplevert voor boeren en tuinders om gezonde gewassen te kunnen blijven telen. LTO-leden geraadpleegd over toekomst gewasbescherming
Niet knolgrootte maar loofdodingsdatum moet ook in 4 aug 2020 Loofdodingsdatum moet ook in 2020 leidend zijn bij Royal MH-toepassing Bericht Niet de ontwikkeling van de knollen, maar een vast aantal weken voor loofdoding moet primair leidend zijn bij de toepassing van Royal MH. Onderzoek op de proefboerderij van WUR Open Teelten (PPO) in Vredepeel moet aantonen dat met de juiste veldtoepassing een stevige basis wordt gelegd voor een goede kiemremming in de bewaring van aardappelen. Loofdodingsdatum moet ook in 2020 leidend zijn bij Royal MH-toepassing
Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermings 3 aug 2020 Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt Bericht De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt
Graanziekten te lijf met Revysol 24 jul 2020 Graanziekten te lijf met Revysol Bericht Het CTGB heeft in haar juli vergadering een toelating afgegeven voor het fungicide Revystar. BASF brengt daarmee een nieuw en zeer effectief middel tegen graanziekten op de markt. De werkzame stof van Revystar is mefentrifluconazool (Revysol). Graanziekten te lijf met Revysol
Emissieroutes gewasbeschermingsmiddelen in beeld 23 jul 2020 Emissieroutes gewasbeschermingsmiddelen in beeld Bericht Drift en drainpijpafvoer zijn belangrijke routes voor emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Maar van veel emissieroutes ontbreekt nog te veel kennis om de bijdrage aan de waterverontreiniging te kunnen kwantificeren. Emissieroutes gewasbeschermingsmiddelen in beeld
Verlagingspercentage veldkeuring pootaardappelen v 23 jul 2020 Verlagingspercentage veldkeuring pootaardappelen verder opgelopen Bericht De veldkeuring verloopt voorspoedig, maar er wordt veel virus waargenomen in het veld. Het landelijke verlagingspercentage is afgelopen week verder opgelopen. Verlagingspercentage veldkeuring pootaardappelen verder opgelopen
Eerste resultaten experiment natuurlijke plaagbest 23 jul 2020 Eerste resultaten experiment natuurlijke plaagbestrijding in aardappels en uien bekend Bericht De uitkomsten van de experimenten met natuurlijke plaagbestrijding in aardappels en uien in Noord-Holland zijn bekend. Op 17 september worden de resultaten met geïnteresseerden akkerbouwers besproken. Hier alvast een preview van de eerste resultaten. Eerste resultaten experiment natuurlijke plaagbestrijding in aardappels en uien bekend
"De oplossing om opbrengst en kwaliteit te vergrot 23 jul 2020 "De oplossing om opbrengst en kwaliteit te vergroten" Akkerbouwkrant - juni 2020 “Kalium is de sleutel tot een betere kwaliteit en opbrengst”, zo stelt micronutriënten en speciale meststof-expert Tradecorp vast in hun introductievideo over Final K. Deze vloeibare geconcentreerde bladmeststof voorkomt en corrigeert kaliumgebrek.  "De oplossing om opbrengst en kwaliteit te vergroten"
Emissie vanaf het perceel verminderen met praktisc 9 jul 2020 Emissie vanaf het perceel verminderen met praktische maatregelen Bericht Het bufferend vermogen van de bodem wordt steeds belangrijker. Bij droogte houdt de bodem dan langer water vast, bij buien kan de bodem meer water opnemen. Dat voorkomt afspoeling van regenwater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar de sloot. Emissie vanaf het perceel verminderen met praktische maatregelen
"Grootschalig werken met de nauwkeurigheid van kle 9 jul 2020 "Grootschalig werken met de nauwkeurigheid van kleinschalig" Akkerbouwkrant - juni 2020 Bij Landbouwbedrijf Straver zijn ze continu bezig met het zoeken naar manieren om de teelt te optimaliseren, zowel in het veld als daarbuiten. Dankzij de aanschaf van de Agrifac Condor V kan het onkruid nu plaatsspecifiek bespoten worden.  "Grootschalig werken met de nauwkeurigheid van kleinschalig"

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies