Labels

Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden 13 nov 2019 Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden Bericht Voor gronden die de provincie Friesland verpacht gelden met ingang van volgend jaar nieuwe regels die de natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit versterken. Het gaat om boerenland dat de provincie momenteel niet nodig heeft en agrariërs mogen pachten. Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden
Duurzame energie, je nieuwe melkkoe? 11 nov 2019 Duurzame energie, je nieuwe melkkoe? Bericht De komende maanden – tot uiterlijk voorjaar 2020 – maken gemeenten in Nederland hun duurzame energieplannen openbaar. Inwoners kunnen dan op het gemeentehuis de plannen bekijken. Op de gemeentelijke plattegrond zijn de gebieden ingekleurd waar de gemeente duurzame energieproductie mogelijk wil maken. Dit biedt kansen voor grondeigenaren in het buitengebied. Duurzame energie, je nieuwe melkkoe?
Energie van Boeren breekt handel in GvO open 4 nov 2019 Energie van Boeren breekt handel in GvO open Bericht Energie van Boeren wil dat de opbrengst van groencertificaten van duurzame stroom voortaan direct naar de stroomopwekkers zelf gaat. Ongeveer de helft van alle duurzame energie in Nederland wordt opgewekt in de agrarische sector, middels zonnepanelen, windmolens of biomassa. Voor elke 1.000 kWh groene stroom ontvangt de opwekker een digitaal certificaat als bewijs van duurzame herkomst, een Garantie van Oorsprong.  Energie van Boeren breekt handel in GvO open
Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen 4 nov 2019 Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen Bericht Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de effecten van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet doorgerekend. Daaruit blijkt dat de klimaattafels hun opdracht hebben voltooid. Met de maatregelen uit het Klimaatakkoord kan Nederland de opgave om de CO2-uitstoot met 48,7 Megaton te verminderen, waarmaken.  Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen
Klimaatverandering brengt ongewenste kever dichter 25 okt 2019 Klimaatverandering brengt ongewenste kever dichter bij Nederlandse honingbij Bericht Als het klimaat zich volgens de bekende scenario’s blijft ontwikkelen, is de kans groot dat onze honingbij er de komende jaren een vijand bij krijgt. De toekomstige stijgende temperaturen zijn namelijk ideaal voor de kleine bijenkastkever, een invasieve soort die in korte tijd een bijenvolk kan uitroeien. Klimaatverandering brengt ongewenste kever dichter bij Nederlandse honingbij
Landbouw en biodiversiteit: 15 bouwstenen voor bio 17 okt 2019 Landbouw en biodiversiteit: 15 bouwstenen voor biodiverse akkerbouw Bericht Biodiversiteit en landbouw kunnen elkaar nog meer versterken. Momenteel neemt de biodiversiteit echter snel af, wat onder meer zichtbaar is bij de insecten- en vogelpopulaties in landelijk en stedelijk gebied. Landbouw en biodiversiteit: 15 bouwstenen voor biodiverse akkerbouw
Rotterdam voor een dag middelpunt van voedselketen 15 okt 2019 Rotterdam voor een dag middelpunt van voedselketen Bericht LTO Noord kijkt terug op een geslaagd World Food Festival in Rotterdam. Bezoekers konden met eigen ogen zien en ervaren hoe ons eten via zaaien, oogsten, verwerken uiteindelijk op het bord terecht komt. Rotterdam voor een dag middelpunt van voedselketen
Landruil voor beter bedrijfsresultaat 15 okt 2019 Landruil voor beter bedrijfsresultaat Bericht Door land te ruilen, kunnen melkveehouders en akkerbouwers een beter bedrijfsresultaat halen en kringlopen sluiten. Ook op regionaal niveau kan landruil leiden tot voordelen, maar de praktijk blijkt lastiger dan gedacht.  Landruil voor beter bedrijfsresultaat
“We zijn het zat. Spuugzat!” 14 okt 2019 “We zijn het zat. Spuugzat!” Bericht Boeren protesteerden maandag bij acht provinciehuizen met het doel de beleidsbrief stikstof van de provincies van tafel te krijgen. De protestgangers in Zwolle oogsten succes. Na een overleg met een delegatie van de landbouw zwichtte gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Overijssel, waar hij eerst niet buigen. Een verslag. “We zijn het zat. Spuugzat!”
Boeren blokkeren provinciehuis Leeuwarden 11 okt 2019 Boeren blokkeren provinciehuis Leeuwarden Bericht Honderden boeren voeren vrijdag actie in onder andere Leeuwarden en Den Bosch vanwege de stikstofmaatregelen, die de provincies onderling hebben afgesproken. De boosheid wordt onder andere geuit door met trekkers blokkades op te werpen.  Boeren blokkeren provinciehuis Leeuwarden
Behoefte aan bedrijfseconomische kennis ove 10 okt 2019 Behoefte aan bedrijfseconomische kennis over natuurinclusieve landbouw Bericht Vanuit de praktijk is er steeds meer interesse in natuurinclusieve landbouw. Agrariërs hebben vooral behoefte aan bedrijfseconomische kennis of praktische voorbeelden, maar die kennis is maar beperkt beschikbaar. Behoefte aan bedrijfseconomische kennis over natuurinclusieve landbouw
Schouten onderzoekt hoe inspanningen Stichting Vel 8 okt 2019 Schouten onderzoekt hoe inspanningen Stichting Veldleeuwerik voortgezet kunnen worden Bericht Het Ministerie van LNV is in gesprek met Stichting Veldleeuwerik, die per 1-1-2020 stopt, over hoe zo goed mogelijk de inspanningen uit het verleden benut kunnen worden en uitgebreid naar de toekomst. Schouten onderzoekt hoe inspanningen Stichting Veldleeuwerik voortgezet kunnen worden

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies